WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Yrkesbeskrivningar

Talterapeut

Läste du artikeln om den stora bristen på talterapeuter?https://svenska.yle.fi/a/7-1528273 Kanske logopedistudier vore något för dig?

Logopedi är ämnet för dig som är nyfiken på språk, kommunikation och röst och som vill jobba med människor. Magisterexamen i logopedi ger dig behörighet att jobba som talterapeut. Då kan du exempelvis hjälpa ett barn som stammar, en person som fått stroke eller en sångare med röstproblem. Utbildningen är en kombination av teori och praktik, där ditt vetenskapliga kunnande tillämpas i klinisk praktik med riktiga klienter, redan under det andra studieåret. Din uppgift som talterapeut är att både identifiera och behandla störningar i tal, språk, röst, kommunikation och sväljning. I ditt roliga, omväxlande och utmanande arbete som talterapeut får du känna att du gör ett viktigt jobb med varje klient.

Förutom logopedi studerar du under utbildningen även psykologi, språkvetenskap och medicinska ämnen, såsom anatomi, barn- och vuxenneurologi, audiologi och foniatri. Efter avlagd kandidatexamen i humanistiska vetenskaper och filosofie magister, kan du anhålla om att bli legitimerad talterapeut. Under studierna kan du åka på utbyte utomlands, Åbo Akademi har nära kontakter bland annat till Syddansk universitet i Odense och Göteborgs universitet i Sverige.

Unginfo.fi: "Jag heter Filippa Andersson och jobbar som talterapeut. Ofta då jag nämner mitt yrke är det någon som utropar ”ni lär visst barn att säga R och S” och berättar om sina egna erfarenheter eller någon annans erfarenheter hos en talterapeut. Dessa personer har rätt, en talterapeut kan jobba med barn som har svårigheter med R och S, men det är bara en bråkdel av det en talterapeut egentligen gör.

Vad är det då som en talterapeut gör? Det beror väldigt mycket på arbetsplatsen. En talterapeut kan jobba kommunalt eller privat, med barn eller vuxna. Jobbar man kommunalt är det oftast en hälsocentral eller ett sjukhus man jobbar på. Till hälsocentralen kommer för det mesta barn med artikulationssvårigheter, språkstörning och försenad talutveckling. Artikulationssvårigheter innebär att man har svårt med att säga vissa språkljud och försenad språkutveckling att talet kommer senare än hos typiskt utvecklade barn. De som arbetar privat jobbar oftast för en firma och tar hand om klienter som får talterapi bekostad av FPA. Dessa barn har oftast gravare svårigheter och behöver mer talterapi än vad man kommunalt kan erbjuda. Talterapeuten kan träffa samma barn 40-60 gånger per år i 3-4 års tid. Själv jobbar jag privat och tycker framförallt om de långvariga klientkontakterna och det faktum att man hinner se hur barnen utvecklas. Det finns många olika klientgrupper man kan jobba med. Jag har klienter med allt från downs syndrom, autism, försenad språk och talutveckling till barn med otydligt tal.

För att bli talterapeut krävs en magistersexamen i logopedi. Det är alltså fem års studier på universitet som gäller. Man kan studera logopedi på svenska i Åbo Akademi och på finska i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Under studietiden hade vi både teoretiska kurser och mer praktiska kurser. Vi lärde oss bland annat tecken som stöd, om rösten och röstergonomi, om hörselskador och om stamning. Till studierna hörde fem korta praktikperioder då vi fick öva oss på terapiarbete. I slutskedet av studierna hade vi en fyra månader lång praktikperiod på ett valbart ställe. Själv var jag på en hälsocentral. Praktikerna gav den självsäkerhet man behövde för att börja arbetslivet. Det kändes också skönt att få testa på det yrke som man studerat till i fem år före man blev färdig för att försäkra sig om att det faktiskt är det man vill göra.

Jag trivs verkligen med att jobba som talterapeut och för mig är det bästa att jag får utnyttja min kreativitet och analytiska förmåga i mitt jobb. Dagarna är omväxlande och man behöver inte sitta och rulla på tummarna. Det finns alltid något att göra. Jag skulle säga att talterapeutyrket passar en person som har god samarbetsförmåga, då samarbete med annan personal och klientens föräldrar är väldigt viktigt. Kreativitet är också ett plus då det dagligen uppstår situationer som man omöjligt kunnat förbereda sig för. Samt krävs det att man inte blir stressad över att jobbet aldrig tar slut. Men det bästa med jobbet är att man alltid har något nytt att lära sig och det är otroligt belönande då man ser hur ens klienter går framåt och lär sig nya saker.Filippa Andersson"

Var? Logopedi, Åbo Akademi

Inträdeskrav:

Till utbildningslinjen antas 70 procent på basis av betyg och resten på basen av ÅA:s allmänna urvalsprov.

Tröskelkrav: Minst vitsord M i modersmål för att delta i betygsantagning:

Poäng ges för fem ämnen:

Modersmål
Matematik (lång eller kort)
Högst två realämnen
Högst ett språk
En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkraven uppfylls.
Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Ergoterapeut

"Ergoterapeuten Sofia Lönnvik gör som bäst sitt femtonde år som ergoterpeut på Folkhälsan i Korsholm. Här stöder hon både barn och vuxna i deras dagliga utmaningar.  Ofta startar Lönnviks dag i rehabiliteringens utrymmen i Smedsby i Korsholm. Där ska bilen packas med allehanda terapimaterial som kan behövas under dagens alla människomöten.

– Det finns egentligen ingen vanlig dag i den bemärkelsen, utan varje dag betyder nya besök och nya utmaningar. Själv jobbar jag mestadels med vuxna och besöker dem i deras hemmiljö.

– Jag packar bilen full med redskap och så gör jag omkring fyra besök per dag i snitt. Ibland kanske jag också åker via affären ifall vi ska utföra någon köksaktivitet tillsammans med en klient. Ofta är vardagliga sysslor det vi utgår från.

Målsättningen med ergoterapin handlar om att stödja personer i vardagslivet genom dagliga aktiviteter.

– Några har kanske svårigheter med gestaltning. Någon annan med koncentration och uthållighet. En annan med finmotorik. Utmaningarna varierar och vi använder vår kunskap och kreativitet till att hitta lösningar.

Många vuxna kommer till ergoterapin som följd av sjukdom eller olycka som begränsar deras förmåga av klara sig självständigt.

– Många av strokepatienterna har en halvsidesförlamning som gör att det mesta ska läras på nytt. Det medför förstås stora svårigheter i vardagen - och det är här vi kommer in! I ergoterapin tränar vi på att utföra olika hushållssysslor, att sköta sin hygien och få en meningsfull vardag.

Intresset för ergoterapi väcktes redan när Lönnvik inledningsvis utbildade sig till närvårdare.

– Vi hade studiebesök av en ergoterapeut och alla hennes hjälpmedel fascinerade mig från första stund. Och det håller jag fast vid ännu: Om man gillar ett praktiskt, kreativt och mångsidigt arbete - kör! Här får jag använda alla mina styrkor.

– Inget går upp mot stunden när vi tillsammans med en klient knäcker koden till något vi har tränat på tillsammans. Kanske målet för en klient har varit att klä på sig en jacka - och när det väl fungerar och klienten lyckas - ja, den stunden och glädjen är obetalbar!

I sitt förråd har Lönnvik otaliga lådor med spel och pyssel och olika typer av redskap. Men också en förgasare till en moped.

– Den här hittade jag häromdagen och mindes en klient som lärde mig skruva på en sådan. Jag kunde inte skruva förgasare, men det kunde han - och så blev den ett ypperligt redskap i vår rehabilitering!

Lönnvik tränar också personer som har sjukdomar som hela tiden försämrar den fysiska förmågan.

– Det finns förstås olika typer av utmaningar. Sådana som kan rehabiliteras och bli så gott som återställda. Och sedan utmaningar där förmågan hela tiden är nedåtgående. Då kommer ju hela tiden nya utmaningar som behöver tränas. Vi jobbar ju hela tiden med att stärka och göra situationen så bra som möjligt.

– Målet är alltid att klienten ska klara sig så självständigt som möjligt. Bästa möjliga utgångsläget är att jag inte längre behövs i personens vardag.

Rollen som ergoterapeut beskriver hon som väldigt självgående, mångsidig och flexibel. Relationen till klienten är A och O för en framgångsrik rehabilitering.

– Här är förtroende och samarbete allt, också till personens anhöriga och dem som vi jobbar omkring. Ibland jobbar vi också i team med till exempel fysioterapeuter och talterapeuter. Människorna är det som gör det här jobbet så meningsfull.

Lönnvik jobbar kontorstider och rör sig med bil mellan Vörå och Kristinestad. På rehabiliteringen i  Korsholm jobbar för närvarande tre ergoterapeuter. https://www.folkhalsan.fi/jobba-pa-folkhalsan/jobba-som-ergoterapeut/

 Arcada utbildar ergoterapeuter på svenska

Vad du kan jobba som

Ergoterapeuter är eftertraktade på arbetsmarknaden och har ett brett arbetsfält. Som ergoterapeut kan du jobba:

 • inom social- och hälsovården på sjukhus och hälsocentraler
 • inom barnomsorg, skolor och daghem
 • inom äldreomsorg
 • inom boende- och arbetsverksamhet
 • inom organisationer, föreningar
 • inom samhällsplanering
 • med utvecklings- och förändringsuppdrag
 • som företagare

Antagning: betygsantagning eller yh-urvalsprovet: https://www.yrkeshogskolestudier.fi

Teknikområdet

Vad gör en diplomingenjör? Sitter man på ett kontor och räknar?

Det viktigaste som en diplomingenjör är utbildad för är att lösa problem inom sitt specialområde. Det kan vara att bygga en bro, ett vägsystem eller ett datornätverk eller designa en sax, göra kartor och mätinstrument för GPS, att ta fram ett nytt program för mobiltelefoner, hitta bättre sätt för livsmedelshantering, bättre förbränning i en motor, hur man stoppar brandutvecklingen i en kemisk fabrik. Diplomingenjören kan även jobba med att utveckla nya metoder för dosering av mediciner, reservdelar för människan eller en ny apparat för behandling av cancer osv.

För att kunna göra det behövs utbildning som ger dig grundläggande och sedan alltmer fördjupade kunskaper inom det specialområde du är intresserad av. Man kan säga att under utbildningen skaffar du dig en verktygslåda som du fyller på. Verktygen i den lådan kan användas direkt för att lösa de problem du är satt att lösa, antingen genom ett verktyg i taget eller i någon listig kombination. Men, och det här är viktigt, du får också kunskap att skapa nya verktyg som du eller någon annan kan använda. Ofta är problemen knepiga, ingen har ju gjort just detta förut - annars vore det inte ett problem, eller hur? Ofta kan en lösning på ett problem även visa sig vara en lösning på ett helt annat problem, om man fixar till det lite grand. Så till exempel har kollegor som kommit på hur man kan skilja ut små fettklumpar som finns i blodet och rensar detta hamnat i utveckling av förbättrade kriminaltekniska undersökningshjälpmedel för polisen.

Hur jobbar då en diplomingenjör? Jo, väldigt mycket med personliga möten människor emellan. En diplomingenjör blir nästan alltid chef i någon form efter några år. Det kan vara som projektledare, teamleader eller gruppansvarig. Blir du inte chef blir du expert. Som diplomingenjör reser du ofta mycket för att träffa kunder, uppdragsgivare eller samarbetspartners. Rapporter ska skrivas och presenteras. Kollegor ska internutbildas. Projekt ska redovisas och säljas in hos kunder osv. Så det minsta en diplomingenjör gör är nog att sitta på sitt kontor och räknar. Räknandet gör ju datorerna. Men den som ser till att datorerna kan lösa räkningsproblemen, det är du som diplomingenjör!

Utbildningar (teknologiemagister, 5 år)

Aalto universitetet, https://www.aalto.fi/sv/studera-vid-aalto/studera-till-diplomingenjor-pa-aalto-universitetet

Beskrivning av de olika utbildningsprogrammen: https://www.aalto.fi/sv/utbildningsutbud?field=tech&degreeType=bachelors

Åbo akademi, https://www.abo.fi/utbildningslinjer/kemi-och-processteknik/

https://www.abo.fi/amnen/datateknik/

Vaasan yliopisto, https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/kandidaattiohjelmat/energia-ja-informaatiotekniikan-kandidaattiohjelma

Antagningen till diplomingenjör i Finland

Urvalsprov som bygger på lång matematik, fysik och kemi. Endast matematikuppgifterna är obligatoriska.

80% av sökande antas på basen av studentbetyget

3 ämnen:

mo, maA, fy eller ke (det bättre).

Godkänt studentprov i maA krävs för betygsantagning

Utbildningsspecifika tröskelkriterier, ÅA tröskelkriterier: MaA minst C eller Fy minst C eller Ke minst C

Aalto tröskelkriterier: https://dia.fi/sv/jag-vill-bli-diplomingenjor/antagning-till-di-ansokningsmal/

Civilingenjör i Sverige: https://www.antagning.se/se/search?period=12&freeText=civilingenj%C3%B6r

Behörighetskrav, Civilingenjör 300 hp ( 5 år, 60 hp/år): Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (fysik 7 kurser, kemi 3 kurser, matematik lång lärokurs 10 kurser).

Vad gör en ingenjör då?

Ingenjörer arbetar bland annat med tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete. Även arbete inom produktionsplanering och försäljning är vanligt. Med stigande erfarenhet får många högskoleingenjörer ledande roller. De arbetar som regel nära verksamheten, ofta i samarbete med såväl diplomingenjörer som andra utbildningsgrupper.

I det privata näringslivet arbetar många på industri- och konsultföretag inom en mängd olika branscher, som till exempel el, data, mekanik och bygg. Statligt anställda högskoleingenjörer arbetar i första hand inom de affärsdrivande verken. Inom den kommunala sektorn arbetar ingenjörer främst inom stadsbyggnad, energiförsörjning och fastigheter. Ingenjörsyrket är i hög grad internationellt. Finländska ingenjörer arbetar både som direktanställda vid utländska företag och vid inhemska företag verksamma i utlandet.

Ingenjörsutbildningen i Finland omfattar 4 år och examen du får är lägre högskoleexamen. Läs mer om de olika inriktningarna här:

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud#

https://www.arcada.fi/sv/studera-pa-arcada/bachelorutbildningar/energi-och-miljoteknik

Antagningen till ingenjör (studentbetyg eller urvalsprov)

Yh-urvalsprovet. Sjökaptén och byggnadsarkitekt har även lämplighetstest.

Andelen som antas på basen av studentbetyg 30-40%

5 ämnen: mo, ma, ett främmande språk/andra inhemska språket + de två realämnen/främmande språk som ger mest poäng. Arcadas ingenjörsutbildningar har tröskelvärdet MaA B eller MaB M

Här kan du bekanta dig med vilka kurser som ingenjörsstuderande har: https://studieguide.novia.fi/index.php/sv/13622/sv

Exempel på arbetsuppgifter inom IT- och energiteknik: IT-ingenjören arbetar inom tekniksektorn med bl.a. systemerings- och programmeringsproblem, databas- samt kommunikationsrelaterade uppgifter. Arbetsgivarna är ofta små och medelstora företag, men även utvecklingsavdelningar inom storföretag behöver sakkunniga IT-ingenjörer. Energiteknikingenjören kan arbeta inom industrin och i konsultbranschen med produkt- och processutveckling, tekniska expertuppgifter och med tekniska rådgivnings- och utbildningsuppgifter. Arbetsgivarna är ofta små och medelstora företag, men även utvecklingsavdelningar inom storföretag behöver energiteknikingenjörer.

Novias studerande berättar om sina studier vid Novia: https://www.novia.fi/utbildning/studerande-intervjuer

Med ingenjörsexamen kan du även fortsätta till magistersstudier:

Energiteknik

Vår energiförsörjning är en ytterst viktig del av det moderna samhället. Du som studerar energiteknik i Vasa lär dig förstå den traditionella energihushållningens tekniska lösningar och dynamik, men också de utmaningar och möjligheter som den pågående övergången mot förnyelsebara energikällor och kolneutralitet medför. Förutom kunskaper inom process- och systemteknik ger studierna dig insikter i energisystemtänk, där material- och energiflöden kopplas samman med nya tekniska lösningar. Du lär dig förstå ekonomin bakom förnyelseprocesser och hur lagstiftningen inverkar på dem. Genom studierna får du även inblick i hur vår miljöpåverkan kan minskas med förbättrad material- och energieffektivitet.

Magisterstudierna i energiteknik förutsätter att du har en lägre högskoleexamen från tidigare, helst inom teknikområdet. Dina studier ger dig en bred kunskapsbas, bygger på vetenskaplig forskning och har både teoretiska och praktiska element. Samarbetet med Yrkeshögskolan Novia och universiteten i Vasaregionen är gott. Som studerande har du möjlighet att välja din specialisering genom att avlägga valfria kurser. Studieomgivningen är internationell med nära kontakter till Vasa energikluster. Ditt diplomarbete gör du med stor sannolikhet i samarbete med ett företag.

Ekonomi

Checklista – är ekonom något för dig?

Stämmer det här på dig? Då har du goda förutsättningar för att jobba som ekonom!

… vill utbilda mig till ett brett yrke med många karriärmöjligheter.

… vill inte låsa mig till en specifik bransch.

… har mycket god datorvana och lätt för att lära nya system.

… tycker det är spännande att hushålla med begränsade resurser.

… gillar analys och att gräva efter rätt information.

Arbetsuppgifter och ansvar för ekonomer

Som ekonom arbetar du alltid med ekonomi i någon form, det vill säga att hushålla med begränsade resurser. Via ekonomisk planering, investering eller budgetering. Resurserna behöver inte nödvändigtvis vara pengar i euro utan det kan lika gärna röra sig om varor, råmaterial, personal eller produktionskapacitet.

Olika ekonomjobb kan ställa helt olika krav. Så det är lite av en utmaning att beskriva vad en ekonom gör.

Ändå ses det av många som möjligheternas yrke. För vad kan en ekonom inte jobba med? Idag återfinns ekonomer i alla möjliga branscher och yrkesroller långt förbi vad gemene man kan föreställa sig.

Exempel på yrkesinriktningar för en ekonom kan vara nationalekonom, redovisningsekonom, controller, analytiker, marknadsförare, chef, revisor, logistiker och inköpare.

Nationalekonom vs. företagsekonom

En nationalekonom arbetar med nationalekonomi och hur resurser fördelas eller påverkar samhället. Till exempel vilken effekt ekonomisk-politiska beslut har på samhället i stort. Medan en företagsekonom snarare fokuserar på hur företag hanterar, ransonerar och fördelar sina resurser och inkomster.

Nationalekonomi är ett av huvudområdena inom utbildningar till ekonom och på de stora ekonomprogrammen på universitet och högskolor. Många examinerade nationalekonomer jobbar sedan på myndigheter, departement, i stora industri- och tjänsteföretag samt i bank- och finansbranschen.

Däremot är det inriktningen företagsekonomi som lockar flest studenter. För som företagsekonom är du specialist på att driva och utveckla företag, organisationer och affärer. Du kan arbeta i det privata näringslivet, staten, kommuner och regioner men också i ideella organisationer. Många som har studerat företagsekonomi väljer även att driva eget företag.

Såväl redovisningsekonom och ekonomiassistent som inköpare, logistiker och controller är typiska exempel på jobb inom företagsekonomi.

Arbetsuppgifter för en controller

Som controller arbetar du med ekonomisk uppföljning och analys på ett företag, ofta för specifika affärsområden eller avdelningar. Det kan vara analyser och uppföljning månadsvis av verksamhetens resultat, liksom att ta fram finansiella presentationer. Ofta har du även ansvar för kostnadsanalyser, investeringsanalyser samt prognoser och är generellt ett stöd och rådgivare i finansiella frågor.

Många controllers sitter i verksamhetens ledningsgrupp och överlag innebär controlling att du har kontakt med många andra yrkesroller.

Som controller kan man ha olika inriktning, exempelvis business controller och verksamhetscontroller, som är mer affärsinriktade, eller financial controller, även kallat redovisningscontroller, som är mer inriktad på redovisning och arbete med bokslut.

Många ekonomer bland analytiker och marknadsförare

Det finns många jobb som analytiker som lockar ekonomer. Allt från finansiella analytiker såsom finansanalytiker och aktieanalytiker, som alla levererar och utvärderar ekonomiska analyser och rapporter. Här kan man jobba på storbank och försäkringsbolag, men också investmentbolag och som rådgivare vid börsintroduktioner, emissioner och företagsöverlåtelser.

Även AML (Anti-Money Laundering) är ett allt hetare arbetsområde inom bank. Här efterfrågas experter inom penningtvätt, så kallat AML-analytiker. Då får du förebygga ekonomisk brottslighet och analysera och tolka konfidentiell data.

En helt annan men minst lika populär roll är jobbet som marknadsförare. Hur ett företag arbetar med sin marknadsföring kan ofta kopplas direkt till ekonomiska resultat – positiva som negativa. Här får ekonomen som drivs av att ta fram kampanjer och gillar försäljning glänsa.

Chefsjobb också populärt

Många civilekonomer jobbar också som företagsledare och söker sig till chefsjobb. Inte så konstigt kanske, med tanke på att chefer ständigt behöver vara bra på att fördela resurser, ha koll på budget samt leverera värde för företagets affärer.

Som chef har du ofta ansvar för både verksamhet, personal och ekonomi. Det innebär att du behöver leda din arbetsgrupp, fördela arbetsuppgifter och se till att dina medarbetare har tillräckliga resurser för att nå önskat resultat.

Chefsjobb finns på alla nivåer, från VD ner till teamledare, och i många organisationer kan du hitta ekonomer inom varje hierarki. Mest eftersom chef sällan är något du studerar till utan snarare är en roll du förtjänar med rätt erfarenhet och ledaregenskaper såsom förmågan att skapa psykologisk trygghet.

Ekonomer naturligt inslag inom bank och finans

Som ekonom finns det många passande bankjobb, särskilt för dig som studerat till nationalekonom, finansekonom och civilekonom. Här kan du jobba som riskanalytiker, ta ett klassiskt jobb som handläggare och banktjänsteman eller bli rådgivare. Som till exempel kundrådgivare, företagsrådgivare, bolånehandläggare, kredithandläggare och inkassohandläggare.

Just handläggare, rådgivare och liknande kundnära roller är ofta ett bra steg för dig som söker ditt första finansjobb och vill jobba på bank. Många av de stora bankerna och företagen erbjuder även internships, traineeprogram och internutbildningar för dig som är nyutexaminerad ekonom.

Svenskspråkiga högskolor i Finland som utbildar ekonomer

Svenska Handelshögskolan (Hanken) i Vasa och Helsingfors https://www.hanken.fi/sv

Handelshögskolan vid Åbo Akademi: www.abo.fi

Antagningen

Betygsantagning 60% https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning-och-ansokan/betygsantagning/finlandsk-studentexamen (endast för förstagångssökande)

Gemensamt urvalsprov: https://www.kauppatieteet.fi/sv/ansok/urvalsprov-och-statistik-fran-tidigare-ar/

Urvalsprovet grundar sig på innehållet och lärandemålen för dessa obligatoriska kurser i gymnasiets läroplan (utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015):

Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5) eller Sannolikhet och statistik (Lång matematik MAA10)

Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)

Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)

Dessutom kan provet basera sig på material som delas ut vid provtillfället.

Närliggande utbildningar är tradenom och ingenjör inom produktionsekonomi som är yrkeshögskoleutbildningar (3 1/2 - 4 år)

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/foretagsekonomi/

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/teknik-och-sjofart/ingenjor-yh-produktionsekonomi/

Novias tradenomutbildningar finns i Jakobstad, Vasa och Åbo. De har lite olika inriktningar. Novia i Vasa inriktar sig t.ex på justitieförvaltning. Även yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors har tradenomutbildning. Du kan ansöka till nästan alla yh-utbildningar via studentbetyget eller yh-provet.

Vid betygsbaserad antagning poängsätts fem ämnen.

Ämnen som poängsätts:
Modersmål (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andra språk och svenska som andra språk)
Ett främmande språk/andra inhemska språket
Matematik
Två realämnen/främmande språk (det andra inhemska språket beaktas inte här
Yh-provet https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/

Ekonomi i medierna. https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/aktuellt/bloggar-poddar/karriarpodden

Företagsekonomi (tradenom) vid Arcada: https://www.youtube.com/watch?v=Z5GV64qY4pI&t=16s

Forensiker och kriminaltekniker

En forensiker kan ha mångskiftande arbetsområden, men gemensamt för alla är att de arbetar med att analysera och dokumentera bevis vid brottsutredningar. Det kan till exempel röra sig om fingeravtryck, DNA, narkotika, förfalskade dokument, IT eller vapen.

Forensiker kan ha olika utbildningsbakgrunder och är specialiserade på det område de arbetar inom, exempelvis kan forensiker vara specialist på sedelförfalskningar, vad gäller både svenska och utländska valutor.

Man kan vara verksam som Forensisk generalist eller som specialist inom ett viss, mer eller mindre begränsat, forensiskt område, t ex kan man bli fingeravtrycksanalytiker eller expert på igenkännande av ansiktsdrag.

Forensiker använder sig av de senaste vetenskapliga metoder och högmodern utrustning, som t ex elektroniska och digitala mikroskop och vakuumkameror.

Huvuddelen av de kriminaltekniska undersökningarna utförs för rättsväsendet och används i brottsmål. Dessutom utförs uppdragsärenden, det vill säga undersökningar för enskilda uppdragsgivare. När ett ärende inkommer utses en forensiker som ansvarig. Ärendet kommer som en begäran om undersökning och till den kommer ett material som en kriminaltekniker ofta har säkrat på en brottsplats.

Kriminaltekniker kan specialisera sig på olika områden och ett exempel på en sådan specialisering är Rättsmedicinska ballistiska experter, som genomför testning av vapen som används i ett brott. Som ballistisk expert, måste du ha avancerade kunskaper om trigonometri, kalkyl, statistik och fysik.

En del av de insamlade spåren från brottsplatserna undersöker man själva medan andra skickas vidare till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för analys. Där arbetar forensiker med att analysera det inkomna materialet och med att avge utlåtanden som används inom rättsväsendet.

Kriminaltekniker utan polisiär bakgrund ansvarar ofta för de laborativa undersökningarna och arbetar i så fall tillsammans med en kollega som har den polisiära bakgrunden. Källa: framtid.se

Lämplig utbildning: polis med specialisering i kriminalteknik, kemist, biovetenskaplig utbildning, https://www.oru.se/utbildning/program/analysvetenskapligt-program-i-kemi-med-inriktning-mot-forensik/

Kriminologi, rättspsykologi

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Magistersprogram i kriminologi kan avläggas vid Helsingfors universitet; kriminologia. Då måste du ha en lämplig kandidatexamen (3-årig) t.ex från samhällsvetenskaplig linje eller rättsnotarielinjen "Kriminologia tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Tieteenala tarkastelee laajasti eri rikoslajeja perinteisestä väkivalta- ja nuorisorikollisuudesta nouseviin rikosilmiöihin kuten kyberrikollisuuteen. Kriminologian huomio kohdistuu rikollisuuden syihin ja seurauksiin. Tutkimme rangaistuksia ja kriminaalipolitiikkaa, mutta myös ihmisten rikospelkoja, turvallisuuden tunnetta ja rikosteemaa medioissa"

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi (2 år) Åbo Akademi, riktar sig främst till legitimerade psykologer och övriga yrkesverksamma inom olika delar av rättsliga processer, t ex jurister, läkare, socialarbetare och poliser. Tema som behandlas i utbildningen är bl a den mänskliga informationsprocesseringen, perception och minnets funktioner, beslutsfattningens psykologi, expertis och skrivande/kritisk granskning av expertutlåtanden, bemötande av vittnen i behov av särskilt skydd, hörande av vittnen, målsägande och misstänkta i rättsprocesser, utförandet av sinnesundersökningar och farlighetsbedömningar, orsaker till brottsligt beteende och faktorer kopplade till återfallsbrottslighet samt hur man kan påverka dessa, rehabilitering av brottsförövare, brottets inverkan på brottsoffret, inverkan av psykiska störningar på rättsprocessen, vårdnadstvister och barns position i rättsprocesser, medling, samt rättspsykologiska frågor kopplade till känslor och motivation.

Kriminologprogrammet (3 år) vid t.ex Stockholms universitet "riktar sig till dig som är intresserad av brott och straff och vill arbeta med att kartlägga och analysera brott, utsatthet för brott eller samhällets reaktioner på brott. I vårt program får du mångsidiga kunskaper om sociala problem, kontroll, brottslighetens struktur, kriminalpolitik och många andra samhällsfenomen som är relaterade till brott. Efter avslutad utbildning ska en student uppfylla examensfordringarna för en kandidatexamen inom huvudområdet kriminologi. Studenten förväntas därefter antingen kunna arbeta som kvalificerad och självständig utredare eller analytiker inom företag, myndigheter eller organisationer, eller kunna fortsätta med studier på avancerad nivå"

Närliggande utbildningar

Krispsykologi kan studeras som ett biämne via ÖpU vid Åbo Akademi: Biämnet ger kunskap om grundläggande teori och praktik inom krispsykologin. Mera i detalj beskrivs de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna, samt olika behandlingsmodeller inom krisarbete. Diagnos, teori och praktik kring posttraumatisk stress (PTSD) och dess långtidsverkningar behandlas. Det ges information om varför trauman består i minnet och hur detta tar sig uttryck, och hur man kan främja psykisk hälsa på lång sikt efter ett trauma. Man går igenom sorgeprocessen hos barn och vuxna, och hur de skiljer sig från varandra. Storkatastrofer som vid masskjutningar och storolyckor behandlas särskilt, och massmedias betydelse vid storolyckor och även mindre sådana ges också. Biämnet är lämpligt för alla, speciellt sådana som i sitt arbete kommer att ha att göra med människor som befinner sig i kri

Utbildning i utvecklingspsykologi, socialt arbete, socialpolitik Åbo Akademi (Vasa): https://www.abo.fi/utbildningslinjer/socialvetenskaper/

Utbildning i samhällsvetenskap (socialpsykologi, sociologi) och socialt arbete vid Soc&Kom i Helsingfors https://www.helsinki.fi/sv/svenska-social-och-kommunalhogskolan/utbildning/utbildningsutbud

Socionomutbildning vid Novia i Vasa eller Åbo eller Arcada i Helsingfors

Viktiga kompetenser för en socionom är ett gott etiskt förhållningssätt, förmåga att möta olika slags människor, kunskap om samhället och det sociala servicesystemet samt beredskap att arbeta utvecklingsinriktat. Socionomstudierna är mångsidiga och innehåller allt från personlig utveckling till samhällsfenomen.

Socionomutbildningen förbereder de studerande för olika yrkesuppgifter inom det sociala området. En socionom kan arbeta med uppgifter inom bl.a. småbarnspedagogik, familjearbete, barnskydd, ungdomsarbete, skolornas arbete för välmående, vuxensocialarbete, brottspåföljdsarbete, arbete med missbruk och psykisk hälsa, specialpedagogik och handikapparbete, åldringsvård eller arbete med kulturell mångfald.

EN KARRIÄR TILL SJÖSS ELLER I LAND

Sjöfarten är en internationell bransch. Våra sjöfartsutbildningar ger studerande kompetens att arbeta som sjöbefäl såväl i nationell som internationell trafik, t.ex. på kryssningsfartyg, yachter, eller expeditions-, tank- och fraktfartyg. Utbildningen ger även kompetens att arbeta i land t.ex. hos sjöfartsmyndigheter, rederikontor, hamnar eller inom underhåll av farleder eller i sjömätningsuppdrag

SJÖFARTSBRANSCHEN - EN TEKNISK BRANSCH

Sjöfartsbranschen digitaliseras och fartygens teknik utvecklas snabbt. Utvecklingen för med sig att dagens sjöfarare behöver mångsidigt tekniskt kunnande. Som sjöfartsstuderande vid Novia, har du tillgång till toppmoderna simulatorer, som motsvarar fartygs verkliga kommandobryggor och används till praktiska övningar. ›› Tio kommandobryggor (simulatorer) vid Novia, Aboa Mare

STUDERA SJÖFART I ÅBO vid Novia; på svenska "Sjökapten". På engelska Bachelor of Maritime Management, Captain Bachelor of Engineering, Maritime Technology. Omfattningen 270 sp kan avläggas på 4,5 år varav 108 sp (360 dagar) är handledd fartygspraktik.

HANDLEDD
FARTYGSPRAKTIK

Alla våra däck- och maskinstuderande garanteras en
praktikplats på nationella eller internationella fartyg.
Vi kan erbjuda våra studerande praktikplats ombord
bogserbåtar, segelfartyg, passagerarfartyg,
containerfartyg, bulkfartyg, tankfartyg, RoPax fartyg,

kryssningsfartyg och offshorefartyg.
Några av våra samarbetspartners erbjuder
kadettprogram med separata ansökningsprocesser.
Vi är t.ex. den enda sjöfartsutbildaren i Finland som
Royal Caribbean, TUI Cruises, Reederei Nord och
Mercy Ships valt ut för sina kadettprogram.

SIMULATION OCH SÄKERHETSUTBILDNING I utbildningen ingår även övningar i skolans fartygssimulatorer och säkerhetsutbildning i Meriturvas sjösäkerhetscenter i Lojo och Obbnäs.

ARBETE OMBORD EFTER SJÖKAPTENSEXAMEN Efter avlagd sjökaptensexamen kan man börja jobba som styrman på ett fartyg med lastning, lossning och underhåll. Senare kan man avancera till befälhavare, då man leder och ansvar för hela fartyget, passagerarna och transporten av lasten på ett säkert sätt för både människor och miljö. Ombord på fartyget jobbar man i skift, i så kallad vakt. Tjänstgöringstiden ombord kompenseras vanligtvis med lika lång ledighet i land

ARBETE OMBORD EFTER SJÖINGENJÖRSEXAMEN Efter avlagd sjöingenjörsexamen kan man börja jobba som andre fartygsingenjör. Senare kan man avancera till förste fartygsingenjör och tillslut till teknisk chef, med övergripande tekniskt ansvar för fartygets maskineri och tekniska utrustning samt maskinpersonalen ombord. Ombord på fartyget jobbar man i skift, i så kallad vakt. Tjänstgöringstiden ombord kompenseras vanligtvis med lika lång ledighet i land

CAMPUS ABOA MARE

På Campus Aboa Mare, nära Åbo hamn,
hittar du Nordeuropas största simulatorbaserade
utbildningscenter inom sjöfart.
På vårt internationella campus hörs sorlet av flera
språk och i korridorerna kan du träffa studerande
från olika delar av världen. Vi har moderna
utrymmen, även om sjöfartsutbildningens anor
går tillbaka till år 1813.

Antagning: Betygsantagning eller yh-provet https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/

Ämnen som poängsätts:

Modersmål (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andra språk och svenska som andra språk)
Ett främmande språk/andra inhemska språket
Matematik
Två realämnen/främmande språk (det andra inhemska språket beaktas inte här)

Matematiker

Studierna: Du kan välja den allmänna linjen för matematik eller lärarlinjen för ämneslärare i matematik. Du kan även specialisera dig på finans- och försäkringsmatematik eller tillämpad matematik. Ditt val av specialisering styr delvis vilka biämnen du kan välja. På lärarlinjen läser du pedagogik och ett annat undervisningsämne, exempelvis fysik eller kemi, som långa biämnen. Bra stödämnen för andra specialiseringar är bland annat datavetenskap, statistik och nationalekonomi. Också kemi- och processteknik och datateknik erbjuder många intressanta matematikrelaterade kurser

Karriärmöjligheter: Matematik öppnar dörren till en arbetsmarknad med utmärkt sysselsättningsläge. Många jobbar som ämneslärare på högstadier, gymnasier och yrkeshögskolor medan andra arbetar som försäkringsmatematiker, riskanalytiker eller statistiker inom IT-branschen, tillverkningsindustrin, försäkringsbolag eller banker. Andra väljer att fortsätta sina studier för att doktorera och sedan bli forskare, universitetslärare eller professorer. Ytterligare titlar på våra utexaminerade matematikstuderande är bland annat aktuarie, pensionshandläggare, biostatistiker, systemplanerare, kvalitetsanalytiker, kreditriskanalytiker och programmerare. Det är många arbetsgivare som uppskattar matematikerns logiska och exakta tankesätt

Studerande vid ÅA berättar om sina studier: https://abomatematiker.wordpress.com

Var: Åbo Akademi eller Helsingfors universitet

Urval: Studerande antas på basen av studentbetyget

Matematiska vetenskaper Helsingfors universitet 97 Minst vitsord E i lång matematik.
Ämneslärare i matematik, fysik och kemi Helsingfors universitet 97 Inga tröskelkriterier.
Vid Åbo Akademi söker du till linjen naturvetenskaper: Som naturvetenskapsstuderande väljer du ett huvudämne (fysik, geologi, kemi eller matematik), som du kombinerar med biämnen som intresserar dig. Oavsett val av huvudämne blir du först kandidat i naturvetenskaper och därefter filosofie magister. Du har också möjlighet att gå ämneslärarlinjen som ger dig ämneslärarbehörighet för två eller flera ämnen. Studierna i naturvetenskap kombinerar teori med praktik och utvecklar, utöver ämneskunskaper, även dina samarbets- och kommunikationsfärdigheter. Med möjlighet till utbytesstudier eller -praktik, samt språkstudier och valfria kurser, skapar du dig en unik utbildning för framtiden

Data & IT

Att jobba med informationsteknik och datautveckling innebär att du är i en bransch som hela tiden utvecklas och förändras. I grunden handlar det om att arbeta med information på olika sätt, att samla in information som du sen strukturerar och analyserar eller att presentera och sprida information genom till exempel webbplatser eller sociala medier. Se nedan exempel på jobb inom data & It

Arcada: I utbildningen i informationsteknik lär du dig programvaruutveckling med fokus på informationsanalys. Som utexaminerad IT-ingenjör kan du bland annat designa och utveckla webbapplikationer, programmera mobila appar samt bygga olika typer av molnbaserade tjänster. Studierna fokuserar på att utveckla och tillämpa lösningar för dataanalys, visualisering av information, prognostisering och artificiell intelligens

Arcada: Online media. Du kan jobba som:

Konceptutvecklare
Digital designer
Online-redaktör
Webbdesigner
Webbredaktör
Projektledare

Studierna ger en flexibel och mångsidig plattform för arbete inom IT-branschen samt inom det datatekniska området. Utbildningen ger studerande de verktyg som behövs för att behärska de senaste och viktigaste teknikerna som används. Studerande lär sig att lösa problem på ett praktiskt sätt och att reda ut begrepp och behov. Under studierna konstruerar studerande lösningar, både hårdvaru- och mjukvarumässigt, med tyngdpunkt på programmeringsteknik.IT-ingenjören arbetar inom tekniksektorn med bl.a. systemerings- och programmeringsproblem, databas- samt kommunikationsrelaterade uppgifter. Arbetsgivarna är ofta små och medelstora företag, men även utvecklingsavdelningar inom storföretag behöver sakkunniga IT-ingenjörer.

Novia formgivare; grafisk design Med en examen inom grafisk design kan du jobba med konceptplanering och formgivning av tryckt material, med reklam, webb eller förpackningar, antingen som egen företagare eller som anställd grafiker på en reklam- eller mediabyrå.

Novia informationsteknik - nyhet vt23

Åbo Akademi: datavetenskap Nya idéer och teknologier som introduceras förutsätter samspel med datorsystem, beräkningar och informationsbehandling. Datavetenskap handlar om det breda och tvärvetenskapliga ämnesområdet som sträcker sig från datorprogrammering, distribuerande system och webb- och cloud-computing till datasäkerhet, algoritmer och nyheter såsom nano-, bio- och quantum-computing. Huvudämnesstudier i datavetenskap lär dig att analysera datorbaserade systems arkitektur, kvalitet, tillförlitlighet och driftssäkerhet, och ger dig praktiska metoder för arbetslivet. Med hjälp av dessa kan du utveckla korrekta och pålitliga mjukvaruintensiva system, bygga upp effektiva algoritmiska lösningar för olika beräkningsmodeller och utveckla lösningar baserade på dessa modeller. De industriella tillämpningsområdena är många och intressanta, bland annat inom e-lärande, bioteknik, flygteknik, banktjänster och transport. Många jobbar som programmerare eller systemdesigner inom programvaruindustrin medan andra arbetar som säkerhetsexperter med IT-säkerhet, antingen på den privata eller offentliga sektorn. Andra titlar på våra utexaminerade studerande är mobilapputvecklare, systemanalytiker och dataanalytiker. Även många internetbaserade företag erbjuder intressanta arbeten.

Åbo Akademi eller Aalto: datateknik (diplomingenjör) Med datateknik som huvudämne lär du dig att tillämpa kunskaper inom informationsteknologi, ingenjörsvetenskap och matematik, och blir en professionell problemlösare inom något av informationsteknologins otaliga användningsområden. Studierna omfattar både programvara och hårdvara och hjälper dig att förstå hur de samspelar med både användare och omgivning. Dina studier ger dig inblick såväl i stora superdatorer som små inbyggda system inne i apparater. På diplomingenjörsnivån kan du fördjupa dig i olika teman, exempelvis högeffektiva datorberäkningar, mjukvaruteknologi eller inbyggda datorsystem. Många jobbar som software designer, product manager och service architect och producerar exempelvis programvaror. En del jobbar som konsulter och programmerare i konsult- och IT-företag, medan andra arbetar som systemadministratörer och projektledare inom stat eller kommun. En del jobbar med industriella datorsystem som technical architect, system developer och lead engineer. Andra titlar för våra utexaminerade diplomingenjörer är bland annat chief technology officer, senior R&D engineer och vice president of marketing. Många utexaminerade väljer även att starta eget och bli sina egna chefer. Efterfrågan på diplomingenjörer är stor både nationellt och internationellt.

Ya (Vasa) Mediaprogrammet, Speldesign

Publikationsproduktion
3D-modellering, animation och rörelsegrafik
Nät- och webbproduktion
Programmering (spel och app)
Vaasan ammattikorkeakoulu: tradenom med inriktning på It https://www.vamk.fi/haku/alat/tradenomi/paaaineet/tietojenkasittely/

54 yrken inom data & it

.NET-utvecklare
3D-grafiker
Användbarhetsexpert
Applikationsutvecklare
Cross media producer
Cybersoldat
Databasspecialist/Databasadministratör
Dataingenjör
Dataspelsbranschens yrken
Dataspelsutvecklare
Datasäkerhetsansvarig
Datavetare
DevOps-integrerare
Digital designer
Digital kommunikatör
Drifttekniker inom IT
Embeddedutvecklare
Front-end utvecklare
GIS-utvecklare
Hårdvarudesigner
Informationsarkitekt
Ingenjör inom data/elektronik
IT Tekniker / Nätverkstekniker
IT-ansvarig
IT-arkitekt
IT-artist
IT-chef
IT-direktör
IT-forensiker
IT-konsult
IT-molnspecialist
IT-projektledare
IT-specialist
IT-strateg
IT-tekniker
Leveldesigner
Mjukvarudesigner
Networker
Produktvisualiserare
Programmerare
Supporttekniker
Systemadministratör
Systemarkitekt
Systemintegratör
Systemtestare
Systemutvecklare
Sökmotoroptimerare
UX-designer
Webbanalytiker
Webbdesigner
Webbproducent
Webbredaktör
Webbutvecklare
Webmaster

Kulturproducent

Kulturproducenter kan till exempel ansvara för en rockfestival eller en utställning, men man kan också skriva historien bakom handlingen till ett nytt dataspel. Gemensamt är en vilja att förmedla och skapa kulturupplevelser för sig själv och för andra. Vissa arbetar främst med att möjliggöra eller underlätta mötet mellan den som skapar och dess publik. Andra är mer involverade i själva skapandeprocessen

Arcada, Helsingfors

Vill du producera och förmedla kulturupplevelser? Trivs du med varierande arbetsuppgifter och en omväxlande arbetsmiljö? Då är denna utbildning som gjord för dig. Bli framtidens proffs inom det breda och fascinerade kulturfältet!

En kulturproducent är en mångsidig och nyfiken problemlösare med bred kunskap och vilja att alltid lära sig nytt. Viktiga egenskaper är förmågan att kunna nätverka samt ett genuint intresse för att utveckla kulturfältet med nya och spännande koncept.

Dina studier kombinerar teori och praktik. Utöver dina allmänna studier inom kulturproducentskap kommer du kunna välja ämnen att fördjupa dig i. Du kan välja mellan:

 • Internationellt kulturproducentskap
 • Kulturevenemangsproduktion
 • Mediekultur
 • Kulturadministration

Vad du kan jobba som

 • Evenemangsproducent
 • Produktionsassistent
 • Verksamhetsledare
 • Arts manager
 • Kurator (organisatör av utställning)
 • Inspicient (koordinator inom teaterproduktioner)

Studier i nära kontakt med arbetslivet

Målet är att du så snabbt som möjligt under studietiden ska ta dig ut i kulturlivet. Många av våra kurser genomförs i samarbete med internationella, regionala och lokala kulturella organisationer, vilket ger dig möjlighet att få direkt erfarenhet från branschen. Till dina studier hör även tre praktikperioder.

Antagning till programmet: https://www.arcada.fi/sv/studera-pa-arcada/ansokan/gemensam-ansokan/antagning-och-urvalsprov/kulturproducent-yh-dagstudier

 

Grafisk design

Vad gör en grafisk designer egentligen? Grafisk design finns överallt runt omkring oss. Produkter och digitala media använder sig av bildspråk som påverkar oss känslomässigt och är en grundsten i marknadsföring och försäljning. En grafisk designer har därför ett ansvarsfullt jobb som syftar till att förmedla budskap och känslor genom visuell kommunikation.

I den här artikeln får du läsa om vad en grafisk designer gör, hur arbetet ser ut och vilka verktyg och kunskaper som behövs i jobbet. Du får också veta var man kan arbeta, vilken utbildning som behövs och hur prognosen på arbetsmarknaden ser ut för grafiska designers.

Grafisk design handlar om att förmedla budskap genom visuell kommunikation, ofta i tryckt eller digitalt material. En grafisk designer använder sig därför av olika tekniker för att skapa bilder åt kunder. Målet med bilden kan vara att:

 • få fram ett budskap
 • underlätta förståelsen av ett budskap
 • formge och skapa utseendet på en produkt
 • skapa en enhetlig visuell identitet för ett företag eller varumärke.

Eftersom produkter finns överallt kan en grafisk designer arbeta inom många olika områden. Produkter som behöver formges genom färg och typsnitt finns i traditionella trycksaker, fysiska produkter och digitala medier.

Här är några exempel på vad en grafisk designer kan göra:

 • Designa bokomslag
 • Skapa en layout och grafiskt innehåll för tidningar
 • Designa och formge broschyrer
 • Designa affischer
 • Designa och formge förpackningar och etiketter
 • Skapa grafiskt innehåll för reklam och annonser
 • Skapa för- och eftertexter i film och tv
 • Designa webbsidor
 • Skapa en layout och välja färger och typsnitt för nyhetsbrev
 • Designa logotyper
 • Designa visitkort och brevhuvuden
 • Skapa en layout och välja färger och typsnitt för rapporter och presentationer
 • Skapa skyltar som är lätta att förstå om man inte kan ett visst språk
 • Skapa ikoner för appar, webbsidor och skyltar
 • Skapa en enhetlig visuell identitet för ett företag.

Andra arbetsuppgifter som kan ingå i arbetet är projektplanering, redigera digitala media, ge råd till kunder och ha kontakt med tryckerier.

Ofta specialiserar grafiska designers sig inom ett särskilt område, eftersom utbudet av vad man kan syssla med är så pass brett. En grafisk designer kallas också för grafisk formgivare, formgivare eller visuell designer.

Hur arbetar en grafisk designer?

Beroende på området du arbetar inom kan dina arbetsuppgifter variera, men självaste arbetssättet kan beskrivas i tre steg:

 1. Tillsammans med din kund kartlägger du hens önskemål och vad som ska förmedlas. Det är viktigt att du noggrant lyssnar och förstår kundens behov. Här presenterar och beskriver du också dina idéer och koncept, samt förklarar tydligt hur de kan uppfylla kundens behov.
 2. När du känner att du och din kund är överens och du förstår ditt uppdrag, tar du fram förslag och presenter dem för kunden.
 3. Som ett sista steg innan du helt överlämnar arbetet, kan du behöva justera resultatet utifrån feedback från kunden.

Vilka yrken finns det för en grafisk designer?

En grafisk designer kan arbeta inom många olika och varierande områden, och därför specialiserar sig många inom något som de tycker är intressant. Det finns också flertalet yrken där kunskaper i grafisk design ingår som grund.

Här är några exempel på olika yrken.

Art director

En art director (ibland förkortat AD) leder den kreativa processen i ett team och är visuellt ansvarig för ett projekt eller koncept. Du skissar fram idéer och koncept och samarbetar med bland annat projektledare, copywriters och originalare för att utforma en produkt. Arbetet består också av att övervaka hela produktionen till färdigställning. Yrket är kreativt, analytiskt och strategiskt.

Digital designer

En digital designer är en grafisk designer som arbetar inom digitala kanaler. Du använder dig av grafisk design men också animationer, UX och annat digitalt innehåll. Du kan specialisera dig inom e-handel, appar, webbsidor och andra e-tjänster och butiksmiljöer. Som en del av ditt jobb kan du hjälpa till att bygga digitala strategier.

Digital producent

En digital producent kallas också för webbproducent. Du är ansvarig för en webbplats grafiska struktur och innehåll. Du skapar det digitala innehållet, ibland även säljande text, och utvecklar företagets digitala kommunikation. Du arbetar ofta med projekt och kampanjer och får implementera och följa upp dem.

Originalare

En originalare färdigställer ett original för produktion enligt en mall. Du sätter ihop texter, grafik och bilder enligt en art directors instruktioner till en färdig produkt. Alla element måste vara korrekt placerade och ha rätt färg. Ofta uppstår problem som du måste lösa och du arbetar i många fall under tidspress, då produkten måste levereras enligt schema.

Motion designer

En motion designer arbetar med rörlig grafik, bild och text. Du skapar animationer och annat filmat material i 2D eller 3D som förmedlar budskap och information på ett engagerande sätt. Du skapar manus och storyboards och producerar och klipper filmer för digitala kanaler.

Webbdesigner

En webbdesigner skapar en layout och bygger en hemsidas utseende för att den ska vara tilltalande, konkurrenskraftig och enkel att använda. Du hjälper kunder att välja färger, teman och typsnitt för att skapa en enhetlig visuell identitet. Vissa webbdesigners kan också designa logotyper. Som webbdesigner är det en fördel att ha förståelse för programmering, men det är inget krav för att lyckas som webbdesigner.

Vilka verktyg och kunskaper använder en grafisk designer?

För att skapa former och förmedla budskap genom bildspråk använder sig en grafisk designer av olika verktyg. Vissa handlar om tekniska kunskaper, andra om kreativa och sociala förmågor. För att lyckas som grafisk designer kan det vara bra att alltid utveckla dessa kunskaper och färdigheter.

Designkunskap

För att kunna skapa övertygande bilder och former måste du ha kunskap i design och form. Du måste förstå hur du kan kombinera typografi, kalligrafi, färger, former, bilder, illustrationer, mönster och andra grafiska element för att förmedla dina kunders budskap.

Teknik och datorprogram

En grafisk designer arbetar med olika design-, text- och bildbehandlingsprogram på datorn. Arbetsgivare efterfrågar ofta goda kunskaper i ett eller flera program. Exempel på några av dessa är:

 • InDesign
 • Photoshop
 • Illustrator
 • After Effects.

Eftersom programmen utvecklas konstant är det viktigt att du hänger med och vidareutbildar dig i uppdateringarna. Du kan också behöva lära dig nya program som blir populära. Även baskunskaper i digital fotografering kan vara till fördel.

Kommunikationsförmåga

Att ha god kommunikationsförmåga är en grundsten i arbetet. Det handlar inte bara om att kommunicera genom bilder, utan du måste också förstå och kunna förklara vad du ska skapa.

Du behöver bra kommunikationsförmåga för att:

 • samarbeta med andra i ditt team
 • beskriva idéer och koncept
 • lyssna på kunderna och deras behov
 • förklara hur arbetet uppfyller kundens förväntningar och behov.

Kunskap om upphovsrättslagstiftning

I dagens samhälle använder och kopierar vi ofta bilder som vi hittar på nätet. Om en grafisk designer vill använda bilder eller andra konstverk i sitt arbete är det viktigt att ha kunskap om upphovsrättslagstiftning. I vissa fall kan det hända att en kund vill använda någon annans bild, eller sälja din bild. Då måste du veta vad som gäller rent juridiskt, och kunna förklara det för din kund. Det kan nämligen innebära extra kostnader för kunden.

Planering och ekonomi

Att kunna planera hur lång tid ett projekt kommer att ta är viktigt, inte bara för din arbetsbörda, utan också för att skapa en budget för projektet. Dina kunder förväntar sig att du ska hålla dig till ett visst tidsschema och en bestämd budget.

Var kan man arbeta?

Som grafisk designer har du stora valmöjligheter när det gäller med vad och var du ska jobba.

Du kan välja att vara egenföretagare och frilansa. Då är det viktigt att du själv kan hitta kunder. Du kan också vara anställd på stora företag där du ansvarar för att exempelvis skapa en identitet för varumärket, skapa brevhuvuden, logotyper, layouter och presentationsmaterial.

Exempel på företag där du kan jobba:

 • bokförlag
 • kommunikationsbyråer
 • marknadsföringsbolag
 • medieföretag
 • tidningar
 • tv-bolag
 • tryckerier.

 UtbildningarAalto, Visuell design 

Karriärmöjligheter

Eftersom visuell kommunikation behövs nästan överallt ger utbildningen i ämnet mycket breda karriärmöjligheter. Personer som utexaminerats från denna utbildning arbetar till exempel med grafisk design, journalism, visualisering av information, visuellt berättande, produktdesign, tjänstedesign, förpackningsdesign, bokdesign, typografi, marknadsföringskommunikation, mode, digitala tjänster, speldesign, serietidningar, animation, illustration eller konst. Arbetsplatser finns på såväl företag och den offentliga sektorn som organisationsfältet. En betydande del av designer av visuell kommunikation är frilansare och/eller företagare minst en del av sin karriär.

Antagningen 

Antagningen av studerande till ansökningsalternativen för konstkandidatexamen består av flera faser. Efter varje fas görs en gallring.

Den första fasen i antagningen består av förhandsuppgifter. Antalet förhandsuppgifter är högst tre. Förhandsuppgifterna bedöms enligt skalan godkänd–underkänd eller 0–10. De sökande som får godkänt vitsord för förhandsuppgifterna kallas till följande fas i antagningen.

Urvalsprovet

Urvalsprovet kan bestå av flera skeden och mellan de olika skeden kan sökande gallras ut. Utöver urvalsprovsuppgifterna kan den sökande bes att delta i en intervju.

Antagningssätt

Urvalsprovsantagning

1/3 av nybörjarplatserna fylls på basis av provpoäng. Det maximala antalet poäng är 100.

Antagning på basis av betyg och urvalsprovspoäng

2/3 av nybörjarplatserna fylls på basis av totalpoäng. Det maximala antalet poäng är 120. I totalpoängen beaktas, utöver urvalsprovspoängen (högst 100 poäng), även tilläggspoängen som ges på basis av betyget (högst 20 poäng).

Poängsättning för betyg

Poäng ges för finländsk studentexamen eller internationella studentexamina (IB/EB/RP/DIA).

I urvalet för ansökningsalternativet för visuell kommunikation och design kan man också få poäng för ett gymnasiediplom i bildkonst eller mediekunskap.

 Utöver vitsorden i modersmål och långt främmande språk ger ansökningsalternativet visuell kommunikation och design poäng för de två av de övriga ämnena som ger mest poäng. Gymnasiediplom i bildkonst eller mediekunskap kan räknas som ett av ämnena.

Poäng kan fås från högst fyra ämnen i studentexamen. Om ett av de ämnena som ger bäst poäng utgörs av ett gymnasiediplom kan poäng utöver diplomet fås från högst tre ämnen i studentexamen. Ett av de ämnen som ger bäst poäng kan även utgöras av ett långt främmande språk, om det är fråga om ett annat språk än det långa främmande språk som beaktas för alla och som den sökande redan får poäng för. Betyget kan ge högst 20 poäng.

Gymnasiediplom i bildkonst eller mediekunskap avlagt med vitsordet ’berömligt’ eller ’utmärkt’ alltså med vitsordet 4 eller 5 (poängskala 1–5) eller vitsordet 9 eller 10 (poängskala 4–10) kan ge 4,5 poäng.

Urvalsprov

Urvalsprovet kan bestå av flera skeden och mellan de olika skeden kan sökande gallras ut. Utöver urvalsprovsuppgifterna kan den sökande bes att delta i en intervju. Urvalsprovet innehåller bl.a. uppgifter gällande visuell kommunikation och uttryckning, skriftliga uppgifter och intervju.

Grafisk Design, Novia

Här får du lära dig ämnen som typografi, kommunikationslära, Design Management, teckning, komposition, bildhantering, foto och rörlig bild, men även illustration, informationsplanering, webbdesign och branding. Vi varvar praktiska övningar med teoretiska studier, och en stor del av studierna är projektbaserade, vilket ger dig en god inblick i yrket och goda kontakter till arbetslivet.

Du har stora möjligheter att skräddarsy din examen bland annat genom individuell handledning och genom att välja kurser från andra utbildningar. Målet är att ge dig en bred kompetens som är en mix av visuell kommunikation, design, foto och konst – skräddarsytt för vad som behövs inom branschen just nu. Här kan du läsa om antagningen och urvalsprovet: https://opintopolku.fi/konfo/sv/hakukohde/1.2.246.562.20.00000000000000019764/valintaperuste#bilagor

 Cellbiolog

Studera cellbiologi i Åbo:

"Cellerna - de är de minsta strukturerna i både kroppen och i andra organismer, och inom cellbiologin ser man på hur de är uppbyggda, deras struktur och i synnerhet deras funktion.

- Målet är att förstå grundläggande funktioner, hur det fungerar nomalt, men också då något är fel och hur olika sjukdomstillstånd uppstår, berättar Lea Sistonen, professor i cell- och molekylärbiologi. Då Lea Sistonen själv började studera, var det vanligt att man studerade zoologi eller botanik - men Sistonen lockades av cellbiologi, som då var bland det modernaste inom biologin. Redan i slutet av 1970-talet kunder Åbo Akademi erbjuda undervisning i ämnet och Sistonen sökte sig dit efter gymnasiet.

- Det var både intressant och spännande. Vi visste inte ens då hur djupt man kunde gå och hur mycket man kan förstå om de grundläggande mekanismerna.

Mycket har hänt under åren.

- Det har skett radikala förändringar. Till exempel tekniken har gått framåt. Vi vet också så mycket mer idag om gener och genomer. Den mikroskopteknik som finns i dag kunde man inte ens drömma om då. Man kan se så mycket mera idag. Biologi har också blivit så mycket mer mätbart idag. Men ändå finns "mysteriet" kvar - livets mysterium, vilket fascinerar många som sysslar med det här.

Carl-Gustaf "Calle" Stenvall, som är inne på sista året av sin magistersexamen var intresserad av biologi redan i skolan. Han beslöt sig för att studera ämnet då han gick gymnasiekursen i cellbiologi under sista året och har varit nöjd med sitt beslut.

- Kurserna är intressanta. Det är mycket cellbiologi, biokemi och kemi att läsa, men också mycket praktiskt i form av till exempel laboratoriearbete.

I sin magistersavhandling har han studerat proteinet keratin 8 som bygger upp cellens skelett. Han har tittat på tjocktarmsceller och framförallt hur cellens kärna påverkas då man tar bort proteinet. Det som bland annat skedde var att mössen han studerade insjuknade i kolit. 

I det här fallet är det frågan om grundforskning - det går inte direkt på basen av undersökningen att till exempel utveckla något läkemedel för tarmsjukdomar, men det kan fungera som en grund i läkemedelsutvecklingen. Det är det här vill han fortsätta med efter examen.

Arbetsmöjligheter

"Trots att det är många som först väljer att fortsätta med doktorandstudier, finns det också gott om jobb inom industrin. Men det finns också de cellbiologer som väljer en bana inom det administrativa inom Finlands akademi och EU, där det krävs en gedigen grundutbildning. 

- Den svenska arbetsmarknaden lockar också många alumner från Åbo Akademi. Med kunskaper i svenska är cellbiologerna attraktiva på den svenska arbetsmarknaden, berättar Sistonen. 

För att underlätta studenternas vägval ordnas regelbundna karriärkvällar där man bjuder in tidigare studenter för att ge en bild av vad man kan jobba med. För att locka unga studenter har man också under några år arrangerat en sommarskola där högstadie- och gymnasieelever får bekanta sig med cellbiologins forskning och metoder. Både Sistonen och Stenvall betonar det mångsidiga och praktiska inom cellbiologin. 

- Det gäller att vara nyfiken och orädd för att ta itu med experiment, säger Sistonen. Det är också bra att redan tidigt i studierna söka sig till en forskargrupp för att få en bild av vad det innebär på riktigt, säger Sistonen.

- Och man ska inte heller rädd för att göra misstag - ibland är det då man gör upptäckter, påpekar Stenvall. https://svenska.yle.fi/a/7-1140869

Antagningen till biovetenskaper vid Åbo Akademi: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/antagningsgrunder-for-utbildningslinjen-for-biovetenskape

Antagningen till molekylära biovetenskaper vid Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/program/molekylara-biovetenskaper-kandidatprogram/studier

Poängsättning i betygsantagningen vid HU

Du kan få poäng för högst fem ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen: högst ett matematiskt realämne, högst ett realämne och högst ett språk. För att bli vald i betygsantagningen måste du få minst 85 betygspoäng.  Dessutom ska du ha: provet i biologi i finländska studentexamen med minst vitsordet A,

Urvalsprovet vid HU baserar sig på de obligatoriska (kurserna BI1–IB2 samt KE1) och nationella fördjupade (kurserna BI3–BI5 och KE2-KE5) kurserna i biologi och kemi enligt gymnasiets läroplan, samt på material som delas ut vid provet. Materialet som delas ut vid urvalsprovet är på engelska, men termerna ges också på finska och svenska. Frågorna i provet formuleras så att de mäter din förmåga att uppfatta, förstå, kombinera, bedöma och tillämpa kunskaper och dra slutsatser. Provet kan innehålla räkneuppgifter. Här kan du bekanta dig med tidigare urvalsprovsuppgifter.

Närliggande utbildningar: farmaceut, provisor, miljö- och marinbiologi och bioanalytiker

Bioanalytiker

Bioanalytikutbildningen passar dig som vill jobba inom hälsovårdens olika laboratorier vid hälsovårdscentraler, sjukhus, inom privata vårdinrättningar och utveckla laboratorieverksamheten. Under utbildningens praktikperioder kan du pröva på de olika områdena som ingår i laboratorieverksamheten.

Det område bioanalytiker jobbar inom är ett område där kunskap och vetande växer i snabb takt och detta innebär att livslångt lärande en väsentlig del. Ibland lär man nytt och ibland lär man om för att vara väl förberedd på det som möter i yrkeslivet.

Som bioanalytiker handleder du patienter inför provtagning och utför olika typer av provtagning. Du handhar provhantering, förvaring och transport av prover i enlighet med anvisningar. Du fungerar också som sakkunnig inom området och delar information till andra yrkesgrupper inom vårdområdet.

En bioanalytiker jobbar både självständigt och som del av ett team. I arbetet värdesätts initiativförmåga, omsorgsfullhet och noggrannhet.

Centrala delar i yrkeskunnandet är:

 • Patientbemötande, provtagning och patientnära analytik
 • Laboratorieundersökningsprocessen med prov– och patientundersökningar
 • Utveckling och kvalitetstänkande inom området med beaktande av hållbara lösningar
 • Biovetenskaper och laboratorieverksamhetens delområden

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/halsa-och-valfard/bioanalytiker-yh

 Jobba som jurist

"Sandra Kallin gick Juristprogrammet vid Örebro universitet och jobbar idag som biträdande jurist på en advokatbyrå inom försvars- och säkerhetsindustrin – med siktet inställt mot att bli advokat. 
– Det känns meningsfullt att vara med och bidra på resan mot ett starkare försvar, säger hon.

Berätta om ditt jobb!

– Jag är biträdande jurist på advokatfirman Florenius & Co i Karlskoga. Vi arbetar med affärsjuridik, framför allt mot klienter inom försvars- och säkerhetsindustrin. Att vara biträdande jurist är lite som att vara lärling, samtidigt som det är ett riktigt jobb. Efter tre års praktisk erfarenhet kan jag genomgå advokatexamen och ansöka om att få titulera mig som advokat.

Vad gör du på jobbet?

– Grunden i mitt arbete är att hjälpa företag att använda juridiken som ett medel för att skapa långsiktigt hållbara affärsrelationer och slippa uppslitande tvister. Det innebär till exempel att genomföra rättsutredningar och hjälpa till att skriva, tolka och tillämpa avtal. Jag är också biträdande notarius publicus i Karlskoga kommun, vilket innebär att jag blivit utsedd av Länsstyrelsen till att hjälpa allmänheten att exempelvis styrka handlingar och bevittna namnteckningar i viktiga avtal.

Hur är det att jobba som jurist?

– Det är jättekul och varierande, ingen dag är den andra lik. Just nu är frågor som har med säkerhet och försvar att göra mer aktuella än någonsin och allt fler förstår att det är viktigt. Att bidra på resan till ett starkare försvar känns väldigt meningsfullt. https://www.oru.se/utbildning/program/juristprogrammet/sandra-satsar-pa-en-karriar-som-advokat-mitt-mal-ar-ett-hallbart-arbetsliv/

Utbildning i Finland

Testa om studier i rättsvetenskap är för dig och lyssna på en podd och rätten och språket. Har du inte tidigare läst juridisk litteratur och vill testa dig fram ifall studier i juridik kunde vara något för dig, kan du ta ett självtest via följande länk: klicka vidare till testet. Det finns också en poddiskussion om rätten och språket som du gärna kan lyssna på: klicka vidare till podden.

Åbo Akademi, juridik

Poäng ges för fem ämnen:

 • Modersmål
 • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Du kan få poäng för flera olika språk. Realprov avlagt före 2006 beaktas inte. Om du har skrivit färre än fem ämnen beaktas du ändå i betygsantagningen.

För sökande till utbildningsprogrammet i juridik består urvalsprovet av en gemensam A-del och en juridisk B-del. Både A-delen och B-delen är två timmar långa, d.v.s. urvalsprovets totaltid är fyra timmar och urvalsprovet avläggs utan avbrott. A-delen kan ge max. 180 poäng och B-delen kan ge max. 420 poäng. Urvalsprovet kan totalt ge max. 600 poäng.

Helsingfors universitet, juridik i Vasa eller Helsingfors

Juridiska fakultetens enhet i Vasa växer och tar i framtiden emot flera studerande. Från och med hösten 2023 finns det 60 nybörjarplatser vid enheten. Samtidigt utvidgas också satsningen på tvåspråkig examen.

Urvalsprovet för Vasa och Helsingfors: 

Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta. Valintakokeen ennakkomateriaalien tilausohjeet löytyvät yhteisvalinnan verkkosivulta. Valintakoetehtävät perustuvat ennakkomateriaalin lisäksi koetilaisuudessa mahdollisesti jaettavaan kirjalliseen aineistoon.

 Voit halutessasi tutustua aikaisempiin valintakoetehtäviin.

Socionom

Du kan utbilda dig till socionom vid Novia i Vasa eller vid Arcada i Helsingfors. Du kan också bli socionom (YH) i Åbo. Du kan också studera till socionom genom flerformsstudier i Vasa eller e-socionom.
Utbildningen till socionom (YH) ger färdigheter att möta klienter i behov av socialt stöd i vardag och kris. Socionomen stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i öppen verksamhet. En socionom kan arbeta som ledare eller personal och skall ha färdigheter att möta det sociala områdets många utmaningar.
Viktiga kompetenser för en socionom är ett gott etiskt förhållningssätt, förmåga att möta olika slags människor, kunskap om samhället och det sociala servicesystemet samt beredskap att arbeta utvecklingsinriktat. Socionomstudierna är mångsidiga och innehåller allt från personlig utveckling till samhällsfenomen.
Socionomutbildningen förbereder de studerande för olika yrkesuppgifter inom det sociala området. En socionom kan arbeta med uppgifter inom bl.a. småbarnspedagogik, familjearbete, barnskydd, ungdomsarbete, skolornas arbete för välmående, vuxensocialarbete, brottspåföljdsarbete, arbete med missbruk och psykisk hälsa, specialpedagogik och handikapparbete, åldringsvård eller arbete med kulturell mångfald.
Examen kan innehålla studier i småbarnspedagogik och socialpedagogik (60 sp), som ger behörighet som socionom inom småbarnspedagogik. Yrkesstudierna förverkligas som flerformsstudier med närstudietillfällen.
Examen kan innehålla studier för tjänsteinnehavare som diakon eller kyrkans ungdomsarbetsledare inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (90 sp). De behörighetsgivande studierna består av teologiska studier 20 sp, praktik 15 sp, examensarbete 15 sp samt yrkesstudier inom diakoni/kyrkans fostran 40 sp. Yrkesstudierna förverkligas som flerformsstudier med närstudietillfällen.

Fortsatta studiemöjligheter
Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

Karriärmöjligheter
En socionom kan arbeta inom den offentliga, privata och tredje sektorn (t.ex. organisationer). Socionomer kan också bli privatföretagare. Befattningarna kan vara t.ex. socialhandledare, servicehandledare, kurator, servicekoordinator, socialservicehandledare, handledare på barnskyddsenhet, ledare för arbete med missbruk och psykisk hälsa och socionom inom småbarnspedagogik. Vissa socionomer arbetar med ledande uppgifter i olika enheter inom socialsektorn, småbarnspedagogik och rehabilitering, speciellt som ansvariga handledare eller chefer på avdelningar, boenden eller dagverksamhetsenheter.

Internationell verksamhet
Novias studerande kan delta i en internationell verksamhet genom att: studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen, utföra en praktikperiod utomlands, delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande
Internationellt samarbete finns både inom det nordiska nätverket NordPed med universitet i Växjö, Köpenhamn och Harstad. Också inom europeiska nätverk har förekommit studerandeutbyte bland annat med Belgien, Nederländerna, Ukraina, Tjeckien och Tyskland. Även praktikplatser i Tanzania hör till utbudet.

Att jobba som socionom - Vad är det roligaste med ditt jobb?
Semhar Tekeste, socialsekreterare, mottagningsenheten,
Arbete och försörjning: Att jag får vara med klienterna som en stödfunktion och se de små stegen som de tar mot en större förändring. Dessutom har jag bra kollegor som stöttar, och ett varierande arbete där jag lär mig nya saker varje dag.
Dimitrios Papadopoulos, socialsekreterare, enheten för ensamkommande barn: Att jag får arbeta med människor och göra positiv skillnad i deras liv. Jag tycker även om att jag själv har möjlighet att strukturera mina arbetsdagar, att det satsas mycket på kompetensutveckling, samt att man på min arbetsplats alltid är öppen för förslag som kan förbättra verksamheten.
Malin Jansson, socialsekreterare, försörjningsstöd: Att vi, tack vare våra utredningsassistenter som avlastar oss i många av de administrativa uppgifterna, ges utrymme att faktiskt ägna oss åt socialt förändringsarbete. Det gör att vi socialsekreterare kan fokusera på rätt saker, som att träffa och jobba med klienterna.
Evelina Aho, fältsekreterare, mobila teamet: Att det är så utmanande och utvecklande. Jag jobbar uppsökande mot barn och ungdomar ute på fält, lite som en kurator utan kontor, vilket gör arbetet väldigt varierande och flexibelt. Dessutom är vi ett fantastiskt team där allas fokus är att ge barn och ungdomar en röst. Det är lyxigt att vara del av en arbetsgrupp som sprider kärlek varje dag!
Maja Öberg, socialsekreterare, barnenheten: Att det är så varierande. Ingen dag är den andra lik, men alla är innehållsrika och bjuder på intressanta möten med människor, utmaningar och lärorika situationer.
Sheku Conteh, socialsekreterare, missbruksteamet, Arbete och försörjning: Att få träffa brukarna som söker ekonomiskt bistånd. Jag blir riktigt lycklig när jag får någon att ta det första steget i en förändringsprocess. Och det känns som en stor belöning när vi tillsammans lyckas undanröja de hinder som stått i vägen för hens möjligheter till egen försörjning. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/arbeta-som-socionom/medarbetare-berattar/#Vad-ar-det-roligaste-med-ditt-jobb?

Psykoterapeut

Psykoterapeutens uppgift är att i samtal med patienten undersöka psykiska problem, kartlägga hinder och möjligheter och hjälpa patienten att hitta åtgärder för att hantera de identifierade problemen.

Behandlingen som psykoterapeuter genomför kan ske som kort- eller långtidsterapi för individer, familjer eller grupper. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken form av psykoterapi det handlar om.

Några exempel på de etablerade psykoterapiformer är psykoanalytisk och psykodynamisk terapi, kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Åbo Akademi (Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi i samarbete med Centret för livslångt lärande) arrangerar psykoterapeututbildningar från och med hösten 2022.

Grundutbildning:

 • Lämplig högskoleexamen (t.ex. psykologie magister, medicine licentiatexamen, magister i samhällsvetenskaper eller statsvetenskap med socialt arbete, socialpsykologi, socialpedagogik eller utvecklingspsykologi som huvudämne, annan högre högskoleexamen eller sjukskötare med
  specialisering i psykiatri, yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig grundläggande
  examen)
 • Studier i klinisk psykologi/psykiatri (åtminstone 30 sp). Studierna kan ingå i examen som ger allmän behörighet eller vara avlagda utanför den.
 • Lämplig arbetserfarenhet i åtminstone 2 år. Som lämplig arbetserfarenhet räknas mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete.
WidgetAreaBottom