WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Kalender

Förnyat förhör

27
fredag, 27.11.2020
14:30 — 17:00
Förnyat förhör av underkända vitsord, höjningsförhör av godkända vitsord, erkännande av kunnande (förutsätter beslut av rektor). Anmälan senast 24.11.2020 via Wilma.
WidgetAreaBottom