WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Kurslitteratur

Här är en förteckning över läroböcker och annat studiematerial för läsåret 2017 - 2018. Ändringar kan förekomma, särskilt om nya läromedel kommer ut. 

Modersmål:

Mo01 – 05        Stilisten och det digitala läromedlet Tusen och en text

gMo6                 Språkets värld och Bokskogen (studerande har böckerna sedan tidigare)

gMo8-9             Knixar med skriveri

Finska:  

FinA01 - 02       Ovi auki 1. Läroboksserien Ovi auki finns också i digital form. Du kan även köpa både och. Den digitala versionen innehåller flera övningar. Kolla med förlaget Schildts & Söderströms.
FinA 03              Ovi auki 3

FinA 04 - 06      Lärobok meddelas senare.

FinB1 01 - 03    Suomen mestari 2

Fim 01- 03        Ovi auki 1 och 3, dvs. samma som FinA

Engelska:        

Digitala läromedel

Franska:           

Voilà-serien

Tyska:

TyB3-1               Magazin.de -serien (B3 är nybörjartyska, boken även för dem som repeterar åttans kurs).

TyB3-2               Magazin.de (även för dem som repeterar nians kurs i tyska)

TyB3-3 osv.      Meddelas senare.

TyB2-1 osv.      Meddelas senare. (B2 är fortsättningstyska)

Historia:

Hi 01                  Labyrint 1

Hi 02                  Labyrint 2
Hi 04                  Labyrint 1 (samma som i kurs 01)

Hi 06/gHi6        Ingen lärobok
gHi 5                  Österland

Samhällslära:

Sl 01                   Samhället

Sl 02                   Ekonomin

gSl3                    Lagkunskap för gymnasiet

gSl4                    Integration

Religion:

Re 01                 Re1 - Religionens mångfald. SETS

Re 02                 Meddelas senare.
Re 04                 Tro i Finland
Re 06                 Ingen lärobok

gRe3                  Livets val

Psykologi:

Ps01                   Insikt 1

Ps02                   Insikt 2

Ps03                   Insikt 3 eller gammal bok

Ps07                   PS Socialpsykologi

gPs4                   Känslor, motiv och tänkande

gPs5                   Personlighet och psykisk hälsa

gPs6                   PS Socialpsykologi

Filosofi:

Fi 01                   Öppna frågor 1. Introduktion till filosofiskt tänkande. SETS
Fi 04                   Öppna frågor 3. Kunskap och verklighet (kurs gFi3 enligt gammal läroplan)

Hälsokunskap

Hä 01                 Hälsa 1

Hä 02                 Hälsa 2

Hä 03                 Hälsa 3

Hä 04 – 05        Ingen kursbok

Matematik

MaG00              Ma1 Gemensam (Schildts & Söderströms förlag) OBS! ÄNDRAT

MaG01              Ma1 Gemensam (Schildts & Söderströms förlag).

Kort matematik

MaB02              Ma2 Kort - Uttryck och ekvationer (Schildts & Söderströms förlag).

MaB03              Ma3 Kort - Geometri (Schildts & Söderströms förlag).

MaB04              Ma4 Kort - Matematiska modeller (Schildts & Söderströms förlag).

MaB05              Läroboken utkommer i början av september 2017.

MaB06              Läroboken utkommer våren 2018.

gMB7                 Ekonomisk matematik. Sigma 7. (Schildts & Söderströms förlag).

gMB8                Matematiska modeller. Kursboken bestäms under hösten. Det beror på om
den gamla läroboken finns tillgänglig.

gMB9                Repetition. Som lärobok använder vi ett kompendium med gamla
studentuppgifter. Kompendiet köper man via skolan.

Lång matematik

MaA02              Ma2 Lång - Polynomfunktioner och polynomekvationer (Schildts &
                           Söderströms förlag).

MaA03              Ma3 Lång - Geometri (Schildts & Söderströms förlag).

MaA04              Ma4 Lång - Vektorer (Schildts & Söderströms förlag).

MaA05              Ma5 Lång - Analytisk geometri (Schildts & Söderströms förlag).

MaA06              Läroboken utkommer under hösten

MaA07              Ma7 Lång Trigonometriska funktioner.

MaA08              Förlaget har inte gett någon information om när läroboken utges.

MaA09              Förlaget har inte gett någon information om när läroboken utges.

gMA10              Integralkalkyl. Egna anteckningar. Ingen kursbok behöver skaffas.

MaA11              Läroboken utkommer i början av 2018.

gMA12              Numeriska och algebraiska metoder. Kursbok: Ellips 12.

gMA13              Fortsättningskurs i differential- och integralkalkyl. Egna anteckningar. Ingen
                           kursbok behöver skaffas.

gMA14              Repetition. Som lärobok använder vi ett kompendium med gamla
                           studentuppgifter. Kompendiet köper man via skolan.

Fysik

Fy 01                  Fy 1 Fysik som naturvetenskap. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 02                  Fy 2 Värme. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 03                  Fy 3 Elektricitet. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 04                  Kurslitteratur väntas komma ut under hösten.

Fy 05                  Kurslitteratur väntas komma ut under hösten.

gFy 7                  Fysik 7. Elektromagnetism, Schildts

gFy 8                  Fysik 8. Materia och strålning, Schildts

gFy 9                  Egna anteckningar. Kompendium med gamla studentuppgifter. 

Kemi

Ke 01                 KE1 Kemi överallt, Koskinen mfl., Schildts&Söderströms

Ke 02                 KE 2 Människans kemi och kemin i livsmiljön, Koskinen mfl,
                           Schildts&Söderströms

Ke 03                 KE 3 utkommer i oktober 2017

gKe4               Kemisten 4 Aroluoma mfl, Söderströms

gKe5                  Kemisten 5 Aroluoma mfl, Söderströms

gKe6               Kemisten 6 Aroluoma mfl, Söderströms

Biologi

Bi 01                  Korall 1: Livet och evolutionen. Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen, Otava

Bi 02                  Korall 2: Ekologi och miljö

Bi 03                  Korall 3: Cellen och ärftligheten

Bi 04                  Bios 4

Bi 05                  Bios 5 + Bios 2 (Korall 3) 

Geografi

Ge 01/gGe3      Zenit 1. En värld i förändring. Brander, Hiekka, mfl., Otava

Ge 02                 Zenit 2. Den blå planeten

Ge 03/gGe2      Zenit 3. En gemensam värld

Ge 04                 Regionstudier (digital bok, beställs under kursen)

Musik

Mu 01 - 08        Ingen kursbok

Bildkonst

Ko01 – Ko13     Ingen kursbok, material köps enligt lärarens anvisningar.

Studiehandledning

Sh01 – 03          Ingen lärobok, egen dator behövs.

 

 

 

WidgetAreaBottom