WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Förnyat förhör

Du anmäler dig till förnyat förhör via Wilma under fliken "Tenter" direkt efter provveckans slut.

FÖRNYAT FÖRHÖR 2017-2018

Period I: Fredag 13.10 kl. 14.30-17.00 Deadline för anmälan tisdag 10.10.

Period 2: Fredag 1.12 kl. 14.30-17.00 Deadline för anmälan tisdag 28.11. OBS! Också höjningsförhör.

Period 3: Fredag 26.1 kl. 14.30-17.00 Deadline för anmälan tisdag 23.01.

ABI (endast):  Onsdag 7.3 kl. 9.00-11.30. Deadline för anmälan fredag 23.2. Abiturienternas sista förnyade förhör och höjningsförhör.

Period 4: Fredag 16.3 kl. 14.30-17.00. Deadline för anmälan tisdag 13.3.

Period 5: Fredag 4.5 kl. 14.30-17.00. Deadline för anmälan måndag 30.4.

Period 6: Fredag 8.6 kl. 9.00-11.30. Deadline för anmälan måndag 4.6.

Tidtabell för bedömning.

WidgetAreaBottom