WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Skolresestöd

Skolresestöd

Du kan få skolresestöd om

din skolresa är minst 10 kilometer i en riktning
kostnaderna för dina skolresor är över 54 euro i månaden (gäller inte Waltti-regiontrafik, skolskjuts eller eget färdsätt)
du gör minst 7 skolresor i en riktning per vecka.
Med skolresa avses den kortaste bilvägen mellan hemmet och läroanstalten. Om den kortaste bilvägen är under 10 kilometer kan du inte få skolresestöd även om färdrutten är längre med buss.

Du ska ansöka om skolresestöd skilt för varje läsår. Kontakta gymnasiets kansli. Minns att anmäla FPA, om du flyttar!

 

WidgetAreaBottom