WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Minneslista för kursvalet

Abiturienter 2019-2020

 • Välj tillräckligt med kurser period 1 - 4.
 • Det sammanlagda kursantalet efter period 4 ska vara minst 75 för att du ska få gymnasiets avgångsbetyg och bli dimitterad.
 • Välj minst 78 kurser. Det händer att kurser inte blir av och faller bort eller att de krockar i ditt schema.
 • De obligatoriska kurserna är sammanlagt 48/47 (kort matte/B-finska) eller 52 (lång matte). 
 • Kontrollera att du har valt minst 10 fördjupade kurser (se kursbeskrivningarna).
 • Kolla att du har de obligatoriska kurserna som krävs för avgångsbetyget (se kursutbudet).
 • De obligatoriska kurserna i trean är Mo06, MA10/MaB06, Hi03 och Sl03. Välj även obligatoriska kurser du skjutit upp!
 • Prepkurser i obligatoriska språk: Ena09, FinA/B/Fim 09, Mo08, Mo09
 • Kontrollera att du har 2/3 av kurserna i ett ämne godkända.
 • På avgångsbetyget kan du välja att få bedömningen G i alla de ämnen där du bara haft en enda kurs. Blankett för ändamålet finns på kansliet.
 • Valbara språk bedöms med G på slutbetyget om du avlagt färre än tre kurser.
 • Studentskrivningar:
 • Studentskrivningsplanen finns på Wilma i din studieplan "Wilmer".
 • För att få skriva studentprov i ett ämne bör du ha slutfört minst de obligatoriska kurserna i ämnet
 • Studentproven baserar sig även på de födjupade kurserna i ett ämne. Välj dessa kurser!
 • För att få skriva valbart språk ska du ha avlagt minst tre kurser.
 • Kurser i de ämnen du ska skriva på våren ska vara avklarade senast i period 4 i trean. (Kurser i ämnen du inte skriver studentprov i kan avläggas senast i period 5).
 • För att få skriva provet i modersmålet bör du ha avlagt kurserna tidigare.
 • Minns att du inte kan ändra ett obligatoriskt prov till extra prov eller provens nivå om du vill skriva ett prov på nytt.
 • Endast om ett obligatoriskt prov är underkänt och ifall du har ett annat prov på lång nivå bland dina obligatoriska ämnen, så kan du ändra provnivån vid omtagningen.

Tvåor

Välj de obligatoriska kurserna som är ämnade för tvåor:

 • Mo 3,4,5
 • Fina 4,5,6 / Fim 4,5,6/FinB 4,5 (FinA6)
 • MaB 4,5 / MA 5-9 (MaA10/MaB6 i trean)
 • Ena 4,5,6
 • FI2
 • Sl 1 och Sl 2 (Sl3 i trean)
 • Re 2
 • Hi 2 (Hi3 i trean)
 • Ke 1(om du inte hade den i ettan)
 • Sh 2
 • Mu 2/Ko 2
 • Gy 2

Välj de kurser som du skjutit upp i åk 1.

Välj de fördjupade kurser du vill läsa och som du behöver för studentexamen.

Glöm inte kemi 2 och kemi 3 om du vill ta fördjupad kemi. Glöm inte ty/fra!

Notera att de obligatoriska och fördjupade kurser som går i period 5 och 6, inte kan väljas i trean, så dessa ska du inte skjuta upp!  (obligatoriska kurser Mo 5, Fina/Fim 6, FinB 5, Ena 6, MaB5, MaA9, Hi2, Re2, fördjupade kurser i  kemi och fysik, tyska och franska, Ps 3, 7, 8, 9, Hä3, Hä 4, Bi5, Ge5).

Om kurser krockar kan du skjuta upp ett par kurser till trean. Mo, ena, matte och fina/fim och kurser som går i period 5/6 ska inte skjutas upp!

Välj ca 30 kurser i tvåan. Kursantalet efter tvåan ska vara ca 58 - 60 kurser.

Minns att 2/3 av kurserna ska vara godkända. Du kan inte ha 4 i en enstaka kurs (t.ex. fy 1) eller en fyra på två kurser (t.ex. biologi).

Studentexamen: Vill du skriva två eller flera realämnen i studentexamen, så bör du redan nu observera att realämnen kan gå samtidigt och måste skrivas vid två olika examenstillfällen. Se info om studentexamen under "studier" uppe i menyraden. Du bör redan i tvåan välja kurserna i ett ämne du ska skriva på hösten i trean.

Om du vill veta vilka ämnen högskolorna beaktar, så får du tips från länken "Ämnesval för fortsatta studier", se menyraden till vänster. Om du inte vet exakt vilken utbildning du ska söka till efter gymnasiet är det bäst att du skriver de ämnen som du är mest intresserad av.

Sammanfattning av skolornas antagningsgrunder våren 2020

Ansökan våren 2020 

Universiteten i Finland (Hanken, Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Aalto universitetet m.fl.):

 

 

Yrkeshögskolorna i Finland (Arcada, Novia )

 

Högskolorna i Sverige

Ger poäng för de obligatoriska studentproven i huvudsak (utan att beakta vilka de obl ämnena är och oberoende av nivå) och avgångsbetygets medeltal. Extra studentprov kan höja meritvärdet, men inte sänka det. Dessutom ger det frivilliga högskoleprovet en andra chans att bli antagen. Till utbildningar inom konst och musik behöver man oftast sända in portfolio. 

Du måste ha behörighetsgivande kurser i vissa ämnen för att kunna ansöka till Sveriges högskoleutbildningar. Dessa varierar mellan urbildningarna. Naturvetenskapliga utbildningar kräver oftast lång matte, fördjupad fysik och kemi. Kolla upp kurskraven redan i åk 1!

Observera också att Sverige inte ger högre poäng för studentprov på lång nivå.

Högskolorna i Norge och Danmark

Ger poäng för de alla studentprov och avgångsbetygets medeltal. Du måste ha ett bestämt antal gymnasiekurser kurser i vissa ämnen för att kunna ansöka. Dessa varierar mellan utbildningsprogrammen. Kolla upp dessa i tid!

WidgetAreaBottom