WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Storbritannien

Ansökan till Storbritannien via UCAS (www.ucas.com)

Senast uppdaterad vt20 - kolla datum!

Ansökningstider

15 October 2018 at 18:00 (UK time) – any course at the universities of Oxford and Cambridge, or for most courses in medicine, veterinary medicine/science, and dentistry. You can add choices with a different deadline later, but don’t forget you can only have five choices in total.  

15 January 2019 at 18:00 (UK time) – for the majority of courses.

Some course providers require additional admissions tests to be taken alongside the UCAS application, and these may have a deadline.

Språktest

De flesta universitet i Storbritannien kräver ett internationellt språktest t.ex IELTS. Språktestet arrangeras i Finland av www.finnbrit.fi ett par gånger i månaden och kostnaden är 250 euro.

Ansökningsprocessen

Börja med att på Ucas sidor kolla “What and where to study”.

Välj utbildningsprogram och universitet.

Kontrollera inträdeskraven på universitetens egna sidor. Kontrollera speciellt om ansökningsmålet kräver att du skrivit lång matematik i studentexamen.

Sökande från Storbritannien har vanligen tre A - levels i sin examen. Universiteten bestämmer själva vad våra studentvitsord motsvaras av. Det lönar sig att kolla upp kraven direkt med universitetets ”admission office”.  Storbritanniens grade ”A” motsvaras av vårt ”L/E”, grade ”B” av ”M”, grade ”C” motsvaras av ”C” osv.

Edinburgh University kräver grade L i två studentprov och grade E(6) i alla övriga skrivna studentprov för studier i arkitektur. Dessutom krävs studier i lång matematik och konst.

University of Aberdeen kräver minst grade M(5) i genomsnitt för arkitekturstudier. Kraven varierar mellan universiteten!

Du kan ansöka till 5 olika program/universitet.

Ansökningsmålen behöver inte prioriteras.

Du fyller i din ansökan via www.ucas.com

 1. Registrera dig på www.ucas.com och ”start and undergraduate application”.
 2. Registrera dina personuppgifter.
 3. När du registrerat dig får du en användarkod och därefter kan du logga in.
 4. Du ansöker som ”individual” och då behöver du inget ”buzzword”.
 5. Personal details - Student support: Fee Code är vanligen ”02” för EU medlemmar.
 6. Choices: På ”Institution Code” finner du de olika universiteten.
 7. ”Course code” är det studieprogram du vill välja.
 8. Education: Sök Finland och lägg till ditt gymnasium. Om det inte finns i listan så väljer du ”my school is not listed here”. Då kan du själv skriva in namnet på din skola.
 9. Add qualifications (studentexamen): ”Välj Finland/Studentexamensbetyg”. Module/unit : studentvitsord på engelska. Om du redan fått vitsord så skriv in detta.
  1. Swedish (Mother tongue)
  2. Languages /Finnish/German/French/English on advanced-intermediate-basic course).
  3. Realia. Realprovet/proven på engelska.
  4. Mathematics: (basic – advanced course)

 

 1. Välj ”below honours degree qualifications”
 2. Save!

10. Employment: arbetsgivare, arbetsgivarens adress, arbetsuppgifter, arbetsförhållandets längd.

11. Statement: Motivationsbrevet är en viktig del av ansökan! Berätta kort om dig själv, varför dessa studier intresserar dig, varför du vill studera i Storbritannien och varför just du borde bli vald. Använd officiellt språk, t.ex ”I am” istället för ”I´m”. Motivationsbrevet sänds till alla dina ansökningsalternativ. Ett exempel på motivationsbrev finner du på Ucas sidor.

12. Reference: Du ska bifoga ett rekommendationsbrev skrivet av din arbetsgivare eller lärare på engelska. Rekommendationsbrevet ska ha företagets/skolans stämpel och datum + underskrift, samt kontaktuppgifter till den person som skrivit rekommendationen.

13. Klicka på ”View all details” och skriv ut din ansökan och ”Send to Ucas”.

14. Ansökningsavgiften (23p för flera ansökningsmål) kan betalas med Visakort.

15. Du får ett meddelande till din e-post att ansökan mottagits.

16. Kolla vart och när betygskopiorna ska sändas in!

 Efter ansökan

Ucas kontrollerar ansökningarna och sänder dem till universiteten, som ger ett utlåtande, ett ”offer”. Besvara utlåtandet och kolla när resultatet av språkprovet ska sändas in! Du kan få utlåtandet ”unconditional” eller ”conditional”. Unconditional betyder att du redan har uppnått universitetets inträdeskrav och ”conditional” innebär att du kan bli antagen om du uppnår vissa vitsord i studentexamen.

Du kan följa med din ansökan i online systemet genom att välja ”track”.

Boende och finansiering

www.ucas.com

www.cimo.fi

www.maatieto.net

www.britishcouncil.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WidgetAreaBottom