WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ämnesval för fortsatta studier

2018

Gäller inte längre vt 2020 då betygsantagning tas i bruk. Se "Urval 2020"!

 

Utbildning      Ämnen som ger mest poäng vid antagning 2018 Ämnen viktiga för urvalsprov 2018

Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, HU (lantbruks- och skogsvetenskaper, livsmedelsekonomi) 

 

 

 

 

4 studentprov beaktas. Mo, ma (kort eller lång) + 2 övriga. Lång ma, bi/fy/ke ger mest poäng.

 

 

 

Urvalsproven bygger på gymnasiets kurser i bi, ke, fy, ge beroende på inriktningen.

 

 

 

Diplomingenjör (Aalto, ÅA, Vasa universitet),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 5 studentprov beaktas. Lång ma,mo fy, ke, bi och långa språk ger mest poäng.

 

 

 

2019: Andelen betygsantagna ökar! För betygsantagning krävs lång matematik och fy eller ke. Linjerna har olika krav på studentvitsord för betygsantagning.

2020: Betygsantagning enbart för förstagångssökande. Endast sökande med godkänt vitsord i lång matematik tas i beaktande. Studentprov som beaktas är mo, lång matematik, fysik och kemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Urvalsprovet 2018 baserar sig på: lång matte, fysik och/eller kemi. Linjerna bestämmer själv om fy och kemi är valbara eller obligatoriska prov. Kolla! Betygsantagning eller antagning på basen av urvalsprov och betyg eller bara urvalsprovet.

 

2019: Ett enda urvalsprov som bygger på lång matematik, fysik och kemi. Endast matematikuppgifterna är obligatoriska. Om inriktningen är kemi kan högskolan kräva att sökande skriver kemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitekt, Aalto 

 

 

   

 5 studentprov beaktas. Lång matte, mo, realämnen, fi och främmande språk på lång nivå ger mest poäng.

 

förhandsuppgifter, matteprov (baserat på kurserna i lång matte - viss poäng bör uppnås i urbaslprovet), konstnärligt urvalsprov. Nyttiga: bildkonst, matte

 

 Landskapsarkitekt

   

 samma som arkitekt                                                                                                                                  

som arkitekt + prov i naturvetenskap (Ge1)

 

Informationsteknologi; datavetenskap, ÅA

 

 

 

 

 

   

Inte urvalprov, endast betygsantagning. Tilläggspoäng: vitsorden i lång matte och modersmålet

 

 

 

  Studentbetyg

 

 

 

 

 

         

Läkare, tandläkare, veterinär, HU + övriga universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4 studentprov beaktas. Mo, finska (A eller B) eller främmande språk (A)(det bästa av dessa) och fy/ke/bi (det bästa), matte (A eller B) eller ett realprov (utom det som beaktats tidigare).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urvalsprovet baserar sig på gymnasiets obligatoriska och fördjupade kurser i fy/ke/bi.

Ansökan kan göras till all läkarutbildningar i Finland med ett urvalsprov eller till veterinär eller tandläkarutbildningarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmaceut, ÅA

 

 

 

 

 

 

 

   

tilläggspoäng för mo, ma och det bästa 

av studentproven i: bi, ke, hä, ps och fy

 

 

 

 

 

 Urvalsprovet baserar sig på gymnasiets kurser i kemi 1-5. Även ämnesprov.

 

 

 

 

 

 

Ingenjör och sjökapten (YH), Novia, Arcada

 

 

 

 

 

 

   

Studentprov i mo, bästa långa språk, lång/kort matte och ett av realproven i fy/ke/bi

 

 

 

 

 

Gemensamt urvalsprov för alla ingenjörsutbildningar. Baserat på kort ma/ grundkurser i fy/ke/bi. Sjökapten: teknikprov + sjöfartsprov som består av lämplighetstest och engelskaprov. Se www.kyamk.fi

2019: Gemensamt digitalt urvalsprov för alla ingenjörsutbildningar i Finland.

 

 

Optiker, bioanalytiker, tandhygienist,röntgenskötare (YH)

   

Studentprov i mo, bästa språk, matte/real. För bioanalytik beaktas mo, bästa långa språk och alltid studentprovet i matematik.

Bios 4 (röntgen och bioanalytik), matematik (4 räknesätten)

 

 

Vård (YH) , Arcada, Novia

 

   

 Studentprov i mo, bästa språk, ma eller realprov

 Bios 4, etik inom hälsovård (bi, hä, ps), matematikprov (de fyra räknesätten, enhetsomvandling)

 

Formgivare (YH), Novia

 

 

 

     

 

förhandsuppgift, konst (diplomet), 

 

 

 

 

Fysioterapeut, förstavårdare (YH), Arcada

 

 

   

Studentprov i mo, bästa språk, real/matte

 

 

 

biologi, Bios 4 (anatomi, fysiologi) hä, gy

 

 

 

 

Ergoterapeut (YH),  Arcada     Studentprov i mo, bästa språk, real/matte Urvalsprovet baserar sig på förhandslitteratur. 

Media (foto, film),  Arcada, Novia

 

 

 

 

     

förhandsuppgift, mediaperioden

 

 

 

 

Internationell handel (tradenom YH)

 

   

Studentprov i mo, bästa språk, real/matte

 

 språk, procenträkning, engelska, finska, mo

 

 

Idrotts- och hälsopromotion (Arcada)

 

   

 

Studentprov i mo, bästa språk, real/matte

 

 

Bios 4, idrottsverksamhet och ledarskap

 

 

Biovetenskaper, ÅA (cell- och miljöbiologi, biokemi). 

HU

   

 Tilläggspoäng: mo, ma och realprov i bi,fy,ge, ke (alla realprov ger poäng).

Två av realproven ger poäng vid HU

 

 

ÅA: miljöbiologi: Bi 1-4, cellbiologi: Bi 1,2,4,5 och Ke 1-3

 

HU, biologi: tent baserad på gymnasiets biologikurser

 

 

 

Naturvetenskaper, ÅA,

Matematisk-naturvetenskapliga, HU

Geovetenskap (geologi och geografi), HU

 

 

 

   

ÅA ger tilläggspoäng för studentvitsorden i fy, ge, ke, ma och mo 

 

 

 

 

 

ÅA: prov baserad på gymnasiekurserna, bi/ke/fy/ma

HU: endast betygsantagning, minst C i MaA eller E i MaB för att kunna bli antagen.

HU, Geovetenskap: kurs 1-3 i geografi, samt kort kurs i matematik och fy/ke 1

 

 

 

Samhällsvetenskaplig linje (journalist, socialt arbete, sociologi, socialpsykologi, statskunskap, rättsvetenskap), Soc & Kom

   

4 ämnen beaktas: mo + tre övriga studentprov

 

Enbart betygsantagning eller antagning på basen av studentbetyg + urvalsprov på basen av given litteratur. Nyttiga: mo, sl, ps.

 

       

 

Ekonomie magister (Åbo Akademi, Hanken i Vasa och H.fors)

 

 

 

 

 

   

 5 studentprov beaktas. Modersmålet, matematik (lång eller kort),

ett A-språk och två av de övriga bästa studentvitsorden.

 

 

 

 

Antagning på basen av studentbetyg (60%) och på basen av urvalsprov (40%):  MaB5, Hi1, Sl2

Antagning på basen av studentbetyg endast för förstagångssökande.

 

 

 

 

 Samhällsvetenskap (ÅA i Åbo)

 

Samhällsvetenskap (ÅA i Vasa), statskunskap med masskommunikation

   

Tilläggspoäng: samhällslära, mo, ma/hi 

 

 

Ansökan på basen av studentbetyg

Åbo: Skriftlig tent baserad på artiklar. Nyttiga Sl, Ge, Hi, nyheter

 

 

Vasa: Betygsantagning.

Rättsnotarie, ÅA

 

    alla studentprov beaktas, inga tilläggspoäng

Urvalsprov baserat på litteratur; köplag, folkrätt, beskattning. Nyttig kurs: Sl 3 (lagkunskap)

Juridik, HU i Vasa eller H.fors

 

 

 

 

 

   

4 studentprov. Mo + tre av: provet i finska, främmande språk, matematik eller ett realprov.

2019: Gemensam antagning. Betygsantagning tas i bruk. Urvalsprov finns kvar.  Antagning genom antingen urvalsprov eller betyg.

     Nyttig kurs: gSl 3/Sl04

 

 

 

 

 

 Språklinjen ÅA (ena, fina, ry, fra, ty, sv)

 

 

   

 Tilläggspoäng: studentprovet i mo

 

 

 gymnasiekurser i språket du söker till + mo kurser. Eng: clozetest, roman, lingvistikbok

 

 

 

Kultur tradition och historia, ÅA

   

 

Tilläggspoäng: studentprovet proven i mo  

 

gymnasiekurser i ämnet du söker till, urvalsprov på basen av litteratur. 

Psykolog, ÅA     Tilläggspoäng: realprovet i psykologi

 

skriftligt prov baserat på böcker + intervju. Nyttiga: psykologikurserna. Lång matte till nytta för statistikdelen i urvalsprovet.

Klasslärare, speciallärare, barnträdgårdslärare, ämneslärare i huslig ekonomi, textilslöjd och teknisk slöjd, ÅA i Vasa    

4 obligatoriska studentprov, tilläggspoäng för godkänt studentprov i matte

 

Kallelse till lämplighetsintervju på basen av resultatet i de fyra obligatoriska studentproven. Ingen boktent.

 

 

Logopedi (talterapeut), ÅA

 

   

 

Tilläggspoäng för två av följande: ma, realprovet i bi och ps 

 

 

skriftligt prov baserat på böcker + intervju. Nyttiga: ps, bi, hä

 

 

Socialvetenskaper (utvecklingspsykologi och socialpolitik) ÅA i Vasa

   

 

Tilläggspoäng: mo, sl, ps 

 

 

urvalsprov på basen av litteratur + intervju

 

 

Inredningsarkitekt, Aalto

   

 

alla studentprov

 

bildkonst, diplom i ko är till nytta

 

Textilslöjdlärare, ÅA i Vasa

   

 

Se klasslärare

 

bildkonst, diplom i ko är till nytta

Gymnastiklärare, Jyväskylä universitet

 

   

 4 studentprov beaktas. Mo + 3 övriga prov på lång nivå ger mest poäng och även vitsord o antal kurser i gy och hä, samt diplomet i gymnastik

gy, hä, bi (litteraturtent, fysiskt test, undervisningssituation)

 

 

         

 International Business, Aalto

 

   

 Studentbetyg och/eller SAT-test

 

 

 

Polis

   

 

mo betonas

 

mo, gy

 

Räddningsman

   

 

medeltal på gymnasiets avgångsbetyg

 

gy

 

Pilot

   

 

studentexamen, ena, fina betonas

 

(lång matte), ena, fina, fysik

 YH = yrkeshögskola HU = Helsingfors universitet ÅA = Åbo Akademi. 

Realämnen och fortsatta studier

Följande realämnen stöder fortsatta studier inom olika branscher. Du måste inte skriva studentprov i dem alla. Ämnena står inte i viktighetsordning.

teologi: re, fi, hi

humaniora: re, lk, filosofi, hi, sl, språk

rättsvetenskaper: sl, hi

statsvetenskaper: sl, ge, hi, filosofi, lk

ekonomi: sl,ge

pedagogik, logopedi och psykologi: ps, filosofi, biologi, hä

matematik och naturvetenskap: fy, ke, bi, ge

agrikultur: ke, bi, ge, fy, sl

medicin: fy, ke, bi, ps, hä

teknik: fy, ke

farmaci: ke, bi, hä

WidgetAreaBottom