WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Parkskola

Kurserna i Parkskolan har anknytning till natur och
miljö och kan erbjuda det lilla extra utöver den
nationella läroplanen. Skolträdgården erbjuder
skolan ett unikt, konkret och kreativt laboratorium
för undervisningen. Skolparken är en av världens
nordligaste trädgårdar och har klassificerats
som en kulturmiljö av nationell betydelse.
Skolträdgården grundades i början av 1900-talet
i nära anknytning till dåvarande Realläroverket i
Jakobstad, grundat 1904. En del av undervisningen
har enligt tradition pågått i Skolträdgården. Tack
vare Schaumanska kommissionen kan Parkskolan
i Jakobstads gymnasium verka och utvecklas
för de studerandes bästa med naturen i fokus.

PARKSKOLANS KURSUTBUD
Parkkonst
Vi arbetar med olika konstnärliga projekt och med växterna
i Skolparken som motiv. Exempel på teman: träd,
blommor, örter, ogräs… Vi skissar och fotograferar växter,
förenklar, stiliserar och skapar mönster. Vi använder olika
medium (blyerts, tusch, kol och ipad) och trycker mönster
på tyg och olika underlag (tygkassar, disktrasor och
t-skjortor) med silkscreentryck.


Örtnytta
Örtnytta är en kurs, där man lär sig att så, odla, skörda och
använda örter och örtkryddor. Vi gör också örtschampo och
ekologisk bodylotion. Vi avslutar kursen med att använda
egna färska och torkade kryddor i olika maträtter, som vi
bjuder oss själva på i form av en trevlig middag. Inga förkunskaper
behövs men nog intresse och aktivt deltagande.


Pengar växer på träd
En kreativ och inspirerande kurs i företagsekonomi och
marknadsföring. Under kursen gör vi företagsbesök och
deltar i mässor, bjuder in intressanta föreläsare och ordnar
skolans eget ”Draknästet”, deltagarna startar och driver ett
eget företag under året. Var företagsam – starta eget och
tjäna pengar!


Ärftlighet
Kursens målsättning är att lära ut grundprinciperna för
ärftlighet och kunna tillämpa dem i genetiska uppgifter,
samt att repetera och förbereda sig inför studentexamen.
Alltihop fick sin början med munken och forskaren Gregor
Mendel som för 150 år sedan i sin örtagård studerade
ärftlighetsprinciperna genom att korsa olika ärtindivider
med varandra. Kursen är unik för JG, d.v.s. en fördjupad
kurs som inte finns med i den nationella läroplanen, vilket
ger dig en fördel i studentskrivningarna!


Växthuset
Kursen innebär ett samarbete mellan modersmål och bildkonst.
Här får du vara kreativ i ord och bild. I bildkonsten
skissar, tecknar och målar vi i Skolträdgården med olika
medier (blyerts, kol, flytande tusch, akvarell och akryl). I
modersmål söker vi inspiration i Skolträdgården och laborerar
med det språkliga uttrycket genom flödesskrivning,
textloggbok, bilddikter, park- och nätpoesi samt andra
textgenrer för att uttrycka och förmedla sinnesintryck. I
kursen får växelverkan mellan ord och bild, människa och
natur växa fram i en kreativ process som får ett visuellt uttryck
i form av tryckalster, utställning och bildspel.


Luonnollisesti suomeksi
Under kursen övas muntliga färdigheter. Vi studerar Skolparken
i Jakobstad och dess historia. Temat natur och
miljö erbjuder många ämnen för diskussion, t.ex. Vad betyder
naturen för oss? Hur mår vår miljö idag? På vilket
sätt kan vi göra en insats för miljön? Vi övar muntlig finska
i par och i olika stora grupper. Målet är också att höja
självförtroendet och att våga tala finska.


Speakers’ Corner
Vi övar muntlig engelska i par och i olika stora grupper.
Målet för kursen är att förbättra de muntliga kunskaperna
i engelska genom att fokusera på olika ämnesområden
och situationer, speciellt områden som har anknytning till
Skolparken, t.ex. vår natur och miljö, interaktion, samspel.
Skolparken erbjuder, beroende på årstid och väderlek,
en fin samlingspunkt där vi kan ta upp olika teman
beroende på var i parken vi befinner oss.


Laborationskurs i biologi och psykologi
Kursens målsättning är att skapa en förståelse för hur
man utför empirisk forskning. Kursen bygger på ämnes-
överskridande kunskaper i biologi och psykologi och är
en laborationskurs. Exempel på temaområden som behandlas
är endorfiners påverkan på människan, olika
örters påverkan, samt hur din prestationsförmåga ändras
under sänkta syreförhållanden. I samband med kursen
kan en exkursion ordnas, t.ex. till Karolinska institutet i
Stockholm.


Nationalparker
Kursens målsättning är att skapa positiva naturupplevelser
och stärka självkänslan. Parken är viktig som institution
och har alltid varit en plats där människan och naturen
möts. Vi planerar och genomför en naturvandring
med övernattning i en av Finlands nationalparker, t.ex. tre
dagars vandring i Kuusamo (Karhunkierros).

För närmare information angående aktuellt kursutbud kontakta din studiehandledare

WidgetAreaBottom