WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Förnyat förhör

Du anmäler dig till förnyat förhör via Wilma under fliken "Tenter" direkt efter provveckans slut.

Om du anmält dig till förnyat förhör, men inte deltar så räknas det som att du utnyttjat ett skrivningstillfälle. Undantag ifall du anmäler om frånvaro i FF senast en dag före omtagningen (meddelande till skolsekreteraren). Ifall man insjuknar och inte kan delta, så anmäler man detta så snabbt som möjligt till skolsekreteraren. 

Ifall du anmält dig till två prov under samma FF, men hinner endast skriva ett av proven, så meddelar du om detta direkt efter FF till den lärare som gjort provet. 

 

Tidtabellen för bedömning och förnyade förhör finns på följande länk:

Tidtabell för bedömning.

WidgetAreaBottom