WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ämnesval för fortsatta studier

Tabellen innehåller information om vilka studentprov som poängsätts i antagningen våren 2020. Om den sökande inte har vitsord i alla de ämnen som krävs för utbildningen får hen inga poäng för dem. Hen kan dock bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga. Om det angetts ett tröskelkriterium så  måste det uppfyllas för att sökande ska kunna delta i betygsantagningen. Om sökande inte kan bli antagen på basen av sitt studentbetyg så deltar hen i urvalsprov. Kriterierna för urvalsprov våren 2020 kommer under höstterminen 2019, men direktiven för urvalsprov antagningen våren 2019 finns kvar som en fingervisning om hur det kan tänkas bli. Länk till utförligare poängtabeller finns under rubriken Urval 2020.

Senaste information från högskolorna: ÅA hör ekonomutbildningen till dem där betygsantagningen enbart gäller förstagångssökande. Vid fakulteten för humaniora, psykologi och logopedi samt fakulteten för naturvetenskaper och teknik (t.ex diplomingenjör) är betygsantagningen inte begränsad till enbart förstagångssökande. Gäller även DI utbildningen vid Aalto.

Om sökande inte blir antagen på basen av betyg till en yrkeshögskola deltar hen i det gemensamma elektroniska urvalsprovet (anmälan i samband med gemensam ansökan): https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/#yh-urvalsprovet

Tabell

WidgetAreaBottom