WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studier vid andra skolor

Kurser avlagda vid andra gymnasier godkänns som motsvarande kurser i Jakobstads gymnasium. Kurser som saknas i Jakobstads gymnasiums läroplan kan också godkännas. De antecknas i slutbetyget under punkten Tilläggsuppgifter.  Studier vid andra skolor, t.ex. Åbo Akademi, kan också godkännas, om deras mål och centrala innehåll motsvarar gymnasiestudier. Rektor ska godkänna kurserna innan du börjar studera dem.

Också om du väljer att resa som utbytesstuderande till ett annat land, kan dina studier  erkännas som gymnasiets kurser på vissa villkor. För att få studierna och kunskaperna godkända som obligatoriska eller fördjupade kurser ska du vara beredd på att visa dina kunskaper i prov. Tillfällen för "Erkännande av kunnande" är samtidigt som det är förnyat förhör och höjningsförhör efter period 2 och 5. Som tillämpade kurser kan studier utomlands godkännas om du får ett betyg från skolan och det går att få fram uppgifter om innehållet i studierna och hur länge de räckt. 

Diskutera dina planer med rektor på förhand. Planera utbytesstudierna. För att få bästa möjliga nytta av utbytesstudierna utan att avläggandet av gymnasiet eller studentexamen äventyras ska du planera dina utbytesstudier i god tid tillsammans med studiehandledaren och ev. med rektor.

Tillstånd till frånvaro från skolan, också för studier vid annan läroanstalt, ska anhållas med blankett på vanligt sätt. Se Frånvaroprinciper, punkterna 2 -4.

Pietarsaaren lukio har samma periodindelning och positionsschema som Jakobstads gymnasium. Det möjligt att ta enskilda kurser i lukio. Anmälan till kurser vid lukio görs via studiehandledarna vid JG. Om du går en kurs i lukio, kan du välja att antingen få kursen bedömd med siffervitsord (obligatoriska och nationella fördjupade kurser) eller att få den som en tillämpad kurs i finska, som då bedöms med anteckning om avlagd kurs (A). 

Gymnasierna inom Team Nord har kommit överens om att en studerande kan studera en period i någon av de andra skolorna utan andra kostnader än måltidskostnaderna. JG betalar måltidskostnaderna för sina studerande som går en period i ett annat gymnasium inom Team Nord. Team Nord -skolorna är Karleby svenska gymnasium, Kronoby gymnasium, Pedersöre gymnasium och Topeliusgymnasiet.  Med andra gymnasier finns det ingen sådan överenskommelse. Avgifter som betalas av studerande: eventuella materialkostnader, kurskostnader och resekostnader. Du kan ansöka om resestöd från FPA. Observera: resestödet gäller endast för ett busskort för en månad. En period vid annan läroanstalt räcker vanligen 6 veckor, så du måste vara beredd att själv betala bussbiljetterna under den återstående tiden.

WidgetAreaBottom