WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Positionsschema och schema i provveckor

Positionsschemat

kl.     måndag       tisdag          onsdag         torsdag       fredag      
8.20-9.30      1        6         6          2       6
9.40-10.50      2        4         5          3        5
10.50-11.45    lunch     lunch      lunch     lunch    lunch
11.45-12.55      3        3         3          4        4
13.10-14.20      4        2         1          5        1
14.35-15.45      5        1         2         6  

Dagens andra lektionspass börjar kl. 9.40 för de lektioner som är inplacerade på schemat för nybörjare och abiturienter. Det andra lektionspasset börjar kl. 9.55 för lektioner som på kursbrickan finns i mitten.
Grupphandledningstid, obligatorisk kl. 12.50 - 13.05 på tisdagar. Det tredje lektionspasset (position 3) börjar på tisdagar kl. 11.35.
Morgonsamling ordnas kl. 9.35 - 9.45 på torsdagar i festsalen. Under provveckorna och under studentskrivningarna ordnas inga morgonsamlingar. Morgonsamlingarna är obligatoriska för alla.

Provveckans schema

provdag 1
prov i pos 1 kl. 9.00-11.30
förberedande lektion i pos 2 kl.12.00-13.00

provdag 2
prov i pos 2 kl. 9.00-11.30
förberedande lektion i pos 3 kl.12.00-13.00

provdag 3
prov i pos 3 kl.9.00-11.30
förberedande lektion i pos 4 kl.12.00-13.00

provdag 4
prov i pos 4 kl.9.00-11.30
förberedande lektion i pos 5 kl.12.00-13.00

provdag 5
prov i pos 5 kl.9.00-11.30
förberedande lektion i pos 6 kl.12.00-13.00

provdag 6
prov i pos 6 kl.9.00-11.30
GHT 12.00
utgivning av prov pos 1 kl.12.15
utgivning av prov i pos 2 kl.13.00
utgivning i pos 3 kl.13.45

Följande veckas onsdag:
utgivning av prov i pos 4 kl.14.35
utgivning av prov i pos 5 kl.15.00
utgivning av prov i pos 6 kl.15.25

WidgetAreaBottom