WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studiestöd

Studiestöd

 • Beviljas för heltidsstudier.
 • Minst åtta veckor i följd.
 • Förutsätter framgång i studierna.
 • Om du studerar på andra stadiet är det läroanstalten i fråga som kontrollerar hur dina studier framskrider. Framgången i studierna anses tillräcklig om den tid som du studerar på heltid inte väsentligt kommer att överskrida den stödtid som fastställts för studierna i fråga. Stödtiden vid yrkesinriktad grundexamen och gymnasieutbildning är 4 läsår.
 • Högskola:
  • i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad, 
  minst 20 studiepoäng under varje läsår (minimikravet).
 • Studiestöd kan beviljas när man fyllt 17 år.
 • Studiestödets belopp för studier på andra stadiet och på högskola, samt maximitiden för studiepenning: http://www.kela.fi/web/sv/studiestod-forandring#högskolestuderande
 • Egna inkomster inverkar på studiestödet. Information om hur mycket du kan förtjäna under studiestödstiden: http://www.kela.fi/web/sv/studiestod-egna-inkomster

Ändringar i studiestödet och stödet för boende för studerande 1.8.2017

Till följd av studielånshöjningen och ändringen av stödet för boende ökar studiestödet för de flesta studerande. Det månatliga stödbeloppet för en studerande i Finland kan stiga med upp till 450 euro.

Det månatliga stödet för en studerande med små inkomster som bor ensam på hyra utgörs av studiepenningen på cirka 250 euro, studielånet på 650 euro och bostadsbidraget på 275–405 euro beroende på den studerandes boendekommun. Studiestödets och bostadsbidragets sammanlagda belopp från och med 1.8.2017 är alltså 1 175–1 305 euro/månad. Före ändringarna är studiestödets maximibelopp för studerande i Finland 850–940 euro/månad.

Stödbeloppet minskar för högskolestuderande som inte kan få allmänt bostadsbidrag på grund av makens eller någon annan hushållmedlems inkomster. Det månatliga stödbeloppet minskar med 5–40 euro eftersom sänkningen av studiepenningen och bostadstilläggets bortfall inte helt täcks med höjningen av studielånet. Om en studerande i Finland inte får bostadsbidrag är hans eller hennes studiestöd 900 euro/månad, varav 650 euro är studielån.

Exempel. Ensamboende i hyreslägenhet med hyra på 500 e/månad. Studiepenning 400 e och bostadstillägg 201, 60. (Studielån 336,76/månad).http://www.kela.fi/web/sv/studiestod-forandring#högskolestuderande

Skolresestöd

Du kan få skolresestöd om

 • din skolresa är minst 10 kilometer i en riktning
 • kostnaderna för dina skolresor är över 54 euro i månaden (gäller inte Waltti-regiontrafik, skolskjuts eller eget färdsätt)
 • du gör minst 7 skolresor i en riktning per vecka.

Med skolresa avses den kortaste bilvägen mellan hemmet och läroanstalten. Om den kortaste bilvägen är under 10 kilometer kan du inte få skolresestöd även om färdrutten är längre med buss.

Du ska ansöka om skolresestöd skilt för varje läsår. Kontakta gymnasiets kansli!

STUDIER UTOMLANDS

WidgetAreaBottom