WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Minneslista för studieval

Abiturienter grupp 19 och 20

 • Om du får sammanlagt 60 kurser efter tvåan så behöver du välja 15 kurser i trean för att få gymnasiets avgångsbetyg (75 kurser).
 • Välj ett par kurser utöver detta. Det händer att kurser inte blir av och faller bort eller att de krockar i ditt schema.
 • De obligatoriska kurserna är sammanlagt 48/47 (kort matte/FinB) eller 52/51 (lång matte/FinB). 
 • Kontrollera att du får sammanlagt minst 10 fördjupade kurser (se kursbeskrivningarna).
 • Kolla att du har de obligatoriska kurserna som krävs för avgångsbetyget (se kursutbudet).
 • De obligatoriska kurserna i trean är Mo06, MA10/MaB06, Hi03 och Sl03. Välj även obligatoriska kurser du skjutit upp!
 • Prepkurser i språk: Ena09, FinA/B/Fim 09 och Mo08, Mo09
 • Kontrollera att du har 2/3 av kurserna i ett ämne godkända. (Högst en fyra på tre kurser och två fyror på sex kurser).
 • På avgångsbetyget kan du välja att få bedömningen A i de ämnen där du bara haft en enda kurs. Blankett för ändamålet finns på kansliet.
 • Valbara språk bedöms med A på slutbetyget om du avlagt färre än tre kurser.
 • Studentskrivningar:
 • Studentskrivningsplanen finns på Wilma i din studieplan "Wilmer".
 • För att få skriva studentprov i ett ämne bör du ha slutfört minst de obligatoriska kurserna i ämnet
 • Studentproven baserar sig även på de fördjupade kurserna i ett ämne. Välj dessa kurser!
 • För att få skriva valbart språk ska du ha avlagt minst tre kurser.
 • Kurser i de ämnen du ska skriva på våren ska vara avklarade senast i period 4 i trean. (Kurser i ämnen du inte skriver studentprov i kan avläggas senast i period 5).
 • För att få skriva provet i modersmålet bör du ha avlagt kurserna tidigare.
 • Minns att du inte kan ändra ett obligatoriskt prov till extra prov eller provens nivå om du vill skriva ett prov på nytt.
 • Endast om ett obligatoriskt prov är underkänt och ifall du har ett annat prov på lång nivå bland dina obligatoriska ämnen, så kan du ändra provnivån vid omtagningen.

Tvåor grupp 21

Välj de obligatoriska studieavsnitt som är ämnade för tvåor:

 • Mo 5, 6, 7
 • FinA 4, 5, 6 / FiM 4, 5, 6/FinB 4, 5
 • MaB 4, 5, 6, 7 / MaA 4, 5, 6, 7 (MaA11)
 • EnA 4, 5, 6
 • Fi 2 
 • Sl 1 och Sl 2 (Sl3 i trean)
 • Re 2 
 • Hi 2 (Hi3 i trean)
 • Ke 1, 2 (om du inte hade dem i ettan) 
 • Sh 2
 • Mu 2 eller Ko 2
 • Gy 2
 • Hä 1

Välj de studieavsnitt som du skjutit upp från åk 1.

Välj de nationella valfria studieavsnitt du vill läsa och som du behöver för studentexamen.

Glöm inte  kemi 3  och kemi 4 om du vill ta fördjupad kemi. Glöm inte ty/fra!

Notera att de obligatoriska och nationella valfria studierna som går i period 5 och 6, inte kan väljas på trean, så dessa ska du inte skjuta upp!  

Om studieavsnitt krockar kan du skjuta upp ett par studieavsnitt till trean. Mo, ena, matte och fina/fim och kurser som går i period 5/6 ska inte skjutas upp!

Välj ca 60 studiepoäng i tvåan. Antalet studiepoäng efter tvåan ska vara ca 120 sp.

Minns att 2/3 av studiepoängen i obligatoriska och nationella valfria studier ska vara godkända i ett läroämne. Detta betyder att ifall läroämnet består av 2-5 sp, måste alla vara godkända. Ifall läroämnet består av 6-11 sp, får 2 sp vara underkända. Ifall läroämnet består av 12-17 sp, får 4 sp vara underkända. Ifall läroämnet består av 18 sp eller mera, får 6 sp vara underkända. 

Studentexamen: Vill du skriva två eller flera realämnen i studentexamen, så bör du redan nu observera att realämnen kan gå samtidigt och måste skrivas vid två olika examenstillfällen. Se info om studentexamen under "studier" uppe i menyraden. Du bör redan i tvåan välja studieavsnitt i ett ämne du ska skriva på hösten i trean.

Om du vill veta vilka ämnen högskolorna beaktar, så får du tips från länken "Ämnesval för fortsatta studier", se menyraden till vänster. Om du inte vet exakt vilken utbildning du ska söka till efter gymnasiet är det bäst att du skriver de ämnen som du är mest intresserad av.

 

WidgetAreaBottom