WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studielänkar

Arbetsplatser

http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html

(Arbetsbyrån-hjälp med arbetssökning, studieval, utkomststöd,arbete utomlands)

http://www.nordjobb.net/sv

www.jobben.fi

http://www.uranus.fi/?lang=se

http://www.abo.fi/stodenhet/jobbsokning

http://www.jobitti.fi/sv/Anmalan (jobbsökargrupp på webben)

http://www.arbetsformedlingen.se/ (Sverige och utlandet)

http://tyoelamaan.fi/tyonhaku/(arbetsavtal m.m)

Studera eller arbeta utomlands 

http://www.nuorisovaihto.fi/au+pair/au+pair+in+europe/ (Au-Pair)

http://www.nordicnannies.com/ (Au-Pair)

www.cimo.fi (info om jobb o studier utomlands)

www.educations.com (sök utbildning utomlands)

www.maailmalle.net (info om jobb/studier utomlands)

www.maatieto.net (ansökningsinfo till olika länder - bra!)

http://www.plugga-utomlands.se/ (jfr educations.com)

http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/studera-i-norden (Studier i de nordiska länderna)

http://www.abo.fi/student/sv/studerautomlands

http://www.studyinfinland.fi/database (Sök engelsk utbildning i Finland)

http://www.petersons.com/educationusa.aspx (Högskolor i USA)

http://www.fulbright.fi/ (Högskolor i USA och Canada)

http://allastudier.se/utbildningar/ (Utbildningar i Sverige och utomlands, även kortare utbildningar)

http://www.studyinscotland.org/

https://www.ucas.com/ (Ansökan till Storbritannien)

 

Länkar till utbildning i Finland

www.studieinfo.fi

www.studentum.fi

http://www.studeraivasa.fi/

www.decibel.fi österbottnisk webbportal

 

Studiehandböcker (högskolornas kursbeskrivningar)

https://weboodi.helsinki.fi/hy/frame.jsp?Kieli=2&valittuKieli=2 (HU:s studiehandböcker)

http://www.abo.fi/fakultet/fhptstudiehandbok20172018(ÅA:s studieprogram)

https://oodi.aalto.fi/a/frame.jsp?Kieli=2&valittuKieli=2 (Studiehandböcker, Aalto)

Beskrivningar av utbildningar 

http://www.abo.fi/ansok/sv/utbildningar (ÅA)

 http://www.aalto.fi/sv/studies/education/bachelor/(Beskrivning av Aaltos utbildningar)

https://www.hanken.fi/sv/studier/sok-till-hanken/sok-till-kandidatutbildning/amnen-och-arbetsuppgifter(Hankens utbildningar)

http://www.arcada.fi/sv/bachelorexamen(Arcadas utbildningar)

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/ (Novia)

http://ansokan.novia.fi/Studerandeprofiler/studerandeprofiler.html (intervjuer)

https://www.helsinki.fi/sv/utbildningsutbud (HU:s utbildningar)

http://blogs.helsinki.fi/opiskelijataanessa/ (HU:s studerandebloggar)

http://www.youtube.com/playlist?list=PLqDV6lYVnPRvvPgs3NaX-g6n9Jy8byZTG (HU)

 

Universitet(tvåspråkiga)

Aaltouniversitetet

Försvarshögskolan http://www.mpkk.fi/

Helsingfors universitet http://www.helsinki.fi/universitetet/

Jyväskylä universitet: https://www.jyu.fi

Högskolan för konst, design och arkitektur:  http://arts.aalto.fi/sv/

Sibelius-Akademin http://www.uniarts.fi/sv/

Svenska handelshögskolan http://www.hanken.fi/

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet http://sockom.helsinki.fi/index.html

Teaterhögskolan http://www.uniarts.fi/sv/

Vasa universitet http://www.uva.fi

Åbo Akademi http://www.abo.fi

http://www.abo.fi/student/biamnen#document2 (Biämnen vid ÅA)

 

Yrkeshögskolor

Arcada http://www.arcada.fi/

Haaga-Helia yrkeshögskola http://www.haaga-helia.fi/sv

Högskolan på Åland http://www.ha.ax

Centria (finsk,engelsk) http://web.centria.fi/

Metropolia (finsk, bl.a osteopat, optiker, tandhygienist)

www.metropolia.fi

Vasa yrkeshögskola (finsk,engelsk)

http://www.puv.fi

Novia http://www.novia.fi

http://ansokan.novia.fi(ansökningsinfo)

 

Övrig utbildning i Finland

Polisyrkeshögskolan

http://www.poliisiammattikorkeakoulu.fi/sv/om_polisyrkeshogskolan

Räddningsmannautbildning

www.pelastusopisto.fi

 

Sverige

www.studentum.se

http://allastudier.se/utbildningar/ (högskoleutbildningar, yrkesutbildningar) 

http://jamforutbildning.studera.nu/ (universitet i Sverige)

finland-2015-ars-laroplan (nyckel till speciella kurskrav, behörighetskrav)

https://www.antagning.se/se/start

http://www.studeravidare.se/artiklar/visa/urank-rankning-av-sveriges-universitet-och-hoegskolor (Sveriges universitetsranking)

http://www.hogskolekvalitet.se (Jämför jobbmöjligheter, lön osv, mellan olika högskoleutbildningar)

Högskoleprovet

https://www.facebook.com/alltomhogskoleprovet

http://studera.nu/hogskoleprovet.4.7433f8012f7262642c80001434.html

 

Norge

www.samordnaopptak.no/info/(ansökan till högskolor i Norge)

http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/finland/poengberegning/

(omräkning av finländska betyg)

http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/finland/spesielle-opptakskrav/ (nyckel till kurskraven)

http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/utbildning-i-norden/utbildning-i-norge/hoegre-utbildning-och-yrkeshoegskoleutbildning-i-norge

https://utdanning.no/studiebeskrivelse/medisin

 

Danmark

www.optagelse.dk (ansökan till högskolor i Danmark)

https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/nordisk-ansoeger-til-videregaaende-uddannelse-i-danmark (Info för nordiska sökande)

https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/videregaaendeuddannelse(högskolor i Danmark)

fagniveauer-2017-finland.pdf (nyckel till kurskraven)

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer (omräkning av finländska betyg)

http://www.adgangskvotient.dk/tabel-over-adgangskvotienter-2014/ (antagningsstatistik)

 

Storbritannien

http://www.ucas.ac.uk/ (Storbritannien)

http://www.ucas.com/how-it-all-works/international/international-guides (guide till Ucas application)

http://www.britishcouncil.org/ (finansiering, bostad)

 

Utbildning enligt område

Kiropraktorutbildning

http://www.suomenkiropraktikkoliitto.fi/index.php/koulutus

http://www.chirocolleges.org/whatis.html

Idrottsutbildningar

http://web.abo.fi/norden/medicin/idrott.htm (Idrottsutbildningar i Norden. Notera speciellt Jyväskylän yliopisto) 

http://www.studentum.fi/liikunta_urheilu___306__.html

http://www.kuortane.com/kuortane6.html (massör m.m)

http://www.kaustisenopisto.fi/ (massör)

http://www.vierumaki.fi/opiskelu-ja-koulutus/hierojan-ammattitutkinto/

http://www.folkhalsan.fi/fi/startsida/ (massör, svensk)

http://www.urheiluhierojakoulu.fi/ (Tammerfors)

http://www.nph.se/ (naprapathögskolan i Stockholm)

http://www.kyamk.fi/ (naprapatutbildning)

http://www.gih.se/ (Idrottshögskolan i Stockholm)

Musikutbildningar

http://www.musikalakademien.se/?p=pagang

http://www.smi.se/smi/lankar.html (musikhögskoorna i Sverige + övriga musikutbildningar)

http://www.kulturama.se/ (dans, sång, musikal, foto, konst, film, musikproduktion)

http://www.gu.se/ (Göteborgs universitet: musik, musikal, film, foto, konst och design)

www.novia.fi (musiker, musikpedagog)

http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/kulttuuri-ja-luova-ala/musiikki/

Design

www.taik.fi (Helsingfors, grafisk design, dräktdesign, industridesign, beklädnadsdesign) 

www.lamk.fi (finsk yh, Lahtis, grafisk design, modedesign, smyckesdesign, fordonsdesign, inredningsarkitektur)

www.novia.fi (grafisk design, inredningsarkitektur)

www.metropolia.fi (finsk yh, Helsingfors, grafisk design, industridesign, modedesign, inredningsarkitektur)

http://www.ied.edu/ (Italien, Spanien, design)

www.hb.se (Högskolan i Borås, modedesign)

www.brobygrafiska.se/ (grafisk design, Sunne)

www.hyperisland.com (grafisk design, digital media)

www.berghs.se (Stockholm, grafisk design, art director)

www.mah.se (högskolan i Malmö, grafisk design m.m)

http://www.utbildning.gu.se/program/ (Göteborgs universitet, smyckesdesign, modedesign, inredning...)

www.liu.se (Linköpings universitet, grafisk design, textil design, möbel design, hantverk)

Speldesign

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=11642175  (Aalto, magistersprogram i Game Design)

http://www.kyamk.fi/Hakijalle/Vieraskieliset%20tutkinnot/Bachelor%20of%20Culture%20and%20Arts%2C%20Game%20Design/(Kouvola)

www.kamk.fi/fi (Kajana)

https://webappo.web.sh.se (Södertörns högskola, Stockholm)

www.uu.se (Uppsala universitet, Visby)

www.bth.se/ (Blekinge tekniska högskola, Karlshamn)

www.ltu.se/ (Luleå tekniska universitet)

http://www.his.se/ (Högskolan i Skövde)

http://www.westerdals.no/ (Westerdals högskole, Norge)

Media

www.arcada.fi (mediakultur)

www.novia.fi (foto/mediakultur)

http://www.abo.fi/institution/media/22659/aaplakat2014.pdf (media o journalistik som biämne)

http://www.aalto.fi/sv/studies//education/programme/elokuva_tv_tuotanto/ (fimproduktion, dokumentär, regi, ljudproduktion, scenografi)

http://sockom.helsinki.fi/journ/index.html (journalistik)

https://www.teak.fi/Opetusohjelma (ljud- och ljusproduktion, Teaterhögskolan)

http://www.vao.fi/sv/utbildningsutbud/examina/medieassistent (Vasa yrkesinstitut, st baserad)

Tekniska högskolor

www.aalto.fi

www.abo.fi (kemiteknik, datateknik)

www.uva.fi (Vasa universitet, energiteknik, datateknik)

http://www.kth.se/ (Kungliga tekniska högskolan, Stockholm)

http://www.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx (Chalmers tekniska högskola, Göteborg)

http://www.ntnu.no/ (Norges naturvetenskapliga och tekniska universitet, Trondheim)

http://www.nordtek.net/universitet.html (Tekniska universitet i norden)

Arkitektur

http://aarch.dk/index.html (arkitektskolan i Århus)

www.aalto.fi (Aalto universitet i Helsingfors)

www.utu.fi (Tamperen Yliopisto)

www.umu.se (Umeå universitet)

http://www.arkitekt.se/s11658 (Nordiska arkitektutbildningar)

https://www.arkitekt.se/ (Sveriges arkitektförbund)

Inredningsarkitektur

http://www.arkitekt.se/s11714 (Nordiska inredningsarkitektutbildningar)

Ekonomi

www.hanken.fi (Handelshögskolan i Vasa och Helsingfors)

www.abo.fi (Handelshögskolan vid Åbo Akademi) 

http://www.cbs.dk/ (Copenhagen Business School)

http://www.hhs.se (Handelshögskolan i Stockholm)

http://biz.aalto.fi/en/ (Aalto university School of Business)

http://www.ekonomistudenten.se/norden/ (Ekonomistudier i Norden)

http://www.ekonomistudenten.se/studera-utomlands/ranking-av-ekonomiskolor/europa/

Fastighetsmäklare

https://www.kvkl.fi/alalle-kouluttautuminen.html

https://www.kiinko.fi/koulutus/osaamisalat-kiinkossa/kiinteistonvalitys-ja-arviointi

https://www.markinst.fi/koulutus/kiinteistonvalittajan-koulutusohjelma/

Läkarstudier utomlands

http://allastudier.se/studiefakta/32-l%C3%A4karstudier-

utomlands/http://pingpong.ki.se/public/courseId/5586/lang-sv/publicPage.do?

item=3849818http://www.ut.ee/en/prospective-students/medicine-studies  (University of Tartu)

Läkarstudier i Norden

http://www.helsinki.fi/norden/nordplus/verkostot.htm (Även andra områden, t.ex juridik)

 

Yrkesutbildningar (vuxen)

http://www.edu.fi/yrke2025/for_utbildningssokande

Yrken, arbetsmarknad och löner

www.akava.fi/files/67/atm2009nettiin.pdf

www.kommunarbetsgivarna.fi

www.stat.fi/meta/til/ksp.html

http://palkkavertailu.com/palkat.php?k=&p=2

Yrkesbeskrivningar  

https://www.youtube.com/watch?v=iAfdW0MZRyY&feature=youtu.be (logopedistudier och yrket)

www.studieinfo.fi

www.ammattinetti.fi

www.ams.se

www.saco.se/

 

www.mol.fi/avo

 
Stipendier för utlandsstudier
 
www.cimo.fi (Studier utomlands och stipendier)
www.pohjola-norden.fi (Utbyte inom Norden)
www.lions.fi (Lions ungdomsutbyte)
www.ryefinland.com (Rotarys ungdomsutbyte)
www.ssyl.fi (Finland-Tyskland)
www.venajaseura.com (Finland-Ryssland)
www.syl.fi/helsinki.fi/opiskelijat/apurahat.html (Finlands studentkårers förbund)
www.skr.fi (Suomen Kulttuurirahasto)
www.kela.fi (Arbetskraftsbyrån)
http://www.taike.fi/apurahat-ja-avustukset (Centralkommissionen för konst)
www.finaid.org/  (Financial aid for Students)
www.sosab.se (svenska och utländska fonder)
www.syoguiden.com/stipendier (Sveriges stipendiefonder)
www.norden.org (Nordiska ministerrådet)
www.aka.fi (Finlands akademi)
http://www.fulbright.fi/ (studier i Storbritannien)
 
 
Gamla urvalsprov HU

Gamla urvalsprov ÅA

https://www.abo.fi/#q=urvalsprov&group=8

 

Övriga urvalsprov

http://dia.fi/hemsida/jag-vill-bli-diplomingenjoer/urvalsprovarkiv-di/

http://www.hanken.fi/sv/studier/sok-till-hanken/sok-till-kandidatutbildning/hur-blir-jag-antagen/urvalsprovet

Gamla urvalsprov Novia

http://ansokan.novia.fi/YH-examen/urvalsprov-fran-tidigare-ar.html

Antagningsstatistik

http://statistik.uhr.se/(Antagningsstatistik till högskolorna i Sverige)

https://www.novia.fi/assets/Sidor/1/949/ansokningsstatistik-2015-final.pdf (Novia 2015)

http://www.abo.fi/public/studerandestatistik (Antagna ÅA 2014)

https://www.helsinki.fi/sv/studier/sok-till-uni/antagningsstatistik (Helsingfors universitet 2017)

http://prepkurs.com/intradesprov-statistik/ (Hanken)

 

 

 

 

 

 

WidgetAreaBottom