WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Norge och Danmark och övriga

Ansökan till Norge 

Senast uppdaterad vt24 - kolla alltid datum för ansökan!

 • Ansökan öppnar oftast i februari och utgår i mitten av april för nordiska sökande.
 • Här finner du information om ansökningsmål och ansökningsförfarandet: https://www.samordnaopptak.no/info/
 • Du kan ansöka till 10 utbildningar i prioritetsordning.
 • Högskolorna i Norge har betygsantagning. De beaktar medeltalet på gymnasiets avgångsbetyg och medeltalet av alla studentexamensvitsord.  Det finns en särskild formel för omvandlingen till norska meriter: https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/finland/poengberegning/
 • Högskolorna i Norge har "spesielle optakskrav". Det betyder att du måste ha gått ett visst antal gymnasiekurser för att vara behörig. Kurskraven varierar mellan utbildningarna.
 • https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/finland/spesielle-opptakskrav/
 • "Optakskraven" finner du på studieöversikten på samordnaopptak.no när du söker på utbildningen!
 • Kraven för att kunna bli antagen till medicinstudier är: Matematikk R1  og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2 (kort matematik minst 7 kurser, fysik 6 kurser, kemi 5 kurser).
 • Vissa utbildningar har även vitsordskrav. Lärarutbildningar kan ha krav på minst vitsordet 8 i kort matematik eller C i matematik på studentexamensbetyget.
 • Ingenjörsutbildningarna vid NTNU kräver medeltalet 8 i fördjupad matematik eller M i långa studentprovet i matematik.
 • Du laddar upp senaste periodbetyg och passkopia i den elektroniska ansökan. Efter studentdimissionen laddar du upp studentbetyget och gymnasiets avgångsbetyg.
 • Här finner du info om utbildningar i Norge www.utdanning.no

Ansökan till Danmark

Övriga länder

Artikeln https://svenska.yle.fi/a/7-10019266 om läkarstudier i Sverige och Lettland

Lettland

Betygskraven vid universitetet i Riga (RSU) medicin: Minimum mark per grade: Magna cum laude approbatur. RSU accepts also grades of secondary school leaving certificate (grading scale: 0-10) if the applicant has acquired at least 5 courses within the respective subject.

Programme English* Chemistry Biology Mathematics Physics
Medicine (MD) Compulsory Compulsory** Compulsory** Compulsory Preferable
Dentistry (DDS) Compulsory Compulsory** Compulsory** Compulsory Preferable

 ** The minimum of compulsory subjects you should have studied are English (requirements mentioned below the tables), Mathematics and Biology, or Chemistry. Regarding Biology and Chemistry - we will process your application if, in addition to English and Mathematics, you have also studied only either Biology or Chemistry.

Kravet på kunskaper i engelska är "very good" or "excellent" på betyget eller engelskt språktest (t.ex Ielts eller Toefl med vitsordskrav) 

Läs mera här:  https://www.rsu.lv/en/study-here/admissions/general-requirements-studies-english

https://www.rsu.lv/en/study-here/admissions

Estland

Den som vill studera medicin på engelska vid Universitetet i Tartu så deltar i ett BMAT-test (biomedical admission test). Testet utgör 70% av urvalspoängen, motivationsbrevet 15% och intervjun 15%. Testet kan göras i Helsingfors två gånger per år och är ett år i kraft.

Här finns material för testet: https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/bmat/preparing-for-bmat/

Den som vill ansöka till utbildningen på estniska så ansöker på basen av studentbetyget i lång matematik eller biologi och kemi. Då behövs även språkprov på estniska

https://www.taslo.fi/hakeminen

https://estonia.dreamapply.com/en_GB/courses/course/58-bachelormaster-medicine-english-group-integrated-curriculum-bachelors-and-masters-studies?search=7926866

Övriga länder där du kan studera medicin: https://allastudier.se/tips-o-fakta/lakarutbildningar-utomlands-15841

https://www.maailmalle.net/

 

WidgetAreaBottom