WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ämnesval och betygsantagningen 2026

Ämnen som poängsätts i betygsantagningen 2026

Vid betygsantagningen poängsätts huvudsakligen fem ämnen i studentexamen. Undantag är medicinska områden, biomedicin och näringsvetenskap, där sex ämnen poängsätts.

I den nya poängssättningstabellen betonas mo/sv2 mer än tidigare. Realämnen poängsätts mer enhetligt än tidigare.

Matematik betonas inom följande områden: ekonomi, datavetenskap, fysik, kemi och teknik.

Huvudämnet betonas inom följande områden: psykologi, geografi, hälsovetenskaper, idrottspedagogik, historia, filosofi, teologi och främmande språk

Biologi, kemi eller fysik betonas: medicin, biologi, biokemi, biomedicin, farmaci, lantbruksvetenskaper osv.

Fysik eller kemi betonas (+ matematik): fysik, kemi, teknik

https://yliopistovalinnat.fi/wp-content/uploads/2023/11/Opiskelijavalintojen-kehittamishanke-Opowebinaari-2023.pdf

I tröskelkriterierna anges om du måste ha avlagt ett visst studentprov för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. I tröskelkriterierna finns ofta också definierat ett minimivitsord som du ska ha för studentprovet i fråga. 

Exempel: Om ett ansökningsmål har vitsordet M i kemi som tröskelkriterium måste den sökande ha skrivit kemi med vitsordet M eller bättre. Om den sökande inte har skrivit kemi eller har fått vitsordet A, B eller C, kan hen inte bli antagen via betygsantagningen för ansökningsmålet i fråga.

Här finns poängsättningen för varje utbildning: https://yliopistovalinnat.fi/sv/poangsattningen-for-betygsantagningen-fran-ar-2026

Poängsättningen för medicin 2026

Du kan få poäng för högst sex ämnen, enligt följande:

  • matematik (lång eller kort lärokurs)
  • modersmål och litteratur
  • biologi
  • kemi
  • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen, och av vilka minst det ena är ett realämnen

Poängsättningen för teknik (diplomingenjör) 2026:

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

  • matematik (lång eller kort)
  • modersmål och litteratur
  • fysik eller kemi
  • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen
WidgetAreaBottom