WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Ansökningsproceduren till högskolor och länk till abinfo

Ansökan till högskolor 

Det är viktigt att notera att information som gäller ansökan på denna webbplats inte uppdateras kontinuerligt. Användare ombeds gå till ursprungskällan för att kontrollera ansökningsinformation

Abi-info 2024

Allmänt om gemensam högskoleansökan i Finland 

Gemensam ansökan för universitet och yrkeshögskolor på en elektronisk blankett via www.studieinfo.fi

Du kan ange 6 alternativ i prioritetsordning (om du blir antagen till ditt första alternativ så stryks du från de övriga).

Du kan köa till högre alternativ.

En plats per sökande och termin.

Polisutbildningen, räddningsmannautbildning, folkhögskolor och treårig yrkesutbildning för studenter har egna ansökningsprocedurer.

Högskolornas antagningsgrunder 

Universiteten i Finland (Hanken, Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Aalto universitetet m.fl.)

Antagning på basen av studentbetyg eller urvalsprov. 

 Yrkeshögskolorna i Finland (Arcada, Novia, Vamk, Centria )

 Antagning på basen av studentbetyg eller urvalsprov. 

Högskolorna i Sverige

Ger poäng för alla studentprov och avgångsbetygets medeltal. Utan att beakta vilka  ämnen du skrivit och oberoende av studentprovets nivå. Det frivilliga högskoleprovet som ordnas två gånger per år ger en andra chans att bli antagen. Till utbildningar inom konst och musik behöver man oftast sända in portfolio.
Du måste ha behörighetsgivande kurser i vissa ämnen för att kunna ansöka till Sveriges högskoleutbildningar. Dessa varierar mellan utbildningarna. Naturvetenskapliga utbildningar kräver oftast lång matte, fördjupad fysik och kemi. Kolla upp kurskraven redan i ettan om du tänkt ansöka till högskola i Sverige efter studentexamen.
Observera alltså att Sverige inte ger högre poäng för studentprov på lång nivå!

Högskolorna i Norge och Danmark

Studentbetyg och avgångsbetygets medeltal. Du måste ha behörighetsgivande kurser i vissa ämnen för att kunna ansöka. Kolla upp kurskraven i tid!

Förstagångssökande till högskola i Finland

Högskolorna bör reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för personer som inte tidigare har avlagt högskoleexamen eller mottagit studierätt som leder till högskoleexamen. Därutöver kan högskolorna  ta emot överflyttade studerade. Då den studerande får en ny studierätt förlorar hen den ursprungliga studierätten.

En studerande kan endast ta emot en studierätt som leder till högskoleexamen per termin.

Nybörjarkvoten skall göra det lättare för en person som första gången söker till en utbildning att inleda högskolestudier och målet är att kunna erbjuda flera sökande en studieplats. 

Du är inte längre förstagångssökande om du tagit emot en studieplats året innan. Antalet studieplatser som reserverats för andragångssökande finns på www.studieinfo.fi i samband med respektive utbildning.

 Erfarenhet av nybörjarkvoter vid ansökan 2017

"Sammanfattningsvis hade 0,5% av godkända sökande nytta av kvoten för förstagångssökande. Det finns inget speciellt utbildningsområde där förstagångskvoten skulle ha haft speciell inverkan".  Källa: utbildningsstyrelsens ansökningsinfo 2018.

Uppskjutande av studieplats

Du kan anmäla dig som frånvarande endast på basis av lagstadgade skäl, dvs. militär- eller civiltjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller på grund av egen sjukdom eller skada. Om du inte anmäler dig går du miste om studieplatsen (Universitetslag 43 § /Yrkeshögskolelag 32 §)

Begränsning av antagning av studerande

Begränsningarna tillämpas endast i sådana fall där det är klart att sökande inte kan delta i utbildningen på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga.

https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/forbered-dig-for-gemensam-ansokan-till-hogskolor#begransningar-vid-antagning-av-studerande-till-hgskolor

WidgetAreaBottom