WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Skolresestöd

Skolresestöd

Du kan få skolresestöd om

din skolresa är minst 7 kilometer i en riktning.
Med skolresa avses den kortaste bilvägen mellan hemmet och läroanstalten. Om den kortaste bilvägen är under 7 kilometer kan du inte få skolresestöd även om färdrutten är längre med buss.

Du ska ansöka om skolresestöd från FPA skilt för varje läsår. Kontakta gymnasiets kansli för blanketter.

 

WidgetAreaBottom