WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Stödåtgärder

I stödfrågor kan alltid grupphandledare, rektor, kurator, speciallärare eller skolpsykolog kontaktas. 

Varje ny studerande testas för läs-och skrivsvårigheter och skolan erbjuder också en kurs i studieteknik. Kursböcker i ljudformat finns att låna via specialläraren. 

 WidgetAreaBottom