WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ämnesval för fortsatta studier

Tabellen innehåller information om vilka studentprov som beaktas vid  antagningen till ett antal högskoleutbildningar våren 2018 och vilka gymnasieämnen som är viktiga för urvalsproven. Eventuella ändringar inför våren 2019 uppdateras senare. Inga större förändringar är att vänta inför 2019.

Den sista spalten anger vilka studentprov som poängsätts i antagningen våren 2020. Om den sökande inte har vitsord i alla de ämnen som krävs för utbildningen får hen inga poäng för dem. Hen kan dock bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga. Tröskelkriteriet måste uppfyllas för att sökande ska kunna delta i betygsantagningen.

Länk till utförligare poängtabeller finns under rubriken Urval 2020.

OBS! Tabellen Studentprov som ger mest poäng 2019 har följande förändringar: klasslärare, speciallärare, småbarnspedagogik osv: kallelse till intervju på basen av studentproven i mo, maA/maB, ett realämne, ett språk (liksom vt 2020). Socialvetenskaper, ÅA i Vasa: Inga tilläggspoäng för vissa studentprov, utan poäng för alla skrivna studentprov. Farmaceut ÅA: tilläggspoäng för de två bästa av bi/ke/hä/ps/fy.

Tabell

WidgetAreaBottom