WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ansökan

Antagningen till idrottslinjen sker årligen via Studieinfo.fi och har för hösten 2023 25 nybörjarplatser. Som urvalsgrund fungerar ett viktat medeltal i läsämnen och gymnastik (minst 7,00 i läsämnen krävs för antagning till gymnasiet), grenförbundens poängsättning samt skolans egna poäng (kan t.ex. basera sig på urvalsprov).  När man söker till idrottslinjen vid Jakobstads gymnasium skall tilläggsinformationen för idrottsskolor noggrant fyllas i via Studieinfo. Vi rekommenderar att den sökande väljer Jakobstads gymnasiums allmänna linje som andrahandsval.

Eventuellt urvalsprov ordnas v.17.

 

 

 

WidgetAreaBottom