WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ämnesval för fortsatta studier

Tabellen nedan innehåller en kort sammanfattning av vilka studentprov som poängsätts i antagningen våren 2020. Alla utbildningar är inte med i tabellen. Om den sökande inte har skrivit t.ex ett av de betonade studentproven, så poängsätts bara 4 studentprov.  Sökande kan ändå bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga.

Tabell med antagningskriterier.

 

Om det angetts ett tröskelkriterium (ett visst vitsord i ett studentprov) så  måste det uppfyllas för att sökande ska kunna delta i betygsantagningen. Om sökande inte kan bli antagen på basen av sitt studentbetyg så deltar hen i urvalsprov. Alla sökande anmäler sig till urvalsprov i samband med ansökan. I slutet av maj kommer resultatet av betygsantagningen att meddelas till sökande.

Förstagångssökande: Högskolorna väljer själv om betygsantagningen gäller enbart förstagångssökande eller även de som redan har tagit emot en studieplats. Ekonomutbildningen hör till de utbildningar där betygsantagningen enbart gäller förstagångssökande. Vid Åbo Akademi, fakulteten för humaniora, psykologi och logopedi samt fakulteten för naturvetenskaper och teknik (t.ex diplomingenjör) är betygsantagningen inte begränsad till enbart förstagångssökande. Gäller även DI utbildningen vid Aalto.

Om sökande inte blir antagen på basen av betyg till en yrkeshögskola deltar hen i det gemensamma elektroniska urvalsprovet : https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/#yh-urvalsprovet

Universiteten har gått in för att förenhetliga sina urvalsprov. Om du inte blir antagen på basen av studentbetyget deltar du i urvalsprov.

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/urvalsprov/

Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/gemensamma-ansokan/forhandsmaterial-for-urvalsprov

Gemensamma arkitekt- och diplomingenjörsantagningen:  https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/valintakokeet/

 

WidgetAreaBottom