WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studieavsnitt enligt glp 2021

Studieavsnitt enligt GLP2021

Modersmål

Nycklar till texten, 2 sp (MO1) obl.
Nycklar till språket och kommunikationen, 2 sp (MO2MO3) obl.
Nycklar till fiktionen, 2 sp (MO4) obl.
Språk och påverkan, 2 sp (MO5) obl.
Skriftlig och muntlig kommunikation, 2 sp (MO6MO7)
Text och kontext, 2 sp (MO8) obl.
Kommunikation och muntlig uttrycksförmåga, 2 sp (MO9) valfri
Fördjupad skrivkompetens, 2 sp (MO10) valfri
Fördjupad läskompetens, 2 sp (MO11) valfri
Journalistik, 2 sp (MO12) valfri
Repetition och fördjupning, 1 sp (MO13) valfri
Ord och bild (Parkskolan), 2 sp (TS4) valfri

S2
Nycklar till texten, 2 sp (SV21) obl.
Nycklar till språket och kommunikationen, 2 sp (SV22SV23) obl.
Nycklar till fiktionen, 2 sp (SV24) obl.
Språk och påverkan, 4 sp (SV25) obl.
Skriftlig och muntlig kommunikation, 2 sp (SV26SV27)
Text och kontext, 2 sp (SV28) obl.
Kommunikation och muntlig uttrycksförmåga, 2 sp (SV29) valfri
Fördjupad språkkompetens A, 2 sp (SV210) valfri
Fördjupad språkkompetens B, 2 sp (SV211) valfri
Journalistik, 2 sp (SV212) valfri
Repetition och fördjupning, 1 sp (SV213) valfri

Finska, modersmålsinriktad
Kommunikation i vardagen, 4 sp (FIM1FIM2) obl.
Hållbar framtid och vetenskap, 2 sp (FIM3) obl.
Medier och samhälle, 2 sp (FIM4) obl.
Utbildning och arbetsliv, 2 sp (FIM5) obl.
Språk och kultur, 2 sp (FIM6) obl.
Skriftlig kommunikation, 2 sp (FIM7) valfri
Kommunicera och påverka muntligt, 2 sp (FIM8) valfri
Repetition inför studentskrivningarna, 1 sp (FIM9) valfri
Asiaa, 2 sp (FIM10) valfri
Asiaa, 2 sp (FIM11) valfri

Finska, A-lärokurs
Kommunikation i vardagen, 4 sp (FINA1FINA2) obl.
Hållbar framtid och vetenskap, 2 sp (FINA3) obl.
Medier och samhälle, 2 sp (FINA4) obl.
Utbildning och arbetsliv, 2 sp (FINA5) obl.
Språk och kultur, 2 sp (FINA6) obl.
Skriftlig kommunikation, 2 sp (FINA7) valfri
Kommunicera och påverka muntligt, 2 sp (FINA8) valfri
Repetition inför studentskrivningarna, 1 sp (FINA9) valfri
Keskustellaan, 2 sp (FINA10) valfri
Asiaa, 2 sp (FINA11) valfri
Asiaa, 2 sp (FINA12) valfri

Finska, B-lärokurs
Kommunikation i vardagen, 4 sp (FINB11FINB12) obl.
Media, samhälle och hållbar framtid, 2 sp (FINB13) obl.
Utbildning och arbetsliv, 2 sp (FINB14) obl.
Språk och kultur, 2 sp (FINB15) obl.
Kommunicera och påverka muntligt, 2 sp (FINB16) valfri
Skriftlig kommunikation, 2 sp (FINB17) valfri
Repetition inför studentskrivningarna, 1 sp (FINB18) valfri
Keskustellaan, 2 sp (FINB19) valfri
Asiaa, 2 sp (FINB110) valfri
Asiaa, 2 sp (FINB111) valfri

Engelska, A-lärokurs
Engelskan, världen och jag, 4 sp (ENA1ENA2) obl.
Engelska språket och kulturen som kreativt uttryckssätt, 2 sp (ENA3) obl.
Engelskan som ett verktyg för att påverka, 2 sp (ENA4) obl.
Hållbar framtid och vetenskap, 2 sp (ENA5) obl.
Engelska i fortsatta studier och arbetsliv, 2 sp (ENA6) obl.
Miljö och hållbar livsstil, 2 sp (ENA7) valfri
Kommunicera och påverka muntligt, 2 sp (ENA8) valfri
Förberedelse inför studentskrivningarna, 1 sp (ENA9) valfri

Franska, B2-lärokurs, inletts i högstadiet
La vie quotidienne, 2 sp (FRB21) valfri
Bienvenue chez nous !, 2 sp (FRB22) valfri
On va bien, 2 sp (FRB23) valfri
La culture française, 2 sp (FRB24) valfri
Ma vie scolaire et professionnelle, 2 sp (FRB25) valfri
Les actualités et les médias, 2 sp (FRB26) valfri
L'environnement et la vie durable, 2 sp (FRB27) valfri
Mes compétences linguistiques, 2 sp (FRB28) valfri
Préparation au bac de français (Repetition inför studentprovet), 1 sp (FRB29) valfri

Franska, B3-lärokurs, inleds i gymnasiet
Salut les amis !, 2 sp (FRB31) valfri
Bon voyage !, 2 sp (FRB32) valfri
La vie quotidienne, 2 sp (FRB33) valfri
Bienvenue chez nous, 2 sp (FRB34) valfri
On va bien, 2 sp (FRB35) valfri
La culture française, 2 sp (FRB36) valfri
Ma vie scolaire et professionnelle, 2 sp (FRB37) valfri
Les actualités et les médias, 2 sp (FRB38) valfri
L'environnement et la vie durable, 2 sp (FRB39) valfri
Mes compétences linguistiques, 2 sp (FRB310) valfri
Préparation au bac de français (Repetition inför studentprovet), 1 sp (FRB311) valfri

Tyska, B2-lärokurs, inletts i högstadiet
Unser Alltag, 2 sp (TYB21) valfri
Willkommen bei uns !, 2 sp (TYB22) valfri
Uns geht's gut, 2 sp (TYB23) valfri
Die deutsche Kultur, 2 sp (TYB24) valfri
Studium, Arbeit und Zukunft, 2 sp (TYB25) valfri
Aktualitäten und Medien, 2 sp (TYB26) valfri
Nachhaltig wohnen und leben, 2 sp (TYB27) valfri
Meine Sprachkompetenz, 2 sp (TYB28) valfri
Vorbereitung auf die Abiturprüfung (Repetition inför studentprovet), 1 sp (TYB29) valfri

Tyska, B3-lärokurs, inleds i gymnasiet
Hallo Freunde!, 2 sp (TYB31) valfri
Gute Reise!, 2 sp (TYB32) valfri
Unser Alltag, 2 sp (TYB33) valfri
Willkommen bei uns!, 2 sp (TYB34) valfri
Uns geht's gut, 2 sp (TYB35) valfri
Die deutsche Kultur, 2 sp (TYB36) valfri
Studium, Arbeit und Zukunft, 2 sp (TYB37) valfri
Aktualitäten und Medien, 2 sp (TYB38) valfri
Nachhaltig wohnen und leben, 2 sp (TYB39) valfri
Meine Sprachkompetenz, 2 sp (TYB310) valfri
Vorbereitung auf die Abiturprüfung (Repetition inför studentprovet), 1 sp (TYB311) valfri

Matematik, lång lärokurs
Tal och ekvationer, 2 sp (MAG1) obl.
Matematik 1, 6 sp (MAA2MAA3MAA9) obl.
Matematik 2, 5 sp (MAA4MAA5) obl.
Matematik 3, 5 sp (MAA6MAA7) obl.
Statistik och sannolikhet, 2 sp (MAA8) obl.
3D-geometri, 2 sp (MAA10) valfri
Algoritmer och talteori, 2 sp (MAA11) valfri
Analys och kontinuerlig fördelning, 2 sp (MAA12) valfri
Repetition, 2 sp (MAA13) valfri

Matematik, kort lärokurs
Tal och ekvationer, 2 sp (MAG1) obl.
Uttryck och ekvationer, 2 sp (MAB2) obl.
Geometri, 2 sp (MAB3) obl.
Matematiska modeller, 2 sp (MAB4) obl.
Statistik och sannolikhet, 2 sp (MAB5) obl.
Ekonomisk matematik, 2 sp (MAB6MAB7) obl.
Matematisk analys, 2 sp (MAB8) valfri
Statistik och sannolikhetsfördelningar, 2 sp (MAB9) valfri
Repetition, 2 sp (MAB10) valfri
Vektorer, 2 sp (MAB11) valfri
Analytisk geometri, 2 sp (MAB12) valfri
Trigonometriska funktioner, 2 sp (MAB13) valfri
Integralkalkyl, 2 sp (MAB14) valfri

Biologi
Livet och evolutionen, 2 sp (BI1) obl.
Ekologi, 2 sp (BI2BI3) obl.
Cellen och ärftligheten, 2 sp (BI4) valfri
Människans biologi, 2 sp (BI5) valfri
Biotekniken och dess tillämpningar, 2 sp (BI6) valfri
Ärftlighet och repetition, 2 sp (BI7) valfri
Nationalparker (Parkskolan), 2 sp (BI8) valfri
Medicin och biovetenskaper - läkarens och forskarens vardag (Parkskolan), 2 sp (BI9) valfri
Laborationer i ekologi och cellbiologi (Parkskolan), 2 sp (BI10) valfri
Laborationer i fysiologi och tillämpad biologi (Parkskolan), 2 sp (BI11) valfri
BiPS, 2 sp (TS5) valfri
BiPs2, 2 sp (TS6) valfri
Ekotänk och design (Parkskolan), 2 sp (TS7) valfri

Filosofi
Introduktion i filosofiskt tänkande, 2 sp (FI1) obl.
Etik, 2 sp (FI2) obl.
Samhällsfilosofi, 2 sp (Fi3) valfri
Sanningen, 2 sp (FI4) valfri
Repetition inför studentprovet, 1 sp (FI5) valfri

Fysik
Naturvetenskap och hållbar utveckling, 2 sp (FY1FY2)
Energi och värme, 2 sp (FY3) valfri
Kraft och rörelse, 2 sp (FY4) valfri
Periodisk rörelse och vågor, 2 sp (FY5) valfri
Elektricitet, 2 sp (FY6) valfri
Elektromagnetism och ljus, 2 sp (FY7) valfri
Materia, strålning och kvantisering, 2 sp (FY8) valfri
Repetition och fördjupning, 2 sp (FY9) valfri

Geografi
En värld i förändring, 2 sp (GE1) obl.
Den blå planeten, 2 sp (GE2) valfri
En gemensam värld, 2 sp (GE3) valfri
Geomedia - undersök, delta och påverka, 2 sp (GE4) valfri
GIS i praktiken och repetition, 2 sp (GE5) valfri
Arkitektur och miljö (Parkskolan), 2 sp (TS8) valfri

Historia
Människa, miljö och historia, 2 sp (HI1) obl.
Internationella relationer, 2 sp (HI2) obl.
Det självständiga Finlands historia, 2 sp (HI3) obl.
Den europeiska människan, 2 sp (HI4) valfri
Sveriges östra rikshalva blir Finland, 2 sp (HI5) valfri
Globala kulturmöten, 2 sp (HI6) valfri
Repetition inför studentskrivningarna, 1 sp (HI7) valfri

Hälsokunskap
Hälsan som resurs, 2 sp (HÄ1) obl.
Hälsa och miljö, 2 sp (HÄ2) valfri
Hälsa och samhälle, 2 sp (HÄ3) valfri
Repetition inför studentprovet i hälsokunskap, 2 sp (HÄ4) valfri
Välbefinnande, livsstil och hälsa, 2 sp (HÄ5) valfri

Kemi
Kemi och hållbar framtid, 2 sp (KE1KE2) obl.
Molekyler och modeller, 2 sp (KE3) valfri
Kemisk reaktion, 2 sp (KE4) valfri
Kemisk energi och cirkulär ekonomi, 2 sp (KE5) valfri
Kemisk jämvikt, 2 sp (KE6) valfri
Repetition och sammanfattning, 2 sp (KE7) valfri
Laborationer, 2 sp (KE8) valfri
Laborationer vid Åbo Akademi, 2 sp (KE9)

Livsåskådning (obl. om du inte hör till kyrkan)

Jag och det goda livet, 2 sp (LK1) obl.
Jag och samhället, 2 sp (LK2) obl.

Psykologi
Den aktiva och lärande människan, 2 sp (PS1) obl.
Människans utveckling, 2 sp (PS2) valfri
Människan som informationsbearbetare, 2 sp (PS3) valfri
Känslor och mental hälsa, 2 sp (PS4) valfri
Personlighet, 2 sp (PS5) valfri
Repetition och aktuell forskning, 2 sp (PS6) valfri
Socialpsykologi, 2 sp (PS7) valfri
Idrottspsykologi och mental träning, 2 sp (PS8) valfri
Miljöpsykologi, 2 sp (PS9) valfri
BiPS, 2 sp (TS5) valfri
BiPs2, 2 sp (TS6) valfri
Kriminologi, 2 sp (TS10) valfri

Religion, evangelisk-luthersk
Religion som fenomen - i judendomens, kristendomens och islams fotspår, 2 sp (RE1) obl.
Kristendomen i världen, 2 sp (RE2) obl.
Religioner och religiösa rörelser i världen, 2 sp (RE3) valfri
Religion, kultur och samhälle i Finland, 2 sp (RE4) valfri
Religion inom konsten och populärkulturen, 2 sp (RE5) valfri
Religion, vetenskap och medier, 2 sp (RE6) valfri
Repetition inför studentprovet, 1 sp (RE7) valfri

Samhällslära
Det finländska samhället, 2 sp (SL1) obl.
Ekonomikunskap, 2 sp (SL2) obl.
Finland, Europa och en värld i förändring, 2 sp (SL3) obl.
Lagkunskap, 2 sp (SL4) valfri
Repetition inför studentskrivningarna, 1 sp (SL5) valfri
Pengar växer på träd (Parkskolan), 2 sp (SL6) valfri
Aktivt medborgarskap, 2 sp (SL7) valfri
Fördjupad företagsekonomi (Parkskolan), 2 sp (SL8) valfri
Koll på ekonomin, 2 sp (SL9) valfri
Kriminologi, 2 sp (TS10) valfri
Aktivt ledarskap, 2 sp (TS11) valfri

Bildkonst
Egna bilder och kulturer, 2 sp (KO1) obl.
Rum, platser och fenomen i miljön, 2 sp (KO2) obl./valfri
Bilder kommunicerar och påverkar, 2 sp (KO3) valfri
Konstens många världar, 2 sp (KO4) valfri
Målning och skulptur, 2 sp (KO5) valfri
Teckning special, 2 sp (KO6) valfri
Parkkonst (Parkskolan), 2 sp (KO7) valfri
Bildkonstperiod 1 A, 2 sp (KO8) valfri
Bildkonstperiod 1 B, 2 sp (KO9) valfri
Mediaperiod 2 A, 2 sp (KO10) valfri
Mediaperiod 2 B, 2 sp (KO11) valfri
Samtidskonst, 2 sp (KO12) valfri
Konst- eller mediaperiod, 2 sp (KO13) valfri
Konst- eller mediaperiod, 2 sp (KO14) valfri
Ord och bild (Parkskolan), 2 sp (TS4) valfri
Ekotänk och design (Parkskolan), 2 sp (TS7) valfri
Arkitektur och miljö (Parkskolan), 2 sp (TS8) valfri

Gymnastik
En lärande och aktiv studerande, 2 sp (GY1) obl.
En aktiv livsstil, 2 sp (GY2) obl.
Nya möjligheter, 2 sp (GY3) valfri
Gemensam aktivitet, 2 sp (GY4) valfri
Rörelse ger energi, 2 sp (GY5) valfri
Bollspel tillsammans, 2 sp (GY6) valfri
Handledd gymträning, 2 sp (GY7/8) valfri
Träning inför Stafettkarnevalen, 1 sp (GY9) valfri

Musik
Intro - ljud och jubel, 2 sp (MU1) obl.
Puls - musikaliska uttryck, 2 sp (MU2) obl./valfri
Genre - global nyfikenhet, 2 sp (MU3) valfri
Demo - kreativt tillsammans, 2 sp (MU4) valfri
Musiklinjen A - Musik Plus, 4 sp (MU5MU6) valfri
Musiklinjen B - Musikverkstad, musikteknik och arrangering, 4 sp (MU7MU8) valfri
Musiklinjen C - Utveckla din musikaliska förmåga, 4 sp (MU9MU10) valfri
Musiklinjen D - Mina egna klingande uttrycksformer, 4 sp (MU11MU12) valfri

Studiehandledning
Jag som studerande, 2 sp (SH1) obl.
Fortsatta studier, arbetsliv och framtid, 2 sp (SH2) obl.
Studieteknik, 2 sp (SH3) valfri

Temastudier
Introduktion till gymnasiestudier, 2 sp (TS1) valfri
Vardagskompetens, 2 sp (TS2) valfri
Tutor- och studerandekårsverksamhet, 2 sp (TS3) valfri
Ord och bild (Parkskolan), 2 sp (TS4) valfri
BiPs, 2 sp (TS5) valfri
BiPs2, 2 sp (TS6) valfri
Ekotänk och design (Parkskolan), 2 sp (TS7) valfri
Arkitektur och miljö (Parkskolan), 2 sp (TS8) valfri
Att vara människa, 2 ps (TS9) valfri
Kriminologi, 2 sp (TS10) valfri
Aktivt ledarskap, 2 sp (TS11) valfri

Gymnasiediplom
Gymnasiediplom i bildkonst, 2 sp (KULD2) valfri
Gymnasiediplom i gymnastik, 2 sp (GYGD1) valfri
Gymnasiediplom i mediekunskap, 2 sp (MELD5) valfri
Gymnasiediplom i musik, 2 sp (GYGD6) valfri

Mera information om studieavsnitten hittas i Jakobstads gymnasiums läroplan för GLP21. 

WidgetAreaBottom