WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Kurslitteratur

Här är en förteckning över läroböcker och annat studiematerial för läsåret 2018 - 2019. Förlaget anges inom parentes. Ändringar kan förekomma, särskilt om nya läromedel kommer ut.  Litteratur för läsåret 2019 - 2020 anges inom kort. 

Modersmål:

Mo01 – 06        Tusen och en text (S&S).  Studentprov Mo (S&S)

Mo08 - 09         Studentprov Mo (S&S)

Finska:  

FinA01 - 03       Ovi auki 3 (S&S). Läroboksserien Ovi auki finns också i digital form. Du kan även köpa både och. Den digitala versionen       innehåller flera övningar. 

FinA 04 - 08      Lärobok meddelas senare.

FinB1-01 - 05    Suomen mestari 2

FinB1-06 - 08    Ingen lärobok

Fim 01- 03        Ovi auki 3.

Fim04 - 08        Meddelas senare

Engelska:        

Digitala läromedel enligt lärarens anvisningar.

Franska:           

J'aime-serien

Tyska:

TyB3-01 -  TyB3-04     Magazin.de -serien

TyB2-01 osv.      Magazin.de-serien 

Historia:

Hi 01                  Civilisation (S&S)

Hi 02                  Labyrint 2 (kan eventuellt bytas ut mot ett nytt läromedel)

Hi 03                  Självständighet?

Hi 04                  Kulturspår

Hi 05                  Österland

Hi 06                  

Hi07                    Alla läromedel som använts i tidigare kurser. 

Samhällslära:

Sl 01                   Samhället

Sl 02                   Ekonomin

Sl 03                   Integration

Sl 03                    Lagkunskap för gymnasiet

Sl 05                   Alla läromedel som använts i tidigare kurser.

Sl08  & 09         Nätbaserade läromedel 

Religion:

Re 01                 Religionens mångfald (S&S)

Re 02                 Kristendomens mångfald 

Re 03                 Meddelas senare

Re 04                 Tro i Finland (kursen erbjuds inte läsåret 2018 - 2019)

Re 05                 Meddelas senare

Re 06                 Ingen lärobok (kursen erbjuds inte läsåret 2018 - 2019)

Psykologi:

Ps01                   Insikt 1

Ps02                   Insikt 2

Ps03                   Insikt 3 

Ps04                   Insikt 4

Ps05 - 06           Meddelas senare

Ps07                   PS Socialpsykologi

Filosofi:

Fi 01                   Öppna frågor 1. Introduktion till filosofiskt tänkande. (S&S)

Fi 02                   Öppna frågor 2. Etik (S&S)

Fi 03                   Öppna frågor 4. Samhällsfilosofi (S&S, märk att kurs- och boknumreringen inte följs åt)

Fi 04                   Öppna frågor 3. Kunskap och verklighet (S&S, märk att kurs- och boknumreringen inte följs åt)

Hälsokunskap

Hä01 - 03           Puls 1 - 3 (Otava)

Hä 04 – 05        Ingen kursbok

Matematik

MaG00              Ma1 Gemensam (Schildts & Söderströms förlag) 

MaG01              Ma1 Gemensam (Schildts & Söderströms förlag).

Kort matematik

MaB02               Ma2 Kort - Uttryck och ekvationer

MaB03               Ma3 Kort - Geometri

MaB04               Ma4 Kort - Matematiska modeller

MaB05               Ma5 Kort - Statistik och sannolikhet

MaB06               Ma6 Kort - Ekonomisk matematik. Utkommer i augusti

MaB07               Sigma 4 Matematisk analys.

MaB08               

MaB09                Repetition. Som lärobok använder vi ett kompendium med gamla studentuppgifter. Kompendiet köper man via skolan.

Lång matematik

MaA02              Ma2 Lång - Polynomfunktioner och polynomekvationer (Schildts &
                           Söderströms förlag).

MaA03              Ma3 Lång - Geometri (Schildts & Söderströms förlag).

MaA04              Ma4 Lång - Vektorer (Schildts & Söderströms förlag).

MaA05              Ma5 Lång - Analytisk geometri (Schildts & Söderströms förlag).

MaA06              Ma6 Lång - Derivatan

MaA07              Ma7 Lång - Trigonometriska funktioner.

MaA08              Ma8 Lång - Rot och logaritmfunktioner.

MaA09              Kompendium som delas ut i början av kursen.

MaA10              Ma10 Lång - Sannolikhetslära. Boken utkommer i augusti 2018.

MaA11              Kompendium som delas ut i början av kursen.

MA12                Ellips 12.

gMA13              Kompendium som delas ut i början av kursen.

gMA14              Repetition. Som lärobok använder vi ett kompendium med gamla
                             studentuppgifter. Kompendiet köper man via skolan.

Fysik

Fy 01                  Fy 1 Fysik som naturvetenskap. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 02                  Fy 2 Värme. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 03                  Fy 3 Elektricitet. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 04                  Kurslitteratur väntas komma ut under hösten.

Fy 05                  Kurslitteratur väntas komma ut under hösten.

gFy 7                  Fysik 7. Elektromagnetism, Schildts

gFy 8                  Fysik 8. Materia och strålning, Schildts

gFy 9                  Egna anteckningar. Kompendium med gamla studentuppgifter. 

Kemi

Ke 01                 Mol 1 (Otava)

Ke 02                 Mol 2 (Otava)

Ke 03 - 05         Mol 3 - 5 (Otava)

Biologi

Bi 01                  Korall 1: Livet och evolutionen. Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen, Otava

Bi 02                  Korall 2: Ekologi och miljö

Bi 03                  Korall 3: Cellen och ärftligheten

Bi 04                  Meddelas senare

Bi 05                  Meddelas senare

Bi 06                  Meddelas senare

Bi 08                   Meddelas senare

Geografi

Ge 01                 Zenit 1. En värld i förändring. (Otava)

Ge 02                 Zenit 2. Den blå planeten (Otava)

Ge 03                 Zenit 3. En gemensam värld (Otava)

Ge 04                 Regionstudier (digital bok, beställs under kursen)

Musik

Mu 01 - 08        Meddelas senare

Bildkonst

Ko01 – Ko13     Ingen kursbok, material köps enligt lärarens anvisningar.

Studiehandledning

Sh01 – 03          Ingen lärobok, egen dator behövs.

 

 

 

WidgetAreaBottom