WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Urval 2020

Urval 2020

 • Betygsantagningen ökar så att huvudkvoten tas in enbart på studentbetyg.
 • Enbart förstagångssökande deltar i betygsantagning. Förstagångssökande är en sökande som inte tidigare tagit emot en studieplats vid en högskola.
 • Har du gått ettårig folkhögskoleutbildning så räknas du som förstagångssökande när du ansöker till en högskola.
 • En mindre kvot antas via urvalsprov (bl.a. andragångssökande).
 • En liten kvot antas via studier vid Öppen högskola (60 sp krävs vanligen för att kunna bli antagen).
 • Studentprovet i modersmålet/S2 och matematik kommer att ge mycket poäng vid ansökan till alla högskolelinjer.
 • Högskolorna väljer själva vilka studentprov (5 – 6 studentprov) som de vill ge poäng för vid ansökan till olika linjer.
 • Högskolornas besluter själva om sina antagningsgrunder.
 • Målsättningen att försnabba och smidiggöra ansökningsprocessen till högskolestudier.
 • Systemet med urvalsprov är dyrt.
 • Studentexamen betonas mera än tidigare!
 • Högskolorna utvecklar möjligheten för dem som redan studerar att byta bransch eller högskola med hjälp av ansökan om överflyttning.

 

http://oha-forum.fi/public_html/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/tyokalu.pdf

http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/#osahankkeet (ej färdigt)

 

WidgetAreaBottom