WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Bildkonstlinjen

Inom ramen för bildkonstlinjen i JG kan du gå bildkonstperiod eller en mediaperiod under sex veckor. Vårt gymnasium erbjuder utöver konstperioden över 10 övriga bildkonstkurser som kan väljas oberoende av årskurs. Du har också möjlighet att avlägga Gymnasiediplomet i bildkonst under ditt sista skolår. 

BILDKONSTPERIOD

Bildkonstperioden innehåller något av foto, film, animation,, grafisk formgivning, teckning, målning skulptur, grafik, serigrafi, formgivning mm.  Under bildkonstperioden jobbar du intensivt med bild, konst och form,  fördjupar dina ämneskunskaper tematiskt och teknist.  En konstperiod är 6 veckor och innehåller  3 kurser i ämnet. Ett par övriga kurser i andra ämnen ryms också in vid sidan av. Bildkonstperioden kan medföra kostnader för material och eventuella resor. Vartannat år ordnas bildkonstperiod med betoning på mediabilden, foto, film och animation och vartannat år med betoning på teckning, målning och skulptur. Undervisningen sker i Jakobstads gymnasiums utrymmen och kan delvis ske i YA!:s och Novias verkstäder i Campus Allegro med läraren i bildkonst vid Jakobstads gymnasium/ lärare från Yrkesakademin i Österbotten.

URVAL: 

Antalet nybörjarplatser är 10 st. Antagning på basen av avgångsbetyget. Antagningen sker på basen av avgångsbetyget från grundläggande utbildningen. Vid antagningen väger vitsordet i bildkonst lika tungt som medeltalet av vitsord i läsämnen. (krav minst 7,0)  Sök också till den vanliga gymnasielinjen!

VARFÖR BILDKONST OCH MEDIA?

Det kreativa arbetets biprodukt är ofta en mognad på det personliga och individuella planet rent allmänt. Men det kan också innebära en konkret insikt om ett framtida yrkesval: t ex arkitekt, inredningsarkitekt och möbelformgivare, designer inom beklädnads- och textilindustri. Grafisk planerare, som gör layout för tryckalster och logotyper. Fotograf, aktör i filmbranschen, bildkonstnär, bildkonstlärare osv. Många branscher kräver eller har nytta av en visuellt kreativ och kunnig person.

 

Lektor i bildkonst: 

Monica Liljestrand-Jutila

 

WidgetAreaBottom