WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ryska

LÄROPLAN 2010

RYSKA B3 - lärokurs som börjar i gymnasiet

FÖRDJUPADE KURSER
1. God dag, trevligt att träffas Kursens tyngdpunkt ligger på inövning av det ryska alfabetet, uttal och intonation. Du lär dig läsa både tryckt och skriven text samt skriva de ryska bokstäverna själv. Du lär dig presentera dig själv, din familj och andra. Enkla diskussioner om hemmet, mat, yrken och utbildning. Ryskans genussystem, pluralbildning, possessiva pronomen och adjektiv, verbböjning.

2. Så ska saker och ting skötas Kursen handlar om resor och uppköp. Kasusformerna dativ och genetiv. De vanligaste rörelseverben.

Kurserna ordnas i samarbete med Pietarsaaren lukio.

WidgetAreaBottom