WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studiegång

STUDIEGÅNG OCH KURSBYTEN

Gymnasiestudierna är treåriga, men kan avläggas på 2-4 år. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja rätt att gå ett femte år i skolan. Tänker du gå tre år i gymnasiet är minsta kursantalet första året 28 och andra året likaså 28. Vi rekommenderar att du avlägger 30 kurser i ettan och tvåan för att kunna koncentrera dig på de fördjupade kurserna i trean. Det är bäst att avlägga alla kurser så att de är klara efter period 4 det tredje året.

För att få avgångsbetyg och studentexamensbetyg krävs minst 75 kurser. Av dessa är 48 (kort matematik) – 52 (lång matematik) obligatoriska. Därtill krävs minst 10 fördjupade kurser. Resterande kurser kan vara fördjupade eller tillämpade. Vi rekommenderar att du planerar in ett par kurser utöver de 75 som krävs. Du kan gå kurser senast i period 5 det år du ska bli dimitterad.

Om du vill avlägga kurserna i annan ordningsföljd än den som anges i kursbeskrivningarna ska du fråga ämnesläraren om det är möjligt. En tumregel är att språken och matematiken avläggs i ordningsföljd.

Om du vill avlägga en kurs genom självstudier (tentera en kurs), ska du få tillstånd av både ämneslärare och rektor. Då görs ett tentamenskontrakt upp tillsammans med ämnesläraren. Blankett för ändamålet finns i kansliet och på skolans hemsida. Tentamenskontraktet ska godkännas av rektor och efter det kan du börja.

Ändringar i kursvalet gör du via Wilma-programmet och det ska göras den vecka Wilma hålls öppet. Wilma är öppet i provveckan. Ändringar i ett senare skede kan ske endast i undantagsfall. Ändringar är möjliga förutsatt att de inte gör grupper överstora eller så små att de inte kan förverkligas. I Wilma anges begränsningarna för varje kurs. Du kan inte välja en kurs som är fullsatt. Var försiktig med att klicka bort dig ur en kurs som är fullsatt, eftersom det kanske inte är möjligt för dig att välja den på nytt.

Avbryt inte en påbörjad kurs utan att först ha diskuterat både med ämnesläraren och studiehandledaren. Ämnesläraren avgör om du kan hoppa av en kurs och studiehandledaren avgör om ditt helhetsprogram tål förändringar.

Du är personligen ansvarig för ditt studieprogram. Håll koll på ditt kursantal och att du valt alla obligatoriska kurser.

Nivåbyte i matte och finska: Du kan byta från lång till kort matematik efter avslutad kurs, men vi rekommenderar att bytet görs i åk 1. Du kan även byta till B-finska efter rekommendation av ämnesläraren. Kurserna omvandlas enligt en tabell som finns på blanketten för anhållan om byte. Du förlorar inga kurser, men du måste eventuellt gå om någon kurs på annan nivå. Blanketten finns hos studiehandledarna, som hjälper dig att göra bytet. Blanketten ska undertecknas och lämnas till studiehandledaren. Du har rätt att skriva studentprov i lång matematik eller A eller B finska oberoende av den nivå du gått kurserna. Observera att byte från FinA till Fim föranleder komplettering av kursen.

WidgetAreaBottom