WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Gymnasieförberedande utbildning

Lär dig svenska för att fortsätta i gymnasiet!

Gymnasieförberedande studier (LUVA) är för dem som vill gå i gymnasiet och har kunskaper som motsvarar grundskolan, men som behöver få mera kunskaper i svenska för att klara hela gymnasiet. 
Jakobstads gymnasium rekommenderar att Du går den gymnasieförberedande utbildningen om Du har:
1. gått 1−5 år i den grundläggande utbildningen sedan Du kom till Finland eller
2. gått 1−3 år i språkutbildning eller
3. blivit antagen till gymnasiet, men någon har rekommenderat Dig att gå den förberedande utbildningen.

Det har visat sig vara svårt att klara av hela gymnasiet efter bara två eller tre års föregående studier på skolspråket (svenska). Eftersom det är möjligt att avlägga gymnasiekurser redan under det gymnasieförberedande året, behöver studietiden i gymnasiet inte bli längre. Efter gymnasieförberedande studier kan studerande också söka sig till yrkesutbildning. 

Gymnasieförberedande studier erbjuds efter behov. Kontakta rektor, om Du är intresserad! Rektors tel. nr. är 044 - 7211 470.

WidgetAreaBottom