WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Allmänt

Studiehandledningen i gymnasiet

I början av första studieåret gör du upp en individuell studieplan i Wilma under handledning av din studiehandledare.  Du planerar dina gymnasiestudier så att de passar dina personliga mål. I planen ingår val av kurser/studieavsnitt, studentexamensplan och personlig utveckling. Du bestämmer själv vilka ämnen du vill ha med i din studentexamensplan, men du har möjlighet att diskutera ämnesvalet med studiehandledaren. Studiehandledningen i gymnasiet består av två kurser/studieavsnitt och individuell handledning och/eller handledning i grupp. Målsättningen är att du ska få den kunskap du behöver för att kunna planera dina studier och ta ansvar för dina val, samt att du ska upptäcka och utveckla det som du är bra på.

Studiehandledaren hjälper dig att planera valet av kurser/studieavsnitt så att det är anpassat efter längre studietid, träningar eller specialbehov, t.ex. efter sjukdomstid. Du kan kontakta studiehandledaren om du känner dig frustrerad och behöver hjälp med att strukturera upp studierna. Också om orken och intresset tryter och du vill ha en klarare målsättning med dina studier så är det bra att diskutera med din studiehandledare. Vårdnadshavare eller grupphandledare kan gärna kontakta studiehandledaren vid behov.

Under första studieåret informerar studiehandledaren i kursen i studiehandledning om studentexamen och studerande gör upp en plan för studentexamen i Wilma. Under andra året följer studerande upp sin studentexamensplan tillsammans med studiehandledaren. Kursernastudieavsnitten Sh1 och Sh2 innehåller även fakta om inträdeskraven till högskolor, yrkesinformation och självkännedom.

Studiehandledaren ger dig info om var du kan finna kunskap om fortsatta studier. Målsättningen är att du själv ska kunna använda dig av högskolornas webbsidor för att skaffa dig information om studiemöjligheterna och inträdeskraven.

Abiturienterna erbjuds individuell yrkesvägledning och hjälp med ansökan till högskolorna.

Studiehandledarna handleder studerande i kursval/val av studieavsnitt och byten, studentexamensplanering och yrkesval, deltar i studerandevårdsarbetet, ordnar studiebesök till högskolor och informerar om nya antagningskrav  (Carina),  fungerar som handledare för tutorerna (Benita) och arbetar för studerandes välmående och trivsel i skolan.

Ta kontakt personligen, via Wilma eller via e-post. Du är alltid välkommen till oss!

Läsåret 2021 - 2022

Studiehandledaren i grupp 20a/b, 19a/b och delvis 18e: Carina Holm-Granlund,  träffas på skolan må -to. Fredag frånvarande 2021 - 2022. Studieinformationsansvarig. Nås även per telefon 044-785 1253 eller via WILMA eller per e-post:  
carina.holm-granlund@edu.jakobstad.fi

Studiehandledaren i grupp 21 c/d, 20c/d, 19c/d/e och delvis 18e: Benita Norrbäck-Stenman, är anträffbar på gymnasiet i regel alla vardagar. Tutorhandledare. Nås även per telefon 044-785 1388 eller via WILMA eller e-post:  
benita.norrback-stenman@edu.jakobstad.fi

Studiehandledaren i grupp 21a/b: Elisabeth Ekstrand. Nås via WILMA eller e-post: elisabeth.ekstrand@edu.jakobstad.fi

 

WidgetAreaBottom