WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Norge och Danmark

Ansökan till Norge 

Senast uppdaterad vt22 - kolla datum!

 • Ansökan öppnar oftast i februari och utgår i mitten av april för nordiska sökande.
 • Här finner du information om ansökningsmål och ansökningsförfarandet: https://www.samordnaopptak.no/info/
 • Du kan ansöka till 10 utbildningar i prioritetsordning.
 • Högskolorna i Norge har betygsantagning. De beaktar medeltalet på gymnasiets avgångsbetyg och medeltalet av studentexamensvitsorden. Både obligatoriska och extra prov räknas med. Det finns en särskild formel för omvandlingen till norska meriter: https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/finland/poengberegning/
 • Högskolorna i Norge har "spesielle optakskrav". Det betyder att du måste ha gått ett visst antal gymnasiekurser för att vara behörig. Kurskraven varierar mellan utbildningarna.
 • https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/finland/spesielle-opptakskrav/
 • "Optakskraven" finner du på studieöversikten på samordnaopptak.no när du söker på utbildningen!
 • Kraven för att kunna bli antagen till medicinstudier är: Matematikk R1  og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2 (kort matematik minst 7 kurser, fysik 6 kurser, kemi 5 kurser).
 • Vissa utbildningar har även vitsordskrav. Lärarutbildningar kan ha krav på minst vitsordet 8 i kort matematik eller C i matematik på studentexamensbetyget.
 • Ingenjörsutbildningarna vid NTNU kräver medeltalet 8 i fördjupad matematik eller M i långa studentprovet i matematik.
 • Du laddar upp senaste periodbetyg och passkopia i den elektroniska ansökan. Efter studentdimissionen laddar du upp studentbetyget och gymnasiets avgångsbetyg.

Ansökan till Danmark

 • Ansökan öppnar oftast i början av februari och avslutas i mitten av mars för nordiska sökande.
 • Ansökan sker elektroniskt via www.optagelse.dk
 • Du kan ansöka till 8 utbildningar i prioritetsordning.
 • Här finns information om antagningen för nordiska sökande: https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/altomoptagelse/nordisk-ansoeger-til-videregaaende-uddannelse-i-danmark
 • Här kan du söka olika högskoleutbildningar: https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse
 • Du kan ansöka i kvot 1 och/eller kvot 2. I kvot 1 beaktas studentbetyget och gymnasiets avgångsbetyg och kvot 2 beaktar övriga meriter.
 • Du kan även välja standby-plats, men detta kan vara ofördelaktigt eftersom du kan hamna att köa länge för platsen!
 • Här finns formeln hur dina betyg räknas om till danskt meritvärde: https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer
 •  Högskolorna i Danmark har "specifikke adgangskrav". Du måste uppfylla dessa kurskrav för att vara behörig.
 • Observera att många utbildningar i Danmark kräver 9 kurser i kort matte för behörighet! Överlag krävs ganska många gymnasiekurser även i vissa realämnen, så kolla upp kraven i tid!
 • https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/soeg-optagelse/ikke-dansk-eksamen/#finsk
 • Observera att de flesta utbildningar kräver att du avlagt minst 7 kurser i engelska för att kunna ansöka.
 • "Adgangskraven" för medicinstudier är: 
 • Dansk A (svenska som modersmål)
 • Engelsk B (A-språk engelska, 7 kurser)
 • Matematik A (lång matematik 13 kurser)
 • Fysik B og kemi B (fysik 6 kurser och kemi 6 kurser)
 • Du laddar upp dina betyg på ansökningssidan och du måste även printa ut ansökan, underteckna denna och sända via e-post till alla universitet du ansökt till!
 • Notera att du bör kryssa för på ansökningsblanketten att du ger tillåtelse till universiteten att behandla din ansökan.

 

WidgetAreaBottom