WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Urval 2020

Urval 2020

 • Betygsantagningen ökar så att huvudkvoten tas in enbart på studentbetyg.
 • Urvalsprov kommer att finnas kvar som en andra chans (info från ÅA januari 2018).
 • Enbart förstagångssökande deltar i betygsantagning. Förstagångssökande är en sökande som inte tidigare tagit emot en studieplats vid en högskola.
 • Har du gått ettårig folkhögskoleutbildning så räknas du som förstagångssökande när du ansöker till en högskola.
 • En mindre kvot antas via urvalsprov (bl.a. andragångssökande).
 • En liten kvot antas via studier vid Öppen högskola (60 sp krävs vanligen för att kunna bli antagen).
 • Studentprovet i modersmålet/S2 och matematik kommer att ge mycket poäng vid ansökan till alla högskolelinjer.
 • Högskolorna väljer själva vilka studentprov (5 – 6 studentprov) som de vill ge poäng för vid ansökan till olika linjer.
 • Högskolornas besluter själva om sina antagningsgrunder.
 • Målsättningen att försnabba och smidiggöra ansökningsprocessen till högskolestudier.
 • Systemet med urvalsprov är dyrt.
 • Studentexamen betonas mera än tidigare!
 • Högskolorna utvecklar möjligheten för dem som redan studerar att byta bransch eller högskola med hjälp av ansökan om överflyttning.

http://oha-forum.fi/public_html/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/tyokalu.pdf

http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/#osahankkeet (yrkeshögskolornas förnyade antagning)

Förklaring till poängsättningstabellen ovan: 

Högskolornas betygsantagning 2020

Information om urvalsgrunderna ges ut till gymnasierna i maj 2018. Helt klara blir de i augusti 2018.

De flesta utbildningar kommer troligen att beakta 5 prov. Psykologi och ekonomi har planer på att beakta 6 prov.

De studentprov som kommer att beaktas mest är modersmålet/S2 och matematik. Detta betyder inte att matematik blir obligatoriskt att skriva.

”Det betonade ämnet” (se poängtabellen) ger mycket poäng. Detta kan vara ett realämne eller ett språk (fi/ena).

Ämneskorgarna: Det ämne som ger mest poäng i varje korg beaktas!

 

WidgetAreaBottom