WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Lärare

Kontakta lärarna via Wilma eller per e-post: fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Kiiskinen Gunnevi, FM, Rektor. Tel. 044-7211470 (tjänst)

Björk Johanna, FD, timlärare i biologi och geografi
Björk May, FM, lektor i modersmålet
Björkskog Marie, FM, lektor i modersmålet och hälsokunskap, grhl för 19E
Brännbacka, Martina, FM, timlärare i finska, deltid
Cederberg Trygve, TL, lektor i religion och filosofi, grhl för 17D
Cederholm Camilla, MM, FD, lektor i musik, grhl för 17C , även på Oxhamns skola och Etelänummen koulu
Ekstrand Elisabeth, FM, vikarie i engelska och tyska, deltid
Fagerström Pernilla, FM, timlärare i engelska och specialundervisning, deltid
Finell Anne, FD, lektor i engelska och tyska, deltid, grhl för 17B 
Finell Tom, FM, lektor i matematik och kemi, grhl för 18D
Granlund Johan, FM, lektor i biologi och geografi, biträdande rektor, grhl för 16E. Tel. 044-785 1472  (tjänst)
Granvik Therese, FM, timlärare i historia och samhällslära
Hagback Ann-Sofie, vikarie i engelska
Hernberg Fredrik ,FM, lektor i fysik och matematik, grupphandledare för 18A
Holm-Granlund Carina, FM, studiehandledare för grupperna A och B. Tel.  044-7851253 (tjänst)
Häggblom Rasmus, FM, lektor i religion och psykologi, grhl för 18C, handledande lärare för studerandekåren, linjeledare för idrottslinjen
Liljestrand-Jutila Monica, KoM, lektor i bildkonst, även på Oxhamns skola
Lindfors, Linda, FM, timlärare i finska för kombi, deltid
Mattsson Mia, FM, TM, lektor i historia och samhällslära
Mether Emma, timlärare i modersmål och litteratur samt engelska
Norrbäck-Stenman Benita, FM, studiehandledare för grupperna C , D och E. Tel. 044-7851388 (tjänst)
Nylund Gen, FM, lektor i finska, grhl för 18B
Nylund Petra, timlärare i engelska och hälsokunskap
Sandvik Josefin,  FYM, timlärare i gymnastik och hälsokunskap, träningar inom idrottslinjen, uthållighetsträning
Smedlund Henrik, FM, lektor i matematik och fysik
Smedlund Sonja, FM, timlärare i tyska och franska, även på Oxhamns skola, grhl för 19C
Wadström-Ekblom, Lena, FM, t.f. lektor i finska
Åman Peter, FM, lektor i matematik och IT, grhl för 17A 

WidgetAreaBottom