WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Högskoleansökan 2018

Gemensam högskoleansökan i Finland 

Gemensam ansökan för universitet och yrkeshögskolor på en elektronisk blankett via www.studieinfo.fi

Om du vill ändra ansökningsmål och när du vill ta emot din studieplats så behöver du logga in med nätbankskoder.

Du kan ange 6 alternativ i prioritetsordning (om du blir antagen till ditt första alternativ så stryks du från de övriga).

Du kan köa till högre alternativ.

En plats per sökande och termin.

Polisutbildningen, räddningsmannautbildning, folkhögskolor och treårig yrkesutbildning för studenter har egna ansökningar som tidigare.

Högskolornas antagningsgrunder 

Universiteten i Finland (Hanken, Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Aalto universitetet m.fl.):

Ger poäng för studentbetyget och urvalsproven vid antagningen.
Vissa betonade studentprov ger tilläggspoäng. Se universitetens webbsidor eller www.studieinfo.fi

Yrkeshögskolorna i Finland (Arcada, Novia )

Ger poäng för studentbetyget och urvalsproven vid antagning. Medeltalet på gymnasiets avgångsbetyg beaktas inte vid ansökan.
Teknik: Poäng för studentvitsorden i modersmål, det långa
språk i vilket sökanden fått bäst resultat, matematik samt det bästa realprovet av följande:
fysik, kemi och biologi.
Naturbruk, vård, idrott och företagsekonomi: Poäng för studentvitsord i modersmålet, bästa språk, bästa realprov eller matematik.

Högskolorna i Sverige

Ger poäng för de obligatoriska studentproven i huvudsak (utan att beakta vilka de obligatoriska ämnena är och oberoende av nivå) och avgångsbetygets medeltal. Extra studentprov kan höja meritvärdet, men inte sänka det. Dessutom ger det frivilliga högskoleprovet en andra chans att bli antagen. Till utbildningar inom konst och musik behöver man oftast sända in portfolio.
Du måste ha behörighetsgivande kurser i vissa ämnen för att kunna ansöka till Sveriges högskoleutbildningar. Dessa varierar mellan urbildningarna. Naturvetenskapliga utbildningar kräver oftast lång matte, fördjupad fysik och kemi. Kolla upp kurskraven redan i åk 1!
Observera också att Sverige inte ger högre poäng för studentprov på lång nivå.

Högskolorna i Norge och Danmark

Studentbetyg och avgångsbetygets medeltal. Du måste ha behörighetsgivande kurser i vissa ämnen för att kunna ansöka.

Nybörjarkvoten vid ansökan i Finland

"Universitetslagen och yrkeshögskolelagen ändras så att högskolorna bör reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för personer som inte tidigare har avlagt högskoleexamen eller mottagit studierätt som leder till högskoleexamen. Därutöver föreskrivs om högskolornas skyldighet att ta emot överflyttade studerade. Då den studerande får en ny studierätt förlorar hen den ursprungliga studierätten.

En studerande kan endast ta emot en studierätt som leder till högskoleexamen per termin.

Målet med reformen är att det ska bli lättare för en person som första gången söker till en utbildning att inleda högskolestudier och att kunna erbjuda flera sökande en studieplats. 

Detta innebär att du bör tänka noggrant efter innan du tackar ja till en studieplats i vårens ansökningsomgång om du tänkt söka på nytt nästa vår. Du är inte längre förstagångssökande om du tagit emot en studieplats året innan. Antalet studieplatser som reserverats för andragångssökande finns på studieinfo.fi vid respektive utbildning.

 Erfarenhet av nybörjarkvoter vid ansökan 2017

"Sammanfattningsvis hade 0,5% av godkända sökande nytta av kvoten för förstagångssökande. Det finns inget speciellt utbildningsområde där förstagångskvoten skulle ha haft speciell inverkan".  Källa: utbildningsstyrelsens ansökningsinfo 2018.

Uppskjutande av studieplats

"En studerande vid ett universitet eller en yrkeshögskola kan framöver under det första studieåret efter att studieplatsen mottagits anmäla sig som frånvarande om den studerande avlägger värnplikten, tjänst enligt civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor, är moderskaps- faderskaps- eller föräldraledig eller om den studerande på grund av sjukdom inte kan inleda sina studier.
(...)Förslaget är en del av verkställandet av regeringens strukturpolitiska program. Målet är att minska högskolestuderandes frånvaro och förkorta studietiderna. Förslaget är en del regeringens åtgärdsprogram för att förlänga arbetskarriärerna. De nya bestämmelserna gäller studerande som inleder sina studier efter att lagen trädde i kraft"  http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/11/korkeakouluesitykset.html?lang=sv

WidgetAreaBottom