WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Allmänt

Du planerar dina gymnasiestudier så att du i början av första året gör upp en individuell studieplan i Wilma tillsammans med studiehandledaren. Du får hjälp med kursvalet och kursbyten, samt information om vilka ämneskombinationer som är till nytta vid olika högskolestudier. I studieplanen "wilmer" registrerar du under hela din gymnasietid handledningstillfällen med studiehandledaren, grupphandledaren och ämneslärare. I planen ingår även självutvärdering och registrering av studiebesök. Studieplanen följs upp i tvåan och trean och dina planerade kursval kan du diskutera med studiehandledaren. Målet är att du själv ska kunna planera dina studier och ta ansvar för dina val.

Vid behov så hjälper studiehandledaren dig att planera kursvalet så att det är anpassat efter längre studietid, träningar eller specialbehov, t.ex. efter sjukdomstid. Du kan kontakta studiehandledaren om du känner oro för dina studier och behöver hjälp med att strukturera upp dessa. Även vårdnadshavare eller grupphandledare kan kontakta studiehandledaren.

Under andra året informerar studiehandledaren i kursen i studiehandledning om studentexamen och följer tillsammans med studerande upp den studentexamensplan som gjorts i Wilma på våren i ettan. Kursen innehåller även fakta om inträdeskraven till högskolor i Finland och utomlands, samt yrkesinformation.

Studiehandledaren ger dig info om var du kan finna kunskap om fortsatta studier. Målsättningen är att du själv ska kunna använda dig av högskolornas webbsidor för att skaffa dig information om studiemöjligheterna och inträdeskraven.

Abiturienterna erbjuds individuell yrkesvägledning och handledning vid ansökan till högskolorna.

Studiehandledaren deltar i studerandevårdsarbetet, ordnar studiebesök, fungerar som handledare för tutorerna och arbetar för studerandes välmående och trivsel i skolan.

Ta kontakt personligen, via Wilma eller via e-post!

Studiehandledaren Carina Holm-Granlund har hand om 16A/B, 17A/B, samt några studerande i 15E och träffas i regel alla dagar på skolan klockan 9 - 15. Nås även per telefon 786 3253/ 044-785 1253 eller via WILMA eller per e-post:  
carina.holm-granlund@edu.jakobstad.fi

Studiehandledaren i grupp 17C/D, 16C/D, 15C/D, samt 14E (några), Benita Norrbäck-Stenman, är anträffbar på gymnasiet tisdagar, onsdagar och torsdagar. Nås även per telefon 044-785 1388 eller via WILMA eller e-post:  
benita.norrback-stenman@edu.jakobstad.fi

Studiehandledaren i grupp 18A/B är från och med november 2018Johanna Björk. Anträffbar på måndagar, samt via Wilma.

WidgetAreaBottom