WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Musiklinjen

Musiklinjen. Studier som fördjupar dina musikaliska kunskaper
och låter dig ge utlopp för din kreativitet och ditt
musikintresse. I linjen ingår möjlighet till en musikperiod
i samarbete med musikpedagogstuderande från Yrkeshögskolan
Novia.
Solosång, körsång, bandspel, undervisning i enskilda instrument,
scenarbete, ljudteknik, musikteknologi, musikhistoria,
musikteori, någon form av uppträdande, studieresa.

WidgetAreaBottom