WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Utbildningstips

VAD VILL DU JOBBA MED?

 Ungdomar eller barn. Jag vill hjälpa, stöda och ge råd

Utbildningar: socialt arbete vid Soc&Kom (kandidatprogrammet i samhällsvetenskap), psykolog, lärare, speciallärare, talterapeut (logopedi vid ÅA), småbarnspedagogik, fysioterapeut, ergoterapeut, musikpedagog, dramapedagog, utvecklingspsykologi vid socialvetenskapliga linjen ÅA, ungdomspsykologi (biämne vid ÅA i Vasa), hälsovårdare, barnmorska.

 Var? Soc&Kom vid Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Novia, Arcada

 

Vuxna människor. Jag vill vårda, undervisa eller stöda människor

 Utbildningar: socialvetenskaper vid ÅA, socialt arbete vid Soc&Kom, lärare, fysioterapeut, ergoterapeut, vårdutbildningar, läkare, tandläkare, psykolog, vuxenpedagogik, teckenspråkstolk, krispsykologi eller arbetsplatspsykologi (biämnen vid ÅA i Vasa), socionom, teologi

Var? Samma som ovan, medicinutbildning vid Helsingfors universitet eller högskolor i Sverige eller övriga Norden. Teckenspråkstolk vid Diakonia amk.

 

Samhället. Jag vill påverka eller förändra något i samhället. Jag vill göra en insats för världsfred och internationella relationer

 Utbildningar: samhällsvetenskaplig linje, sociologi eller socialt arbete vid Soc&Kom, socionom

 Var? ÅA i Vasa och Åbo, Soc&Kom, Novia eller Arcada (socionom), Roskilde universitet i Danmark har internationella relationer och globalisering

 

Marknadsföring och reklam. Jag vill jobba med produktutveckling eller försäljning och information

 Utbildningar: medianom, ekonom, tradenom, grafisk design, industridesign, diplomingenjör

 Var? Aalto, Arcada, Novia i Jakobstad, Hanken, Handelshögskolan vid ÅA, datavetenskap (ÅA), Novia, Arcada, engelskspråkiga International Business utbildningar, Konstfack i Stockholm (industridesign), Industridesign Umeå universitet, CBS i Köpenhamn, Handelshögskolan i Stockholm, International Business eller Economics vid Aalto

 

Media. Jag vill utveckla dataspel, producera film eller musik, bli fotograf, syssla med digitala medier

 Utbildningar: medianom, kulturproducent, musiker, regissör, formgivare, bildkonstnär, grafiker.

 Arcada, Novia i Jakobstad (foto, musik), Teaterhögskolan (regi), Aalto eller ÅA (datateknik), digital medieproduktion i Umeå, Luleå tekniska högskola, inriktning speldesign vid Högskolan Väst eller högskolan på Gotland, grafisk design vid Novia i Jakobstad, Teaterhögskolan (ljud och ljusdesign, regi),  Massmediekunskap som biämne vid ÅA, Aalto (grafisk design, filmkonst, fotokonst).

 Sverige: Berghs, Konstfack i Stockholm, Piteå musikhögskola eller musikhögskolor i Göteborg, Stockholm. Flera utbildningar i Danmark.

 

Konst och kultur. Jag vill bli konstnär av något slag eller syssla med något kulturellt

 Utbildningar: medianom, kulturproducent, musiker, skådespelare, formgivare, bildkonstnär, grafiker, bildkonstlärare, musiklärare, danslärare, dansare, inredningsarkitekt, vestonom (kläddesign).

 Var? Arcada, Novia i Jakobstad (foto, musik), Teaterhögskolan, Novias scenkonstpedagog, kulturproducent vid Arcada, bildkonst eller formgivning vid Novia i Jakobstad, Teaterhöskolan (regissör, skådespelare, dansare), Konstuniversitetet i H.fors, Sibeliusakademin, Aalto (design, mode)

Massmediekunskap som biämne vid ÅA, kulturarbete som biämne vid ÅA,  Aalto (grafisk design, beklädnadskonst, filmkonst, teaterscenografi, fotokonst, inredningsarkitektur).

Finska yrkeshögskolor: Lahden akk (formgivning och industriell formgivning, Metropolia amk (inredning och musiker, musikpedagog, kläddesign), Seinäjoen amk, Turun amk (designer-stylist), Kymenlaakson amk (inredning, textil, industriell formgivning).

 Sverige: Berghs, Konstfack i Stockholm, Piteå musikhögskola eller musikhögskolor i Göteborg, Stockholm. Flera utbildningar i Danmark. Västra Nylands Folkhögskola (design, mode), Musikalakademin i Umeå. Design i Linköping, Göteborg.

 

Idrott och hälsa. Jag vill röra på mig i mitt arbete och ge råd om motion, hälsa och kost

 Utbildningar: idrottsinstruktör, gymnastiklärare, fysioterapeut, hälsovetenskap vid ÅA, dietist, vård, naprapat, osteopat, dansutbildning eller skådespelare, idrottspsykologi eller idrottsmedicin.

 Var? ÅA, Jyväskylän yliopisto (idrottspedagogik), Umeå universitet (ämneslärare i idrott) Arcada (idrottsinstruktör), Teaterhögskolan, dramapedagogik Novia, Oulun seudun Amk (danslärare), Savonia amk (danslärare), Kymenlaakson Amk, Naprapathögskolan i Stockholm, GIH Stockholm

 

Andra kulturer och resor. Jag är intresserad av andra länder och upplevelser och språk

Utbildningar: geolog, geografi, guide, tolk, restonom, sjökapten, International Business vid Arcada, språkstudier, interkulturell kommunikation som biämne vid ÅA, religionsvetenskap vid ÅA

 Var? ÅA, Helsingfors universitet, Novia, Arcada, Centria, VAMK i Vasa, Högskolan på Åland.

 

Matematik och problemlösning. Jag vill lösa matematiska problem och är intresserad av ekonomi

 Utbildningar: revisor, ekonom, matematiker, fysiker, diplomingenjör

 Var? Hanken, ÅA (ma/fy/ke, datavetenskap), Helsingfors universitet, Aalto, Vaasan yliopisto (DI)

 

Brott och straff. Jag vill jobba med utredningar och problemlösning, samt hjälpa folk

 Utbildningar: juridik HU, rättsvetenskap ÅA, statsvetenskap, polis, kriminalpolis, kriminologi, kriminalpsykolog, internationell konflikthantering som biämne vid ÅA.

Var? Helsingfors universitet, ÅA, Polishögskolan, Umeå universitet (kriminologi). Magistersprogram i kriminologi kan valäggas vid Helsingfors universitet; kriminologia, och vid Åbo akademi, rättspsykologi. Då måste du ha en lämplig kandidatexamen. t.ex från samhällsvetenskaplig linje.

 

Spänning och nya situationer. Jag vill ha ett omväxlande arbete där jag kan göra en insats

 Utbildningar: polis, brandman, pilot, sjökapten, fångvårdare, förstavårdare. Militärutbildning

Var? Polamk i Tammerfors, Novia i Åbo, Högskolan på Åland, Arcada, Avia College i Vanda, Försvarshögskolan i Helsingfors

 

Omgivning och miljöer. Jag vill ha ett kreativt yrke där jag får bygga, skapa eller utveckla något nytt

 Utbildningar: Arkitekt, inredningsarkitekt, byggnadsingenjör, diplomingenjör, landskapsarkitekt, landskapsplanering, trädgårdsmästare, industridesign

 Var: Arkitekskolan i Århus, Aalto, Novia (formgivare), Novia (byggnadsingenjör), Konstfack i Stockholm.

 

Teknik av olika slag. Jag gillar matematik, fysik och nya uppfinningar

 Utbildningar: ingenjör, diplomingenjör, matematiker, fysiker, datavetenskap, datateknik, statistik

 Var? Arcada, Novia, Aalto, ÅA, HU, civilingenjörsutbildningar i Sverige

 

Natur och miljö. Jag vill jobba för en bra miljö. Alternativt vill jag arbeta med djur

Utbildningar: veterinär, agrolog, agronom, Sustainable Coastal Management Novia, biologi, kemi, biokemi, cellbiologi, geologi, geovetenskap, veterinär, djurskötare, marinbiolog, maringeolog, miljökunskap eller miljörätt som biämne vid ÅA.

Var? HU, Novia (Vasa, Raseborg), HU (lantbruks- och skogsbruksvetenskaper), djurskötare vid Borgå folkhögskola, ÅA, Högskolan i Göteborg

 

Jag vill vara utomhus i mitt arbete

Utbildningar: lantmätare, biolog, agrolog, geolog, arkeolog, skogsbruksingenjör

Var? Novia i Vasa och Raseborg, ÅA, HU, Umeå universitet

 

Mode och skönhet. Jag är intresserad av att hjälpa människor förändras och utvecklas

Utbildningar: estenom, kosmetolog, dietist, idrottsinstruktör, stylist, tandläkare, fotterapeut, tandhygienist, formgivning eller optiker, PT

 Var? Novia i Vasa, YA i Vasa, Arcada (idrottsinstruktör), HU, utbildningar i Sverige, Metropolia (bl.a optometri, fotterapeut, tandgygienist), Turun amk (designer-stylist), Norrvalla (PT)

 

Gamla föremål och historiska händelser. Jag är intresserad av hur människorna levde förr i tiden och vill bevara detta

 Utbildningar: etnologi, kulturhistoria, historia, religionsvetenskap, artenom, folkloristik, konservator.

Var? ÅA, HU, Kymenlaakson Amk (artenom; restaurering av byggnader och möbler), Metropolia amk (konservator; målningar, böcker, föremål).

 

Böcker. Jag gillar att skriva och även att påverka och förändra

Utbildningar: litteraturhistoria, svenska språket, kandidatprogrammet i samhällsvetenskap vid Soc&Kom med inriktning journalist, samhällsvetenskaplig linje med inriktning informationssystem vid ÅA (bibliotekarie), massmediekunskap som biämne (ÅA), biblioteksinformatik (t.ex. Turun amk)

 

Sjukdomar och hälsa. Jag vill engagera mig i t.ex. cancerforskningen

Utbildningar: läkare, sjukskötare, farmaceut, apotekare, biomedicin, cellbiologi, biokemi vid ÅA eller HU, laboratorieanalytiker (Novia) livsmedelskunskap, näringslära (HU), idrottsfysiologi Jyväskylän yliopisto

 

Språk. Jag vill lära mig om andra kulturer och länder

Utbildningar: tolk, översättare, språklärare, guide (Norrvalla), nordisk etnologi eller religionsvetenskap vid ÅA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WidgetAreaBottom