WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Kurslitteratur

Här är en förteckning över läroböcker och annat studiematerial för läsåret 2018 - 2019. Förlaget anges inom parentes. Ändringar kan förekomma, särskilt om nya läromedel kommer ut. 

Modersmål:

Mo01 – 06        Stilisten och det digitala läromedlet Tusen och en text (S&S). Ytterligare ett läromedel för vissa kurser meddelas senare. 

Mo06 - 09         Meddelas senare

Finska:  

FinA01 - 03       Ovi auki 3 (S&S). Läroboksserien Ovi auki finns också i digital form. Du kan även köpa både och. Den digitala versionen       innehåller flera övningar. 

FinA 04 - 08      Lärobok meddelas senare.

FinB1-01 - 05    Suomen mestari 2

FinB1-06 - 08    Ingen lärobok

Fim 01- 03        Ovi auki 3.

Fim04 - 08        Meddelas senare

Engelska:        

Digitala läromedel enligt lärarens anvisningar.

Franska:           

J'aime-serien

Tyska:

TyB3-01 -  TyB3-04     Magazin.de -serien

TyB2-01 osv.      Magazin.de-serien 

Historia:

Hi 01                  Civilisation (S&S)

Hi 02                  Labyrint 2 (kan eventuellt bytas ut mot ett nytt läromedel)

Hi 03                  Meddelas senare

Hi 04                  Labyrint 1

Hi 05                  Österland

Hi 06                  Ingen lärobok

Hi07                    Alla läromedel som använts i tidigare kurser. 

Samhällslära:

Sl 01                   Samhället

Sl 02                   Ekonomin

Sl 03                   Integration

Sl 03                    Lagkunskap för gymnasiet

Sl 05                   Alla läromedel som använts i tidigare kurser.

Religion:

Re 01                 Religionens mångfald (S&S)

Re 02                 Kristendomens mångfald 

Re 03                 Meddelas senare

Re 04                 Tro i Finland (kursen erbjuds inte läsåret 2018 - 2019)

Re 05                 Meddelas senare

Re 06                 Ingen lärobok (kursen erbjuds inte läsåret 2018 - 2019)

Psykologi:

Ps01                   Insikt 1

Ps02                   Insikt 2

Ps03                   Insikt 3 

Ps04                   Insikt 4

Ps05 - 06           Meddelas senare

Ps07                   PS Socialpsykologi

Filosofi:

Fi 01                   Öppna frågor 1. Introduktion till filosofiskt tänkande. (S&S)

Fi 02                   Öppna frågor 2. Etik (S&S)

Fi 03                   Öppna frågor 4. Samhällsfilosofi (S&S, märk att kurs- och boknumreringen inte följs åt)

Fi 04                   Öppna frågor 3. Kunskap och verklighet (S&S, märk att kurs- och boknumreringen inte följs åt)

Hälsokunskap

Hä01 - 03           Puls 1 - 3 (Otava)

Hä 04 – 05        Ingen kursbok

Matematik

MaG00              Ma1 Gemensam (Schildts & Söderströms förlag) 

MaG01              Ma1 Gemensam (Schildts & Söderströms förlag).

Kort matematik

MaB02               Ma2 Kort - Uttryck och ekvationer

MaB03               Ma3 Kort - Geometri

MaB04               Ma4 Kort - Matematiska modeller

MaB05               Ma5 Kort - Statistik och sannolikhet

MaB06               Ma6 Kort - Ekonomisk matematik. Utkommer i augusti

MaB07               Sigma 4 Matematisk analys.

MaB08               Ingen tidpunkt har meddelats för när läroboken utkommer.

MaB09                Repetition. Som lärobok använder vi ett kompendium med gamla studentuppgifter. Kompendiet köper man via skolan.

Lång matematik

MaA02              Ma2 Lång - Polynomfunktioner och polynomekvationer (Schildts &
                           Söderströms förlag).

MaA03              Ma3 Lång - Geometri (Schildts & Söderströms förlag).

MaA04              Ma4 Lång - Vektorer (Schildts & Söderströms förlag).

MaA05              Ma5 Lång - Analytisk geometri (Schildts & Söderströms förlag).

MaA06              Ma6 Lång - Derivatan

MaA07              Ma7 Lång - Trigonometriska funktioner.

MaA08              Ma8 Lång - Rot och logaritmfunktioner.

MaA09              Kompendium som delas ut i början av kursen.

MaA10              Ma10 Lång - Sannolikhetslära. Boken utkommer i augusti 2018.

MaA11              Kompendium som delas ut i början av kursen.

MA12                Ellips 12.

gMA13              Kompendium som delas ut i början av kursen.

gMA14              Repetition. Som lärobok använder vi ett kompendium med gamla
                             studentuppgifter. Kompendiet köper man via skolan.

Fysik

Fy 01                  Fy 1 Fysik som naturvetenskap. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 02                  Fy 2 Värme. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 03                  Fy 3 Elektricitet. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 04                  Kurslitteratur väntas komma ut under hösten.

Fy 05                  Kurslitteratur väntas komma ut under hösten.

gFy 7                  Fysik 7. Elektromagnetism, Schildts

gFy 8                  Fysik 8. Materia och strålning, Schildts

gFy 9                  Egna anteckningar. Kompendium med gamla studentuppgifter. 

Kemi

Ke 01                 Mol 1 (Otava)

Ke 02                 Mol 2 (Otava)

Ke 03 - 05         Mol 3 - 5 (Otava). Så snart böckerna har utkommit. 

Biologi

Bi 01                  Korall 1: Livet och evolutionen. Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen, Otava

Bi 02                  Korall 2: Ekologi och miljö

Bi 03                  Korall 3: Cellen och ärftligheten

Bi 04                  Meddelas senare

Bi 05                  Meddelas senare

Bi 06                  Meddelas senare

Bi 08                   Meddelas senare

Geografi

Ge 01                 Zenit 1. En värld i förändring. (Otava)

Ge 02                 Zenit 2. Den blå planeten (Otava)

Ge 03                 Zenit 3. En gemensam värld (Otava)

Ge 04                 Regionstudier (digital bok, beställs under kursen)

Musik

Mu 01 - 08        Meddelas senare

Bildkonst

Ko01 – Ko13     Ingen kursbok, material köps enligt lärarens anvisningar.

Studiehandledning

Sh01 – 03          Ingen lärobok, egen dator behövs.

 

 

 

WidgetAreaBottom