WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ansökan

Antagningen till idrottslinjen sker årligen via Studieinfo.fi och har för hösten 2022 25 nybörjarplatser. Som urvalsgrund fungerar ett viktat medeltal i läsämnen och gymnastik (minst 7,00 i läsämnen krävs för antagning till gymnasiet), grenförbundens poängsättning samt skolans egna poäng (kan t.ex. basera sig på urvalsprov).  När man söker till idrottslinjen vid Jakobstads gymnasium skall tilläggsinformationen för idrottsskolor noggrant fyllas i via Studieinfo. Vi rekommenderar att den sökande väljer Jakobstads gymnasiums allmänna linje som andrahandsval.

Eventuellt urvalsprov ordnas v.17.

Skriv ut och fyll i de blanketter som länkas nedan. Blanketterna skickas jämte övriga bilagor till oss under tiden ansökan pågår på följande adress:

Jakobstads gymnasium

Skolgatan 20

68600 Jakobstad.

 Märk kuvertet "Ansökan till idrottslinjen".

 

 

WidgetAreaBottom