WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Hem och skola

Hem och skolas årsmöte hålls 29.8.2019 kl. 18.30 - 18.45. Därefter hålls gymnasiets föräldramöte. 

Styrelsen för läsåret 2018-2019 bestod av följande personer:

Kenneth Mörk, ordf.

Kristian Brunell, sekreterare

Cedric Frostdahl, kassör

Tina Nyman, viceordf.

Joanna Asplund

Kaj Elenius (lärarrepresentant)

Gunnevi Kiiskinen (rektor)

Ny styrelse väljs i början av höstterminen 2019 i samband med föräldramötet.  

WidgetAreaBottom