WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studielänkar

Arbetsplatser

http://www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetssokande/unga/borja_jobba/utomlands/index.html

www.jobben.fi

https://www.nordjobb.org/sv/

http://www.uranus.fi/?lang=se

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/arbetsforum/karriarvagledning/jobbsokning/

https://arbetsformedlingen.se/ (Sverige och utlandet)

http://tyoelamaan.fi/tyonhaku/(arbetsavtal m.m)

Studera eller arbeta utomlands 

https://ec.europa.eu/eures/public/sv/homepage

https://www.euroguidance.eu/international-mobility/study-in

https://www.nuorisovaihto.fi (volontärjobb osv)

http://www.nordicnannies.com/ (Au-Pair)

www.educations.com (sök utbildning utomlands)

www.maailmalle.net (bra sida om jobb/studier utomlands)

 https://www.utlandsstudier.se/ (ny sida!)

https://www.norden.org/sv/info-norden (Studier i de nordiska länderna)

https://www.studyinfinland.fi(Sök engelsk utbildning i Finland)

https://www.petersons.com (Högskolor i USA)

https://www.fulbright.fi/grant-programs-to-us   (USA, Canada)

http://allastudier.se/utbildningar/ (Utbildningar i Sverige och utomlands, även kortare utbildningar)

http://www.studyinscotland.org/

https://www.ucas.com/ (Ansökan till Storbritannien)

 

Länkar till sökportaler (utbildning i Finland)

www.studieinfo.fi

www.studentum.fi

www.decibel.fi

https://blogs2.abo.fi/studieinformation/ (språkstudier vid ÅA)

Studiehandböcker (högskolornas kursbeskrivningar)

https://sisu.helsinki.fi/student/search (HU)

https://studiehandboken.abo.fi/sv/index?period=2020-2022 (ÅA)

https://sisu.aalto.fi/student/search ( Aalto)

Beskrivningar av utbildningar 

https://www.abo.fi/utbildningsprogram/?fwp_study-programme-type=kandidat (Åbo Akademis kandidatprogram)

 https://www.aalto.fi/study-options (Aalto universitetets utbildningar)

https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/amnen (Hankens ämnen)

https://www.arcada.fi/sv/studera-pa-arcada/bachelorutbildningar(Arcadas utbildningar)

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/ (Novia)

 

Universitet (tvåspråkiga)

Aaltouniversitetet

Försvarshögskolan http://www.mpkk.fi/

Helsingfors universitet http://www.helsinki.fi/universitetet/

Jyväskylä universitet: https://www.jyu.fi

Högskolan för konst, design och arkitektur:  http://arts.aalto.fi/sv/

Sibelius-Akademin http://www.uniarts.fi/sv/

Svenska handelshögskolan http://www.hanken.fi/

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet http://sockom.helsinki.fi/index.html

Teaterhögskolan http://www.uniarts.fi/sv/

Vasa universitet http://www.uva.fi

Åbo Akademi http://www.abo.fi

 

Yrkeshögskolor

Arcada http://www.arcada.fi/

Haaga-Helia yrkeshögskola http://www.haaga-helia.fi/sv

Högskolan på Åland http://www.ha.ax

Centria (finsk,engelsk) http://web.centria.fi/

Metropolia (finsk, bl.a osteopat, optiker, tandhygienist)

www.metropolia.fi

Vaasan ammattikorkeakoulu

http://www.vamk.fi

Novia http://www.novia.fi

 Polisyrkeshögskolan

https://polamk.fi/sv/startsida

Räddningsmannautbildningen i Kuopio

 www.pelastusopisto.fi

Sverige

www.studentum.se

http://allastudier.se/utbildningar/ (högskoleutbildningar, yrkesutbildningar) 

http://jamforutbildning.studera.nu/ (universitet i Sverige)

https://www.antagning.se/se/start (ansökningssidan)

http://www.studeravidare.se/artiklar/visa/urank-rankning-av-sveriges-universitet-och-hoegskolor (Sveriges universitetsranking)

http://www.hogskolekvalitet.se (Jämför jobbmöjligheter, lön osv, mellan olika högskoleutbildningar)

Högskoleprovet

https://www.facebook.com/alltomhogskoleprovet

https://www.studera.nu (allt om högskoleprovet) 

Norge

www.samordnaopptak.no/info/(ansökan till högskolor i Norge)

http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/finland/poengberegning/

(omräkning av finländska betyg)

http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/finland/spesielle-opptakskrav/ (nyckel till kurskraven)

 https://utdanning.no (utbildningar i Norge)

 Danmark

www.optagelse.dk (ansökan till högskolor i Danmark)

https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/nordisk-ansoeger-til-videregaaende-uddannelse-i-danmark (Info för nordiska sökande)

https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/videregaaendeuddannelse  (högskolor i Danmark)

https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/soeg-optagelse/ikke-dansk-eksamen/#finsk (specifika adgangskrav, förklaring)

https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer(omräkning av finländska betyg, välj land och karakterer)

 Storbritannien

http://www.ucas.ac.uk/ (Storbritannien)

http://www.ucas.com/how-it-all-works/international/international-guides (guide till Ucas application)

http://www.britishcouncil.org/ (finansiering, bostad)

 

Utbildning enligt område

Kiropraktorutbildning

http://www.suomenkiropraktikkoliitto.fi/index.php/koulutus

http://www.chirocolleges.org/whatis.html

Idrottsutbildningar

http://www.studentum.fi/liikunta_urheilu___306__.html

https://www.kuortane.com (massör m.m)

http://www.vierumaki.fi/opiskelu-ja-koulutus/hierojan-ammattitutkinto/

https://www.folkhalsan.fi/vuxna/utbildningar/massorsutbildning/ (massör, svensk)

https://www.tu.fi (Tammerfors)

http://www.nph.se/ (naprapathögskolan i Stockholm)

http://www.kyamk.fi/ (naprapatutbildning)

http://www.gih.se/ (Idrottshögskolan i Stockholm)

Musikutbildningar

https://musikutbildning.fi/?fbclid=IwAR2IOXv59VyemOur8Uluw2Msz96GSryK2JpvShVHDlrX6jVJW5VAMYx5jFc (musikutbildningarna i Finland + studerandeberättelser)

https://strombacksfolkhogskola.se/utbildningar/musikalakademien/ (Umeå)

https://www.ltu.se/edu/bli-student/prog/Musik (Piteå musikhögskola)

http://www.kulturama.se/ (dans, sång, musikal, foto, konst, film, musikproduktion)

http://www.gu.se/ (Göteborgs universitet: musik, musikal, film, foto, konst och design)

www.novia.fi (musiker, musikpedagog)

https://www.metropolia.fi (musiker, musikpedagog)

https://akan.fi/musik/ (ettårig, Borgå)

https://www.larkkulla.net/music (ettårig, Karis)

https://fkf.fi/index.php/musiklinjen/ (ettårig Vasa)

https://svefi.net/ (Haparanda, tvåårig)

Design

www.aalto.fi (konstkandidat och magister inom design, sv/fi/en)

https://lab.fi/fi (finsk yh, Lahtis, grafisk design, modedesign, smyckesdesign, fordonsdesign, inredningsarkitektur)

www.novia.fi (grafisk design, inredningsarkitektur)

www.metropolia.fi (finsk yh, Helsingfors, grafisk design, industridesign, modedesign, inredningsarkitektur)

http://www.ied.edu/ (Italien, Spanien, design)

www.hb.se (Högskolan i Borås, modedesign)

www.brobygrafiska.se/ (grafisk design, Sunne)

www.hyperisland.com (grafisk design, digital media)

www.berghs.se (Stockholm, grafisk design, art director)

www.mah.se (högskolan i Malmö, grafisk design m.m)

http://www.utbildning.gu.se/program/ (Göteborgs universitet, smyckesdesign, modedesign, inredning...)

www.liu.se (Linköpings universitet, grafisk design, textil design, möbel design, hantverk)

https://www.konstfack.se/sv/Utbildning/Kandidatprogram/ (Konstfack, Stockholm)

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/#!csrfmiddlewaretoken=JBSRzeMNeA13i9ue7Jo0LpQMwHQG1mAp&sort=0&page=1 (Turun Amk, animaatio)

Speldesign

https://www.aalto.fi/sv/utbildningsutbud/masters-programme-in-new-media-game-design-and-production

https://www.xamk.fi/koulutus/pelialajaict/

www.kamk.fi/fi (Kajana)

https://www.sh.se/program--kurser/program/grund/spelprogrammet (Södertörns högskola, Stockholm)

www.uu.se (Uppsala universitet, Visby)

www.bth.se/ (Blekinge tekniska högskola, Karlshamn)

www.ltu.se/ (Luleå tekniska universitet)

http://www.his.se/ (Högskolan i Skövde)

http://www.westerdals.no/ (Westerdals högskole, Norge)

Media

www.arcada.fi (mediakultur)

www.novia.fi (foto/mediakultur)

https://www.abo.fi/amnen/statskunskap-med-medier-och-kommunikation/ (medier och kommunikation som biämne)

https://www.aalto.fi/sv/utbildningsutbud?field=art(filmproduktion, dokumentär, regi, ljudproduktion, scenografi)

http://sockom.helsinki.fi/journ/index.html (kandidatprogrammet för samhällsvetenskap, journalistik)

https://www.uniarts.fi/sv/utbildningsutbud/(ljud- och ljusproduktion, Teaterhögskolan)

https://vamia.fi (Vasa yrkesinstitut, medieassistent, st baserad)

Tekniska högskolor

www.aalto.fi

www.abo.fi (kemiteknik, datateknik)

www.uva.fi (Vasa universitet, energiteknik, datateknik)

http://www.kth.se/ (Kungliga tekniska högskolan, Stockholm)

http://www.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx (Chalmers tekniska högskola, Göteborg)

http://www.ntnu.no/ (Norges naturvetenskapliga och tekniska universitet, Trondheim)

http://www.nordtek.net/universitet.html (Tekniska universitet i norden)

Arkitektur

https://aarch.dk (arkitektskolan i Århus)

www.aalto.fi (Aalto universitet i Helsingfors)

www.utu.fi (Tamperen Yliopisto)

www.umu.se (Umeå universitet)

http://www.arkitekt.se/s11658 (Nordiska arkitektutbildningar)

https://www.arkitekt.se/ (Sveriges arkitektförbund)

Ekonomi

www.hanken.fi (Handelshögskolan i Vasa och Helsingfors)

www.abo.fi (Handelshögskolan vid Åbo Akademi) 

http://www.cbs.dk/ (Copenhagen Business School)

http://www.hhs.se (Handelshögskolan i Stockholm)

http://biz.aalto.fi/en/ (Aalto university School of Business)

http://www.ekonomistudenten.se/norden/ (Ekonomistudier i Norden)

http://www.ekonomistudenten.se/studera-utomlands/ranking-av-ekonomiskolor/europa/

Fastighetsmäklare

https://kvkl.fi/koulutus/

https://www.markinst.fi/koulutus/kiinteistonvalittajan-koulutusohjelma/

Läkarstudier utomlands

https://www.rsu.lv/en/faculty-medicine (Riga)

https://ut.ee/en (Tartu)

https://www.eduplanet.se/college-universitet/?search=&subject=335&course_types=&country=&city=

https://allastudier.se/tips-o-fakta/lakarutbildningar-utomlands-15841

 

 

Mellanår

http://www.folkhogskolor.fi/

www.avoinyliopisto.fi (Öppna universitetet)

 

Yrken, arbetsmarknad och löner

https://duunitori.fi/palkathttps://duunitori.fi/palkathttps://duunitori.fi/palkat

www.kommunarbetsgivarna.fi

www.stat.fi/meta/til/ksp.html

http://palkkavertailu.com/palkat.php?k=&p=2

Yrkesbeskrivningar  

https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/sv/Etusivu/ammattitieto

https://toissa.fi

https://www.youtube.com/watch?v=iAfdW0MZRyY&feature=youtu.be (logopedistudier och yrket)

www.studieinfo.fi

www.ammattinetti.fi

www.ams.se

www.saco.se/

www.kunkoululoppuu.fi

 
Stipendier för utlandsstudier
 
www.cimo.fi (Studier utomlands och stipendier)
www.pohjola-norden.fi (Utbyte inom Norden)
www.lions.fi (Lions ungdomsutbyte)
www.ryefinland.com (Rotarys ungdomsutbyte)
www.ssyl.fi (Finland-Tyskland)
www.venajaseura.com (Finland-Ryssland)
https://syl.fi/apurahatietokanta/(Finlands studentkårers förbund)
www.skr.fi (Suomen Kulttuurirahasto)
www.kela.fi (Arbetskraftsbyrån)
http://www.taike.fi/apurahat-ja-avustukset (Centralkommissionen för konst)
www.finaid.org/  (Financial aid for Students)
www.sosab.se (svenska och utländska fonder)
www.syoguiden.com/stipendier (Sveriges stipendiefonder)
www.norden.org (Nordiska ministerrådet)
www.aka.fi (Finlands akademi)
http://www.fulbright.fi/ (studier i Storbritannien)
 
 Antagningsstatistik

http://statistik.uhr.se/(Antagningsstatistik till högskolorna i Sverige)

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=%2Ffi-fi%2FRaportit%2FHaku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb&fbclid=IwAR2aVuBYBrWWR8iucfafRqlBUWuk-hKwnKEPsGm8R6p3u7y7fWAX3jdv0dk (poänggränser för betygsantagning och inträdesprov Finland)

 

 

 

 

 

 

WidgetAreaBottom