WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Hem och skola

Hem och skolas årsmöte hölls 29.8.2019 kl. 18.30 - 18.45 i samband med gymnasiets föräldramöte. 

Styrelsen för läsåret 2019 - 2020 av följande personer:

Kenneth Mörk, ordf., tel. 040 5133 399

Lars-Erik Strömberg, sekreterare

Cedric Frostdahl, kassör

Tina Nyman, viceordf.

Susanna Hellén

Henrik Sandbacka

vacant (lärarrepresentant)

Gunnevi Kiiskinen (rektor)

Ny styrelse väljs i början av höstterminen 2020 i samband med föräldramötet.  

WidgetAreaBottom