WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Kursutbud innevarande läsår

 

 

Jakobstads gymnasium

 

KURSUTBUDET läsåret 2016 - 2017

 

 

 

Första året (grupp 16)

LP 2016

Andra året

(grupp 15)

LP 2010

Tredje året (grupp 14)

LP 2010

Märk!

 

 

 

 

 

Modersmål

01, 02, 11P

4, 5, 7, 11P

6, 7,8, 9, 11P

 

Finska A

01,02,03, 14P

4, 5, 6, 14P

8, 11A, 14P

 

Finska B

01,02, 03, 14P

3, 4, 5, FinA6, 14P

11B, 14P

Fördj. med FinA

Finska,  Fim

01, 02, 03

4, 5, 6

8, 11A

Fördj. med FinA

Engelska A

01, 02, 03

4, 5, 6, 7

7, 8, 10

 

Franska B2

11, 12,1, 2

3, 4, 5

6, 7, prepNK

B2 och B3 tills.

Franska B3

1, 2, 3, 4

5, 6, 7

8, 9, prepNK

 

Tyska B2

11, 12, 1, 2

3, 4, 5

7, 8, 9

B2 och B3. tills.

Tyska B3

1, 2, 3, 4

5, 6, 7

9, 10, 11

 

Matematik, lång

00, 01, 02, 03, 04

5, 6, 7, 8, 9, 11

10, 11, 12, 13, 14

 

Matematik, kort

00, 01, 02, 03

4, 5, 6

7, 8, 9

 

Biologi

01, 02

3, 4, 5, 6P, 8P, 10P, 11P

4, 5,6P, 8P, 10P, prepNK

 

Filosofi

 

1

2, 3NK

 

Fysik

01, 02

4, 5, 6,11

7, 8, 9, 11, prepNK

 

Geografi

01, 02, 05P

2, 3, 4, 5P

2, 3, 4, prepNK

 

Historia

01

3, 4, 5, 6, 9

5, 6, 8, 9, prepNK

 

Hälsokunskap

01

2, 3, 5P, 6P

 

 

Kemi

01,09P

1, 2, 3,9P

4, 5, 6, 9P, prepNK

 

Livsåskådningsk.

01

1

1

 

Psykologi

01,02

2, 3, 8P, 9P, 10P

4, 5, 6, 7, 8P, 9P, 10P, prepNK

 

Religion

01, 03

2,3,4

3, 4,5, prepNK

 

Samhällslära

 

1, 2, 7P

3, 4, 5, 7P, prepNK

 

Bildkonst

01, 02, 07P, 08-10 21P

2, 3, 9P, 10-12, 21P

2, 8, 21P

 

Musik

01, 02, 07,09,10

2, 7, 10,12

2

 

Gymnastik

01, 03,04, 06, 07

2, 4,5, 7, 8

3

 

Studiehandl.

01a, 01b,03

1b, 3

2

 

 

Obligatoriska kurser skrivna med fet stil, fördjupade och tillämpade med normal stil.

NK = nätkurs via Team Nord. Anmälan till NK via studiehandledarna.
P = Kurs som hör till Parkskolan.

 

 

 

 

 

WidgetAreaBottom