WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Team Nord

Team Nord är ett samarbete på gymnasienivå mellan fem kommuner i norra svenska Österbotten. I nätverket ingår gymnasierna i Jakobstad, Karleby, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre.

Nätkurser  läsåret 2017-2018 hittar du här:

natkurser 2017-2018

 

 

WidgetAreaBottom