WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studiematerial

Här är en förteckning över läroböcker och annat studiematerial för läsåret 2021 - 2022. Förlaget anges inom parentes. 

De studerande som inleder sina gymnasiestudier hösten 2021 får alla läromedel gratis från skolan. Övriga studerande kan på förhand kontrollera kursens material med läraren.

Modersmål:

Mo01 – 06        Tusen och en text (S&S).  Studentprov Mo (S&S)

Mo08 - 09         Studentprov Mo (S&S)

Finska:  

FinA01 - 03       Ovi auki 3 (S&S). Läroboksserien Ovi auki finns också i digital form. Du kan köpa både och. Den digitala versionen  innehåller flera övningar. 

FinA 04 - 08      Ovi auki 4

FinB 01 - 03    Suomen mestari 2  (FINN LECTURA)

FinB 04 - 05    Juttuja Suomesta (FINN LECTURA)

FinB1-06 - 08    

Fim 01- 06        Lärarens material     

Engelska:        

EnA01 - 07  Studeo. Du får ett lösenord av läraren vid kursstarten. 

Franska:           

J'aime-serien

Tyska:

TyB3-01 -  TyB3-04     Magazin.de -serien

TyB2-01 osv.      Magazin.de-serien 

Historia:

Hi 01                  Civilisation (S&S)

Hi 02                  En värld (S&S)

Hi 03                  Självständighet?

Hi 04                  Kulturspår

Hi 05                  Österland

Hi 06                  

Hi07                    Alla läromedel som använts i tidigare kurser. 

Samhällslära:

Sl 01                   Aktivt medborgarskap

Sl 02                   Ekonomin

Sl 03                   Integration

Sl 04                    Lag och rätt (S&S)

Sl 05                   Alla läromedel som använts i tidigare kurser.

Sl08  & 09         Nätbaserade läromedel 

Religion:

Re 01                 Religionens mångfald (S&S)

Re 02                 Kristendomens mångfald 

Re 03                 Meddelas senare 

Re 04                 Tro i Finland 

Re 05                 Meddelas senare 

Re 06                 Ingen lärobok 

Psykologi:

Ps01                   Insikt 1 (Otava)

Ps02 - Ps05      Insikt 2 - 5 (Otava)

Ps06                  Repetitionskurs 1-5 (Studeo). Du får ett lösenord av läraren vid kursstarten. 

Ps07                   PS Socialpsykologi (S&S, Järvinen m.fl.)

Ps08                   En vinnande väg (SISU Idrottsböcker, Bunke m.fl.)

Ps09                   Artiklar i samråd med läraren

Filosofi:

Fi 01                   Öppna frågor 1. Introduktion till filosofiskt tänkande. (S&S)

Fi 02                   Öppna frågor 2. Etik (S&S)

Fi 03                   Öppna frågor 4. Samhällsfilosofi (S&S, märk att kurs- och boknumreringen inte följs åt)

Fi 04                   Öppna frågor 3. Kunskap och verklighet (S&S, märk att kurs- och boknumreringen inte följs åt)

Hälsokunskap

Hä01 - 03           Puls 1 - 3 (Otava)

Hä 04                  Ingen kursbok

Matematik

I alla kurser i matematik behövs datorlicens på räknare. Ingen fysisk räknare behövs. 

MaG00              Ma1 Gemensam (Schildts & Söderströms förlag) 

MaG01              Ma1 Gemensam (Schildts & Söderströms förlag).

Kort matematik

MaB02               Ma2 Kort - Uttryck och ekvationer (Schildts &
                            Söderströms förlag).

MaB03               Ma3 Kort - Geometri (Schildts &
                             Söderströms förlag).

MaB04               Ma4 Kort - Matematiska modeller (Schildts &
                            Söderströms förlag).

MaB05               Ma5 Kort - Statistik och sannolikhet (Schildts & 
                             Söderströms förlag).

MaB06               Ma6 Kort - Ekonomisk matematik (Schildts &
                             Söderströms förlag).

MaB07               Ma7 Kort - Matematisk analys (Schildts &
                             Söderströms förlag).

MaB08               Ma8 Kort. Boken utkommer i september 2019.

MaB09                Repetition. Som lärobok använder vi ett kompendium med gamla studentuppgifter. Kompendiet köper man via skolan.

Lång matematik

MaA02              Ma2 Lång - Polynomfunktioner och polynomekvationer (Schildts &
                           Söderströms förlag).

MaA03              Ma3 Lång - Geometri (Schildts & Söderströms förlag).

MaA04              Ma4 Lång - Vektorer (Schildts & Söderströms förlag).

MaA05              Ma5 Lång - Analytisk geometri (Schildts & Söderströms förlag).

MaA06              Ma6 Lång - Derivatan (Schildts &
                            Söderströms förlag).

MaA07              Ma7 Lång - Trigonometriska funktioner. (Schildts &
                            Söderströms förlag).

MaA08              Ma8 Lång - Rot och logaritmfunktioner (Schildts & 
                            Söderströms förlag).

MaA09              Kompendium som delas ut i början av kursen.

MaA10              Ma10 Lång - Sannolikhetslära.  (Schildts &  Söderströms förlag).

MaA11              Kompendium som delas ut i början av kursen.

MaA12               Ma12 Lång - Algoritmer i matematiken (Schildts &
                           Söderströms förlag).

MaA13               Ma13 Lång 

MaA14                Repetitions- och kompletteringskurs inför studentskrivningarna. Ingen lärobok.

Fysik

Fy 01                  Fy 1 Fysik som naturvetenskap. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 02                  Fy 2 Värme. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 03                  Fy 3 Elektricitet Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 04                  Fy 4 Kraft och rörelse Lehto m.fl., Schildt & Söderströms

Fy 05                  Fy 5 Periodisk rörelse och vågor Lehto m.fl., Schildt & Söderströms

Fy 06                  Fy 6 Elektromagnetism Lehto m.fl., Schildt & Söderströms

Fy 07                  Fy 7 Materia och strålning Lehto m.fl., Schildt & Söderströms

Kemi

Ke 01                 Mol 1 (Otava), MAOLs tabeller (Otava), licens för räknare

Ke 02 - 05         Mol 2 - 5 (Otava), MAOLs tabeller (Otava), licens för räknare

Biologi

Bi 01                  Korall 1: Livet och evolutionen. Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen. (Otava)

Bi 02                  Korall 2: Ekologi och miljö (Otava)

Bi 03                  Korall 3: Cellen och ärftligheten (Otava)

Bi 04                  Korall 4: Människans biologi (Otava)

Bi 05                  Korall 5: Biologins tillämpningar (Otava)

Bi 06                  Meddelas senare

Bi 08                  Läromedel från tidigare kurser, främst Korall 4: Människans biologi. (Otava)

Geografi

Ge 01                 Zenit 1. En värld i förändring. (Otava)

Ge 02                 Zenit 2. Den blå planeten (Otava)

Ge 03                 Zenit 3. En gemensam värld (Otava)

Ge 04                 Zenit 4. Geomedia – undersök, delta och påverka (Otava)

Musik

Mu 01 - 08        Meddelas senare

Bildkonst

Ko01 – Ko13     Ingen kursbok, material köps enligt lärarens anvisningar.

Gymnastik

Gy22 (idrottslinjen)            Mål i mun - Idrott och ätstörningar (Atlet Diet, von Hoffsten & van der Ster)

Studiehandledning

Sh01 – 03          Ingen lärobok, egen dator behövs.

Temastudier

Ts02                   Lärarens material. Egen dator behövs. 

 

 

 

WidgetAreaBottom