WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Övriga utbildningar

 Räddningsinsitutet (Pelastusopisto) www.pelastusopisto.fi

Räddningsmannaexamen (90sp)

 • Examen ger kompetens för tjänster som brandman, brandman-sjuktransportör och räddningsman.
 • Nya kurser börjar varje år i januari och i augusti.
 • Räddningsinstitutet ordnar ibland svenskspråkig utbildning.
 • Undervisningsområden: förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet, akutvård och sjuktransport.
 • Nästa utbildning börjar
 • Urvalsgrunder:
 • 18 år
 • Gymnasiets hela lärokurs, studentexamen, yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen måste vara avlagd innan ansökningstiden går ut.
 • Godkänd i utbildningsprogrammets urvalsprov
 • rätt att köra ett fordon av klass C senast på dagen då studierna inleds.
 • Urvalsprov:
 • 1. Testning av den fysiska funktionsförmågan och läkarundersökning (sökande kan välja testplats).
 • 2. Ansökan lämnas in till läroanstalten om sökanden blivit godkänd i det fysiska testet.
 • 3. Urvalsprov som ordnas av läroanstalten.                                    

Poängsättning

1. Fysiska test, muskelkondition (12 minuters löptest, simkunnighetstest, fobitest) (0-1 poäng)

2. Medeltalet på avgångsbetyget (0-7 poäng)

Medeltalet på gymnasiebetyget viktigt. (Över 7,05 i betygsmedeltal nästan ett måste)

Medeltal     poäng

6,10 - 6,54        1

6,55 - 7,04        2

7,05 - 7,54        3

7,55 - 8,04        4

8,05 - 8,54        5

8,55 - 9,04        6

9,05 -                 7                                  

3. Intressepoäng (0-0,5 poäng)för:

brandkårsungdomsarbete i mer än 2 år, en avtalsbrandkårs larmavdelning eller brandkårens operativa verksamhet i mer än ett år.

 • De fysiska testen beskrivs på www.pelastusopisto.fi

Nödcentraloperatörsexamen

 • 18 år
 • 1,5 år
 • Poäng för betygets medeltal och arbetserfarenhet efter att man fyllt 18 år
 • Allmän arbetserfarenhet ger poäng
 • Beväringstjänst och civiltjänst ger poäng
 • Datakörkort är en fördel
 • Huvudvikten vid utbildningen läggs vid, kommunikation, språk, hälsokunskap, psykologi, lagkunskap, datateknik.

Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, www.polamk.fi

 • 3 år
 • Kraven på den sökande:
 • Finskt medborgarskap
 • Utbildningsbakgrund: gymnasiets lärokurs eller studentexamen eller minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande utbildning. Gymnasiets lärokurs eller studentexamen ska vara avlagd innan ansökningstiden går ut!
 • Lämpligt hälsotillstånd: ingen sådan sjukdom eller skada som förhindrar utövandet av polisyrket, t.ex diabetes och epilepsi. 
 • Synskärpan ska utan glasögon eller kontaktlinser för båda ögonen var för sig vara minst 0.2 och korrigerad med glasögon eller kontaktlinser minst 1.0.
 • Hörseln ska vara normal utan hjälpmedel. Den sökande ska med båda öronen kunna höra vanligt tal utan hjälpmedel på fyra meters avstånd.
 • Ärlighet och pålitlighet: levnadsvanorna ska motsvara yrkets krav, säkerhetsutredning av Skyddspolisen - utlåtandet påverkas av bland annat gripanden för onykterhet, böter och domar påverkar.
 • Körkort för kategori B
 • Urvalsprovet (www.polamk.fi)
 • Del 1: konditionsprov 20p, skriftligt prov 30p (essä), psykologiska test 20p
 • Del 2: psykologiska test, individuell och gruppuppgift, personlig intervju
 • Dessutom genomgår de valda en hälsoundersökning, ett narkotikatest och en normal säkerhetsutredning.
 • Vikten av urvalsprovets delar i slutpoängen:
 • Skriftligt prov 40 %
 • Konditionsprov 20 %
 • Lämplighetsbedömning 40 % 
 • Extratid i den skriftliga delen kan beviljas med intyg över läs- och skrivsvårigheter

Ansökan till finskspråkig utbildning fyra gånger per år och till svenskspråkig utbildning en gång per år. 

Man kan ansöka till utbildningen under varje ansökningsperiod, men man kan inte ansöka till både den svenska och den finska utbildningen under samma ansökningsperiod.  Finskspråkig utbildning har urvalsprov på finska.

Information från besök vid Polamk 2018:

Skriftligt prov (essä) 0-30 poäng: Den skriftliga delen av inträdesprovet bygger på förhandsmaterial och på artiklar som delas ut vid provtillfället.  Materialet ska användas som grund för en essä.  Rubriken kan vara "Vem blir en bra polis?" Två timmars skrivtid. Uppgiften testar minnet, förmågan att dra paralleller och slutsatser. Det som bedöms är: Hur väl kan skribenten innehållet och hur används materialet? Skribentens förmåga att jämföra artiklarna, dra egna slutsatser och motivera dessa. Hur väl är essän strukturerad? Slutligen bedöms tydlighet, exakthet och språket i essän.

Konditionsprovet ger 0-20 poäng.

Den som blir kallad till fortsatta test deltar i en psykologisk del 0-30 poäng, intervju 0-15 poäng och en individuell samt en gruppuppgift 0-5 poäng.

Övrigt: studieplatsen går att skjuta upp på grund av militärtjänst. År 2018 finns 400 studieplatser, varav 25 för svenskspråkiga. Ungeför 100-120 sökande per svensk ansökningsperiod och ca 17 blir antagna. Vid Polamk finns studiebostäder och hyran är 294 e/månad.

Flygledare

 • Avia College i Vanda,www.finavia.fi
 • Flygtrafikledarutbildningen inleds en gång per år. Ansökningsblankett på Luftfartsverkets hemsida.
 • Lämplighetstest, prov i engelska och svenska/finska, personliga intervjuer. Läkarundersökning.
 • Undervisningen är gratis, men flygtimmarna kostar ca 1 700 euro.
 • Inträdeskrav: 20 år, goda kunskaper i engelska, utmärkta kunskaper i finska eller svenska, goda kunskaper i andra inhemska språket, god hälsa (angående kraven för flygcertifikat, se hemsidan!).

 

Pilot

Pilot i flygvapnet www.ilmavoimat.fi.

 • Ansökan brukar vara i mars, kolla!
 • Student eller motsvarande.
 • under 23 år.
 • God hälsa och lämplighet.
 • Längd 165 – 190 cm, vikt 55 – 92 kg
 • Synen på båda ögonen bättre än 0,5 enligt Landolts C-tavla (operation inte tillåten).
 • Felfritt färgseende
 • Ifall du har astma eller allergier bör detta utredas.
 • Sökande bör ha genomfört flygreservofficerskurs.
 • Textbaserat prov, fysiska konditionstest, psykologiska test, grupprov, intervju och lämplighetsbedömningen under beväringsutbildningen.

Flygvärdinna, steward

http://www.proffsaviation.fi/pdf/minimum_requirements.pdf
 • 18 år eller äldre
 • 157 cm - 185 cm lång
 • synstyrkan minimum 1,0 med eller utan glasögon, glasögon max + -3D
 • genomgått hälsoundersökning
 • hälsokrav (bl.a hörsel)
 • språkkunskaper enligt Airline Operators krav
 • examen från andra stadiet
 • simkunskaper minst 200m
 • representativ, god samarbetsförmåga, serviceförmåga, god kommunikationsförmåga
 • stresstålig
 • ansvarstagande
 • inga noteringar i straffregistret
 • Information om utbildningen finns även på www.proffsaviation.fi.
 • Anmälan till utbildningen på webbsidan!

Massörsexamen, www.folkhalsan.fi

Gräns- och sjöbevakare,  www.raja.fi

Info: https://www.youtube.com/watch?v=eeM42gLre28

Krav på sökande:

 • vara 18 år fylld finsk medborgare
 • ha fullgjort värnplikt vid Finlands försvarsmakt eller Gränsbevakningsväsendet eller frivillig militärtjänstgöring för kvinnor 
 • Kvinnor kan söka till grundkursen för gränsbevakare redan innan den frivilliga militärtjänstgöringen. I så fall är antagningen villkorlig och förutsätter att kvinnan slutför den frivilliga militärtjänstgöringen innan kursen.
 • ha avlagt minst gymnasiets lärokurs, studentexamen eller en yrkesexamen på andra stadiet.
 • vara till hälsotillståndet lämpad för gränsbevakaruppdrag:
 • synskärpa på bägge ögonen minst 0,7 (utan glasögon)
 • normalt färgsinne (högst 4 fel i Ishiharas färgsyntest)
 • normal hörsel
 • inga kroniska sjukdomar eller allergier som utgör hinder för arbetet
 • vara till den fysiska konditionen lämpad för gränsbevakaruppdrag
 • Resultat i Coopertest för män minst 2 400 meter och för kvinnor 2 200 meter (12 minuter)
 • För att få en ordinarie tjänst efter grundkursen för gränsbevakare måste resultatet i Coopertest vara minst 2 600 meter för män och 2 400 meter för kvinnor.
 • måste kunna simma 200 meter på sex minuter
 • vara oförvitlig och pålitlig
 • B-klass körkort
 • ha avlagt inträdesprovet med bedömningen godkänt
 • Ansökningsblankett: https://raja.fi/rajavartijan-peruskurssille-hakeminen-ja-paasykokeethttps://raja.fi/rajavartijan-peruskurssille-hakeminen-ja-paasykokeet

Yrkesutbildning

 • Studenter kan ansöka via kontinuerlig ansökan till gymnasiebaserad yrkesutbildning.
 • https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/kontinuerlig-ansokan-till-utbildning-efter-den-grundlaggande-utbildningen
 • Studentbaserad närvårdarutbildning finns vid Ya i Pedersöre och i Vasa, Prakticum i Helsingfors och Borgå, samt Axxell i Pargas.
 • Teknikutbildningar finns vid Ya i Vasa, Axxell i Karis och Inveon i Borgå.
 • Merkonomutbildningar finns vid Optima, Åbo yrkesinstitut, Prakticum och Vamia (Vasa) bland annat.
 • Frisör- och kosmetologutbildningar finns vid Optima, Vamia, Ya, Axxell och Prakticum
 • Optima och Ya i Jakobstad har utbildningar inom handel, data, musik och konsthantverk.

Folkhögskolor

Ansökningstiderna varierar: https://www.folkhogskolor.fi 

Vuxenutbildning och flerformsstudier

Många yrkesskolor har vuxenutbildningar.
Yrkeshögskolorna har ansökan inom flera av sina linjer även till flerformsstudier som delvis sker på distans. 
För närmare information besök skolornas webbplatser!
WidgetAreaBottom