WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Hem och skola

Styrelsen för läsåret 2016-2017 består av följande personer:

Helen Dahl, ordf.

Annett Gripenberg, sekreterare

Richard Sjölund

Agneta Ström-Hakala, viceordf.

Nina Backman

Niklas Meyer, kassör

Åsa Sundqvist

Kaj Elenius (lärarrepresentant)

Gunnevi Kiiskinen (rektor)

Ny styrelse väljs den 7.9.2017 i samband med föräldramötet. 

WidgetAreaBottom