WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Lärare

Kontakta lärarna via Wilma eller e-post: fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Telefonnummer till lärarnas arbetsrum:

Matematik, naturvetenskap och färdighetsämnen (06)786 3783
Modersmål (06)786 3784
Realämnen (06)786 3785
Språk (06)786 3786

Kiiskinen Gunnevi FM Rektor 044-7211470 (tjänst)

Barysheva Outi, vikarie i gymnastik 30.1 - 23.2.2018
Bjolin Melissa, PM, speciallärare (deltid)
Björk Johanna, FD, timlärare i biologi och geografi (deltid)
Björk May, FM, lektor i modersmålet
Björkskog Marie, FM, timlärare i modersmålet och hälsokunskap, grhl för 16B
Cederberg Trygve, TL, lektor i religion och filosofi, grhl för 17D 
Cederholm Camilla, MM, FD, lektor i musik, grhl för 17C  
Elenius Kaj, FM, lektor i finska och livsåskådningskunskap, grhl för 16A
Ekstrand Elisabeth, FM, vikarie i engelska och tyska (deltid)
Finell Anne, FD, lektor i engelska och tyska, grhl för 17B 
Finell Tom, FM, lektor i matematik och kemi, grhl för 16C
Granholm Karin, FM, lektor i finska och engelska, grhl för 16C, tjänstledig 
Granlund Johan, FM, lektor i biologi och geografi, vikarierande biträdande rektor, grhl för 14E, 06-786 3782 (tjänst)
Granvik Therese, FM, vikarie för lektor i historia och samhällslära (deltid)
Hernberg Fredrik ,FM, lektor i fysik och matematik
Holm-Granlund Carina, FM, studiehandledare 044-7851253 (tjänst)
Häggblom Rasmus, FM, lektor i religion och psykologi, grhl för 15C, handledande lärare för studerandekåren, linjeledare för idrottslinjen
Hägglund-Nygård Cecilia FM lektor i tyska och franska, tjänstledig

Liljestrand-Jutila Monica, KoM, lektor i bildkonst, grhl för 15D
Lyyra Anna-Maija, FM, lektor i biologi och geografi vid Pietarsaaren lukio, på deltid i gymnasiet

Mattsson Mia, FM, TM, timlärare i historia och samhällslära, grhl för 15A 
Norrbäck-Stenman Benita, FM, studiehandledare 044-7851388 (tjänst) 
Nylund Gen, FM, lektor i finska, grhl för 15B 
Pollock Alasdair, vikarie i engelska 16.11 - 21.2.2018
Sandström Anne, FM, vikarie i finska och engelska
Smedlund Henrik, FM, lektor i matematik och fysik, kontaktperson för kombistuderande
Smedlund Sonja, FM, vikarie i tyska och franska
Wenelius Eva, FK, lektor i modersmål och engelska
Wiik Gun, FYK, lektor i gymnastik och hälsokunskap  
Åman Peter, FM, lektor i matematik och IT, grhl för 17A 

WidgetAreaBottom