WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ämnesval för fortsatta studier

Tabellen nedan innehåller en kort sammanfattning av vilka studentprov som poängsätts i antagningen våren 2022. (Alla utbildningar är inte med i tabellen). Om den sökande inte har skrivit  ett av de studentprov som betonas, så poängsätts bara 4 studentprov.  Sökande kan ändå bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga.

Tabell med antagningskriterier. OBS! Inte uppdaterad för vt23

Om det angetts ett tröskelkriterium, dvs ett visst vitsord i ett studentprov, så  måste det uppfyllas för att sökande ska kunna delta i betygsantagningen. Om sökande inte uppfyller tröskelkriteriet så deltar hen i urvalsprov. Alla sökande anmäler sig till urvalsprov i samband med ansökan. I slutet av maj kommer resultatet av betygsantagningen att meddelas till sökande.

Förstagångssökande: Högskolorna väljer själv om betygsantagningen gäller enbart förstagångssökande eller även de som redan har tagit emot en studieplats. Ekonomutbildningen hör till de utbildningar där betygsantagningen enbart gäller förstagångssökande. 

Urvalsproven: Om sökande inte blir antagen på basen av betyg till en yrkeshögskola deltar hen i det gemensamma elektroniska urvalsprovet : https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/#yh-urvalsprovet

Universiteten har gått in för att förenhetliga sina urvalsprov. Om du inte blir antagen på basen av studentbetyget deltar du i urvalsprov. Observera att vissa linjer kan ha förhandsmaterial.

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/urvalsprov/

Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/gemensamma-ansokan/forhandsmaterial-for-urvalsprov

Gemensamma arkitekt- och diplomingenjörsantagningen:  https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/valintakokeet/

 

WidgetAreaBottom