WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Norge och Danmark

Ansökan till Norge

 • Ansökan öppnar 1.2 och utgår i mitten av april för nordiska sökande.
 • Här finner du information om ansökningsmål och ansökningsförfarandet: https://www.samordnaopptak.no/info/
 • Du kan ansöka till 10 utbildningar i prioritetsordning.
 • Högskolorna i Norge har betygsantagning. De beaktar medeltalet på gymnasiets avgångsbetyg och medeltalet av studentexamensvitsorden. Både obligatoriska och extra prov räknas med. Det finns en särskild formel för omvandlingen till norska meriter: https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/finland/poengberegning/
 • Högskolorna i Norge har "spesielle optakskrav". Det betyder att du måste ha gått ett visst antal gymnasiekurser för att vara behörig. Kurskraven varierar mellan utbildningarna.
 • https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/finland/spesielle-opptakskrav/
 • "Optakskraven" finner du på studieöversikten på samordnaopptak.no när du söker på utbildningen!
 • Kraven för att kunna bli antagen till medicinstudier är: Matematikk R1  og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2 (kort matematik minst 7 kurser, fysik 6 kurser, kemi 5 kurser).
 • Vissa utbildningar har även vitsordskrav. Lärarutbildningar kan ha krav på minst vitsordet 8 i kort matematik eller C i matematik på studentexamensbetyget.
 • Ingenjörsutbildningarna vid NTNU kräver medeltalet 8 i fördjupad matematik eller M i långa studentprovet i matematik.
 • Du laddar upp senaste periodbetyg och passkopia i den elektroniska ansökan. Efter studentdimissionen laddar du upp studentbetyget och gymnasiets avgångsbetyg.

Ansökan till Danmark

 

WidgetAreaBottom