WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Bildkonstlinjen

Vi har 15 kurser/ 30 studiepoäng i bildkonst. Se broschyren till vänster för närmare innehållsbeskrivningar. De innehåller teckning, grafik, målning, skulptur, tygtryck, keramik, media, arkitektur och design t ex.

I JG har vi två bildkonstperioder som erbjuds vartannat år. Bildkonstperiod 1 (8-9) är traditionell bildkonst med teckning, grafik, målning och skulptur. Då har vi 8 lektioner i veckan. Bildkonstperiod 2 (10-11) är mediaperiod med fotografering, grafisk formgivning, animation och film. Även här 8 lektioner i veckan.

Du kan avlägga Gymnasiediplom i bildkonst under tredje skolåret. Diplomet är bildkonstens motsvarighet till studentskrivningar. Du gör en uppgift från utbildningsstyrelsen som blir ett konstverk med en portfoliopresentation.Vi samarbetar med Novia och en del av studierna hålls i Campus Allegro. Vissa kurser kan ge högskolepoäng.

Varje år kan 10 nya studerande antas till bildkonstlinjen. När du söker sätt gärna gymnasielinjen samtidigt på andra plats.

 

Varför bildkonst?

För att det är roligt eller för att du vill bli t ex arkitekt eller inredningsarkitekt. Du vill bli möbelformgivare eller designer inom beklädnads- och textilindustri. Grafisk planerare, som gör layout för tryckalster och logotyper. Fotograf, aktör i filmbranschen, bildkonstnär, bildkonstlärare osv. Många branscher behöver en visuellt kreativ och kunnig person.

Monica Liljestrand-Jutila
Lektor i bildkonst

 

 

WidgetAreaBottom