WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Förnyat förhör

Du anmäler dig till förnyat förhör via Wilma under fliken "Tenter" direkt efter provveckans slut.

Tidtabellen för bedömning och förnyade förhör finns på följande länk:

Tidtabell för bedömning.

WidgetAreaBottom