WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Övrig personal

Skolsekreterare

Sofia Brännbacka, tjänstledig

Carina Wikman, vikarie, må - fr i regel kl. 8 - 16, lunch 12 - 13,  tel. (06)786 3470

Serviceman (Alerte)

Andreas Käld (hittegods, nycklar till förvaringsskåp), 044-336 9880
Nycklar till förvaringsskåp och nyckeltaggar kan returneras också till skolsekreterare Carina Wikman, se ovan. 

Skolköket (Alerte)

Jimmy Salminen, Thomas Enkvist,  044-7147117

Städpersonal (Alerte)

Yvonne Granroth,  Mervi Viljaranta 

Studerandevårdspersonal
Maria "Mimmi" Östman, kurator, måndagr 8-10, tisdagar och onsdagar kl. 8.00 - 15.00, tel. 044 7851 468. Kontakt även via Wilma

Skolpsykolog Sofia Åbacka, tel. 050-463 6009, mottagning på Centrummottagningen, Stationsvägen 1. Beställ tid själv eller via skolan/kurator.

Skolhälsovårdare Susanne Holm,  tisdagar och onsdagar kl. 8.00 - 15.00.  Tel 040-3201381. Kontakta gärna via Wilma.

Skolläkare: kontakt via skolhälsovårdaren, andra årets studerande kallas till granskning.

Bokad tid är dyr - missa den inte!

 

WidgetAreaBottom