WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Kalender

SE: modersmål, skrivkompetens / svenska som andraspråk

12
tisdag, 12.03.2024
09:00 — 15:00

Studentskrivning i modersmål (läskompetens) och svenska som andraspråk

Samling i elevcafé:

kl. 7.50: 20E, 21A och 21B
kl. 8.10: 21C, 21D och 21P

WidgetAreaBottom