WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studiestöd

Studiestöd

Ändringar i studiestödet och stödet för boende för studerande 1.8.2017

Inkommande höst kommer många detaljer beträffande studiestödet att ändra. Själva studiepenningen kommer framöver att vara 250,28 euro i månaden och studielånet höjs till 650 euro per månad. Till skillnad från tidigare, är en betalanmärkning inte ett hinder för att bli beviljad studielån fr.o.m. hösten.

En annan stor förändring är att studerande fr.o.m. 1.8.2017 omfattas av det allmänna bostadsbidraget. FPA drar automatiskt in bostadstillägget för dem som börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget. De studerande som bor på hyra utomlands kan fortfarande få bostadstillägg. Det lönar sig att ansöka om det allmänna bostadsbidraget i tid. Som studerande kan du redan i slutet av maj 2017 lämna in din ansökan om allmänt bostadsbidrag fr.o.m. 1.8.2017, om du vet dina inkomster och boendeutgifter för hösten.

Notera också att de personer som hör till samma hushåll ska ansöka om gemensamt bostadsbidrag. Personer som hyr en del av en bostad med separata hyresavtal räknas däremot inte som samma hushåll (detta kräver dock att personerna enligt hyresavtalet eller en bilaga till det inte är ansvariga för hyran för hela bostaden). Huvudhyresgästen och underhyresgästen får inte heller vara nära släktingar för att kunna räknas som separata hushåll.

All nödvändig och uppdaterad information hittar du på FPA:s hemsidor och deras blogg.

Länk till FPA:s beräknare av allmänt bostadsbidrag.

FPA:s guide om stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst.

Även studerande kan ansöka om grundläggande utkomststöd om studiestödet (studiepenning och studielån) samt övriga inkomster och tillgångar inte räcker till för nödvändiga utgifter.

Om du av någon anledning inte är berättigad till studiestöd (för lite studieprestationer, studiestödsmånaderna har tagit slut mm.), lönar det sig ändå att utreda om möjlighet till utkomststöd. Utkomststödet är ett stöd som beviljas i sista hand, vilket betyder att du inte kan få det om du har egendom form av t.ex. värdepapper, sommarstuga mm.

Eftersom att antalet studiestödsmånader är begränsat, ska du då du blir sjuk för en längre period, ansöka om sjukdagpenning.

Om du återupptar dina studier eller påbörjar dina studier efter att du varit i arbetslivet en längre tid, kan du även ha möjlighet att ansöka om vuxenstudiestöd från utbildningsfonden.

Förändringarna sammanfattas även i denna tabell (.pdf)

Källa: Studentkåren vid Åbo Akademi

Skolresestöd

Du kan få skolresestöd om

  • din skolresa är minst 10 kilometer i en riktning
  • kostnaderna för dina skolresor är över 54 euro i månaden (gäller inte Waltti-regiontrafik, skolskjuts eller eget färdsätt)
  • du gör minst 7 skolresor i en riktning per vecka.

Med skolresa avses den kortaste bilvägen mellan hemmet och läroanstalten. Om den kortaste bilvägen är under 10 kilometer kan du inte få skolresestöd även om färdrutten är längre med buss.

Du ska ansöka om skolresestöd skilt för varje läsår. Kontakta gymnasiets kansli!

STUDIER UTOMLANDS

WidgetAreaBottom