WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ämnesval för fortsatta studier

 2017

Gäller tills nya antagningskrav kommer. Betygsantagning införs troligen helt eller delvis år 2020.

Utbildning     Ämnen som ger mest poäng vid antagning Ämnen viktiga för urvalsprov

Agronom, HU (näringslära, miljöekonomi, husdjursvetenskap, bioteknik, skogsindustri, livsmedelsteknologi)

 

 

4 studentprov beaktas. Mo, ma (kort eller lång) + 2 övriga. Lång ma, bi/fy/ke ger mest poäng. Urvalsproven bygger på gymnasiets kurser i bi, ke, fy, ge beroende på ansökningsmål.

Diplomingenjör, Aalto, ÅA, Vasa uni

   

5 studentprov beaktas. Lång ma, fy, ke, mo, bi och långa språk ger mest poäng.

Lång matte, fysik och/eller kemi. Betygsantagning, antagning på basen av urvalsprov och betyg eller bara urvalsprovet.

Arkitekt, Aalto 

   

 

5 studentprov beaktas. Lång matte, realämnen, mo, fi och främmande språk på lång nivå ger mest poäng.

 

förhandsuppgifter, matteprov (baserat på kurserna i lång matte), konstnärligt urvalsprov. Nyttiga: bildkonst, matte

 Landskapsarkitekt

   

 samma som arkitekt                                                                                                                                  

som arkitekt + Ge1

 

Datavetenskap, ÅA

   

OBS! Åbo Akademi ger poäng för varje skrivet studentprov och vissa ämnen ger tilläggspoäng.

Inte urvalprov, endast betygsantagning.

Tilläggspoäng: lång matte o mo 

 

lång matematik, modersmålet, datakunskaper

         
Läkare, tandläkare, veterinär, HU    

 

 

4 studentprov beaktas. Mo, finska (A eller B) eller främmande språk (A)(det bästa av dessa) och

fy/ke/bi (det bästa), matte (A eller B) eller ett realprov (utom det som beaktats tidigare)

Urvalsprovet baserar sig på gymnasiets obligatoriska och fördjupade kurser i fy/ke/bi

 

Farmaceut, ÅA

   

 

tilläggspoäng för mo och det bästa av bi, ke, hä, ps och fy

 

biologi (människans biologi), kemi 1-5

Ingenjör och sjökapten (YH), Novia, Arcada

   

 

 

Studentprov i mo, bästa långa språk, lång/kort matte och ett av realproven i fy/ke/bi

 

 

kort ma/ grundkurser i fy/ke/bi

Sjökapten: teknikprov + sjöfartsprov som består av lämplighetstest och engelskaprov. Se kyamk.fi

Optiker, bioanalytiker, tandhygienist,röntgenskötare (YH)

    Studentprov i mo, bästa språk, matte/real. För bioanalytik beaktas mo, bästa långa språk och alltid matte.

    Bi 4 (röntgen och bioanalytik)

 

Vård (YH) , Arcada, Novia

   

 

Studentprov i mo, bästa språk, ma eller realprov

 

gBi4/Bi04, hä, bi, ps

 

Formgivare (YH), Novia

     

 

förhandsuppgift, konst (diplomet), mo

Fysioterapeut, förstavårdare (YH), Arcada    

Studentprov i mo, bästa språk, real/matte

 

biologi, Bi 4 (anatomi, fysiologi) hä, gy

 

Ergoterapeut (YH),  Arcada     Studentprov i mo, bästa språk, real/matte ps, hä, sl. 

 

Media (foto, film),  Arcada, Novia

     

 

förhandsuppgift, Ko 3, mediaperioden

 

Internationell handel (tradenom YH)

   

 

Studentprov i mo, bästa språk, real/matte

 

språk, procenträkning, ena, fina, sl

 

Idrotts- och hälsopromotion (YH) Arcada)

   

 

Studentprov i mo, bästa språk, real/matte

 

Bi 4, idrottsverksamhet och ledarskap

 

Biovetenskaper, ÅA (cell- och miljöbiologi, biokemi). 

HU: två av realproven ger poäng

   

 

Tilläggspoäng: realprov i bi,fy,ge, ke, mo, ma. 

 

ÅA: miljöbiologi: Bi 1-4, cellbiologi: Bi 1,2,4,5 och Ke 1-3

HU, biologi: tent baserad på gymnasiets biologikurser

 

 Naturvetenskaper, ÅA,

Matematisk-naturvetenskapliga, HU

Geovetenskap (geologi och geografi), HU

    Tilläggspoäng för fy,ge,ke,ma och mo 

 

ÅA: prov baserad på gymnasiekurserna, bi/ke/fy/ma

HU: betygsantagning, minst C i MaA eller E i MaB för att kunna bli antagen

Geovetenskap: kurs 1-3 i geografi, samt kort kurs i matematik och fy/ke 1

Samhällsvetenskaplig linje (journalist, socialt arbete, sociologi, socialpsykologi, statskunskap, rättsvetenskap) Soc&Kom

    4 ämnen beaktas: mo + tre övriga studentprov Urvalsprov på basen av given litteratur. Nyttiga: mo, sl, ps.
Ekonomie magister, ÅA     Tilläggspoäng: sl, mo, ma  Ändring 2018?

 

 Ekonomie magister (Hanken i Vasa och H.fors)

   

 

5 studentprov beaktas. Mo och lång matte ger högst poäng beroende på vitsordet

 Antagning på basen av studentbetyg (60%) och på basen av urvalsprov (40%). Nyttiga: MaB5, Hi1, Sl2

 

 

Samhällsvetenskap (ÅA)

   

 

Tilläggspoäng: samhällslära, mo, ma/hi 

 

Skriftlig tent baserad på artiklar. Nyttiga Sl, Ge, Hi, nyheter

Rättsnotarie, ÅA     alla studentprov beaktas, inga tilläggspoäng

Urvalsprov baserat på böcker; köplag, folkrätt, beskattning. Nyttig kurs: Sl 3

Juridik, HU i Vasa eller H.fors

   

 4 studentprov. Mo + tre av: provet i finska, främmande språk, matematik eller ett realprov

Nyttig kurs: gSl 3/Sl04

 

Språklinjen ÅA (ena, fina, ry, fra, ty, sv)

   

 

Tilläggspoäng: studentprovet i mo 

 

gymnasiekurser i språket du söker till + mo kurser. Eng: clozetest, roman, lingvistikbok

 

Kultur tradition och historia, ÅA

   

 

Tilläggspoäng: studentprovet proven i mo  

 

gymnasiekurser i ämnet du söker till, urvalsprov på basen av litteratur. 

Psykolog, ÅA     Tilläggspoäng: realprovet i psykologi

 

skriftligt prov baserat på böcker + intervju. Nyttiga: psykologikurserna. Lång matte till nytta för statistikdelen i urvalsprovet.

Klasslärare, speciallärare, barnträdgårdslärare, ämneslärare i huslig ekonomi, textilslöjd och teknisk slöjd, ÅA i Vasa     4 obligatoriska studentprov, tilläggspoäng för godkänt studentprov i matte

Kallelse till lämplighetsintervju på basen av resultatet i de fyra obligatoriska studentproven.

 

Logopedi (talterapeut), ÅA

   

 

Tilläggspoäng: realprovet i bi och ps 

 

skriftligt prov baserat på böcker + intervju. Nyttiga: ps, bi, hä

 

Socialvetenskaper (utvecklingspsykologi och socialpolitik) ÅA i Vasa

   

 

Tilläggspoäng: mo, sl, ps 

 

urvalsprov på basen av litteratur + intervju

 

Inredningsarkitekt, Aalto

   

 

alla studentprov

 

bildkonst, diplom i ko är till nytta

 

Textilslöjdlärare, ÅA i Vasa

   

 

5 studentprov

 

bildkonst, diplom i ko är till nytta

Gymnastiklärare, Jyväskylä universitet    

 4 studentprov beaktas. Mo + 3 övriga prov på lång nivå ger mest poäng och även vitsord o antal kurser i gy och hä, samt diplomet i gymnastik

gy, hä, bi (litteraturtent, fysiskt test, undervisningssituation)
         

 

 

       

 

Polis

   

 

mo betonas

 

mo, gy

 

Räddningsman

   

 

medeltal på gymnasiets avgångsbetyg

 

gy

 

Pilot

   

 

studentexamen, ena, fina betonas

 

(lång matte), ena, fina, fysik

 

YH = yrkeshögskola HU = Helsingfors universitet ÅA = Åbo Akademi. Övriga utbildningar - fråga studiehandledaren! När det står att 4 eller 5 studentprov beaktas avses de 4-5 bästa studentvitsorden av alla studentprov som du skrivit.

Realämnen och fortsatta studier

Följande realämnen stöder fortsatta studier. Du måste inte skriva studentprov i dem alla. Ämnena står inte i viktighetsordning.

teologi: re, fi, hi

humaniora: re, lk, filosofi, hi, sl, språk

rättsvetenskaper: sl, hi

statsvetenskaper: sl, ge, hi, filosofi, lk

ekonomi: sl,ge

pedagogik, logopedi och psykologi: ps, filosofi, biologi, hä

matematik och naturvetenskap: fy, ke, bi, ge

agrikultur: ke, bi, ge, fy, sl

medicin: fy, ke, bi, ps, hä

teknik: fy, ke

farmaci: ke, bi, hä

WidgetAreaBottom