WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studiegång

STUDIEGÅNG OCH KURSBYTEN

Gymnasiestudierna är treåriga, men kan avläggas på 2-4 år. Om särskilda skäl, t.ex. långvarig sjukskrivning,  föreligger kan rektor bevilja rätt att gå ett femte år i skolan. Vi rekommenderar att du avlägger 30 kurser i ettan och tvåan för att kunna koncentrera dig på de fördjupade kurserna i trean. Det är bäst att avlägga alla kurser så att de är klara efter period 4 det tredje året.

För att få avgångsbetyg och studentexamensbetyg krävs minst 75 kurser i gymnasiet. Av dessa är 47 – 52 obligatoriska. Därtill krävs minst 10 fördjupade kurser. Resterande kurser kan vara fördjupade eller tillämpade. Vi rekommenderar att du planerar in ett par kurser utöver de 75 som krävs. Du kan gå kurser senast i period 5 det år du ska bli dimitterad. Kurserna ska vara klara senast den 25.4. 

I regel avläggs kurserna i nummerföljd. Om du vill avlägga kurserna i annan ordningsföljd än den som anges i kursbeskrivningarna ska du fråga ämnesläraren om det är möjligt. En tumregel är att språken och matematiken avläggs i ordningsföljd.

Om du vill avlägga en kurs genom självständiga studier (tentera en kurs), ska du få tillstånd av både ämneslärare och rektor. Då görs ett tentamenskontrakt upp tillsammans med ämnesläraren. Blankett för ändamålet finns i kansliet och på skolans hemsida. Tentamenskontraktet ska godkännas av rektor och efter det kan du börja.

Kursval gör de studerande för ett år i taget. De nya gör det i samband med anmälan till gymnasiet och de som redan är inne i gymnasiet gör det i janurari-februari vid en tidpunkt som meddelas i skoaln. Schemat för nästa läsår görs upp utgående från valen inom hela skolan. Ändringar i ditt kursval gör du genom att kontakta din studiehandledare.  

Du är personligen ansvarig för ditt studieprogram. Håll koll på ditt kursantal och att du valt alla obligatoriska kurser och minst tio fördjupade kurser.

Nivåbyte i matte och finska: Du kan byta från lång till kort matematik efter avslutad kurs, men vi rekommenderar att bytet görs i åk 1. Du kan även byta till B-finska efter rekommendation av ämnesläraren. Kurserna omvandlas enligt en tabell som finns på blanketten för anhållan om byte. Du förlorar inga kurser, men du måste eventuellt gå om någon kurs på annan nivå. Blanketten finns hos studiehandledarna, som hjälper dig att göra bytet. Blanketten ska undertecknas och lämnas till studiehandledaren. Du har rätt att skriva studentprov i lång matematik eller A eller B finska oberoende av den nivå du gått kurserna. Observera att byte till en högre nivå föranleder komplettering av kursen.

WidgetAreaBottom