WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

UNITED (Erasmus+)

Under åren 2018-2020 deltar Jakobstads gymnasium i Erasmus+ projektet UNited In The European Differences (UNITED) med fokus på Europas gemensamma historia och hur denna har format likheter och skillnader mellan länderna. Projektet har också behandlat temat integration.

En del av materialet som skolan bidragit med finns bifogat nedan.

Undersökning om identitet

Book against discrimination and racism

Cooking video

Poetry slam

 

WidgetAreaBottom