WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ansökningsproceduren till högskolor

Gemensam högskoleansökan i Finland 

Gemensam ansökan för universitet och yrkeshögskolor på en elektronisk blankett via www.studieinfo.fi

Om du vill ändra ansökningsmål och när du vill ta emot din studieplats så behöver du logga in med nätbankskoder.

Du kan ange 6 alternativ i prioritetsordning (om du blir antagen till ditt första alternativ så stryks du från de övriga).

Du kan köa till högre alternativ.

En plats per sökande och termin.

Polisutbildningen, räddningsmannautbildning, folkhögskolor och treårig yrkesutbildning för studenter har egna ansökningar som tidigare.

Högskolornas antagningsgrunder 

Universiteten i Finland (Hanken, Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Aalto universitetet m.fl.)

Antagning på basen av studentbetyg eller urvalsprov. Se Urval 2020!

 Yrkeshögskolorna i Finland (Arcada, Novia )

 Antagning på basen av studentbetyg eller urvalsprov. Se Urval 2020!

Högskolorna i Sverige

Ger poäng för de obligatoriska studentproven i huvudsak och avgångsbetygets medeltal. Utan att beakta vilka de obligatoriska ämnena är och oberoende av studentprovets nivå. Extra studentprov kan höja meritvärdet, men inte sänka det. Dessutom ger det frivilliga högskoleprovet en andra chans att bli antagen. Till utbildningar inom konst och musik behöver man oftast sända in portfolio.
Du måste ha behörighetsgivande kurser i vissa ämnen för att kunna ansöka till Sveriges högskoleutbildningar. Dessa varierar mellan utbildningarna. Naturvetenskapliga utbildningar kräver oftast lång matte, fördjupad fysik och kemi. Kolla upp kurskraven redan i ettan om du tänkt ansöka till högskola i Sverige efter studentexamen.
Observera också att Sverige inte ger högre poäng för studentprov på lång nivå.

Högskolorna i Norge och Danmark

Studentbetyg och avgångsbetygets medeltal. Du måste ha behörighetsgivande kurser i vissa ämnen för att kunna ansöka.

Nybörjarkvoten vid ansökan i Finland

"Universitetslagen och yrkeshögskolelagen ändras så att högskolorna bör reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för personer som inte tidigare har avlagt högskoleexamen eller mottagit studierätt som leder till högskoleexamen. Därutöver föreskrivs om högskolornas skyldighet att ta emot överflyttade studerade. Då den studerande får en ny studierätt förlorar hen den ursprungliga studierätten.

En studerande kan endast ta emot en studierätt som leder till högskoleexamen per termin.

Målet med reformen är att det ska bli lättare för en person som första gången söker till en utbildning att inleda högskolestudier och att kunna erbjuda flera sökande en studieplats. 

Du är inte längre förstagångssökande om du tagit emot en studieplats året innan. Antalet studieplatser som reserverats för andragångssökande finns på studieinfo.fi i samband med respektive utbildning.

 Erfarenhet av nybörjarkvoter vid ansökan 2017

"Sammanfattningsvis hade 0,5% av godkända sökande nytta av kvoten för förstagångssökande. Det finns inget speciellt utbildningsområde där förstagångskvoten skulle ha haft speciell inverkan".  Källa: utbildningsstyrelsens ansökningsinfo 2018.

Uppskjutande av studieplats

"En studerande vid ett universitet eller en yrkeshögskola kan framöver under det första studieåret efter att studieplatsen mottagits anmäla sig som frånvarande om den studerande avlägger värnplikten, tjänst enligt civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor, är moderskaps- faderskaps- eller föräldraledig eller om den studerande på grund av sjukdom inte kan inleda sina studier.
(...)Förslaget är en del av verkställandet av regeringens strukturpolitiska program. Målet är att minska högskolestuderandes frånvaro och förkorta studietiderna. Förslaget är en del regeringens åtgärdsprogram för att förlänga arbetskarriärerna. De nya bestämmelserna gäller studerande som inleder sina studier efter att lagen trädde i kraft"  http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/11/korkeakouluesitykset.html?lang=sv

WidgetAreaBottom