WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studiematerial

Här är en förteckning över läroböcker och annat studiematerial enligt GLP16. Förlaget anges inom parentes. 

De studerande som inleder sina gymnasiestudier hösten 2021 eller senare får alla läromedel gratis från skolan. Övriga studerande kan på förhand kontrollera kursens material med läraren.

Modersmål:

Mo01 – 06        Tusen och en text (S&S).  Studentprov Mo (S&S)

Mo08 - 09         Studentprov Mo (S&S)

Finska:  

FinA01 - 03       Ovi auki 3 (S&S). Läroboksserien Ovi auki finns också i digital form. Du kan köpa både och. Den digitala versionen  innehåller flera övningar. 

FinA 04 - 08      Ovi auki 4

FinB 01 - 03    Suomen mestari 2  (FINN LECTURA)

FinB 04 - 05    Juttuja Suomesta (FINN LECTURA)

FinB1-06 - 08    

Fim 01- 06        Lärarens material     

Engelska:        

EnA01 - 07  Studeo. Du får ett lösenord av läraren vid kursstarten. 

Franska:           

J'aime-serien

Tyska:

TyB3-01 -  TyB3-04     Magazin.de -serien

TyB2-01 osv.      Magazin.de-serien 

Historia:

Hi 01                  Civilisation (S&S)

Hi 02                  En värld (S&S)

Hi 03                  Självständighet?

Hi 04                  Kulturspår

Hi 05                  Österland

Hi 06                  

Hi07                    Alla läromedel som använts i tidigare kurser. 

Samhällslära:

Sl 01                   Aktivt medborgarskap

Sl 02                   Ekonomin

Sl 03                   Integration

Sl 04                    Lag och rätt (S&S)

Sl 05                   Alla läromedel som använts i tidigare kurser.

Sl08  & 09         Nätbaserade läromedel 

Religion:

Re 01                 Religionens mångfald (S&S)

Re 02                 Kristendomens mångfald 

Re 03                 Meddelas senare 

Re 04                 Tro i Finland 

Re 05                 Meddelas senare 

Re 06                 Ingen lärobok 

Psykologi:

Ps01                   Insikt 1 (Otava)

Ps02 - Ps05      Insikt 2 - 5 (Otava)

Ps06                  Repetitionskurs 1-5 (Studeo). Du får ett lösenord av läraren vid kursstarten. 

Ps07                   PS Socialpsykologi (S&S, Järvinen m.fl.)

Ps08                   En vinnande väg (SISU Idrottsböcker, Bunke m.fl.)

Ps09                   Artiklar i samråd med läraren

Filosofi:

Fi 01                   Öppna frågor 1. Introduktion till filosofiskt tänkande. (S&S)

Fi 02                   Öppna frågor 2. Etik (S&S)

Fi 03                   Öppna frågor 4. Samhällsfilosofi (S&S, märk att kurs- och boknumreringen inte följs åt)

Fi 04                   Öppna frågor 3. Kunskap och verklighet (S&S, märk att kurs- och boknumreringen inte följs åt)

Hälsokunskap

Hä01 - 03           Puls 1 - 3 (Otava)

Hä 04                  Ingen kursbok

Matematik

I alla kurser i matematik behövs datorlicens på räknare. Ingen fysisk räknare behövs. 

MaG00              Ma1 Gemensam (Schildts & Söderströms förlag) 

MaG01              Ma1 Gemensam (Schildts & Söderströms förlag).

Kort matematik

MaB02               Ma2 Kort - Uttryck och ekvationer (Schildts &
                            Söderströms förlag).

MaB03               Ma3 Kort - Geometri (Schildts &
                             Söderströms förlag).

MaB04               Ma4 Kort - Matematiska modeller (Schildts &
                            Söderströms förlag).

MaB05               Ma5 Kort - Statistik och sannolikhet (Schildts & 
                             Söderströms förlag).

MaB06               Ma6 Kort - Ekonomisk matematik (Schildts &
                             Söderströms förlag).

MaB07               Ma7 Kort - Matematisk analys (Schildts &
                             Söderströms förlag).

MaB08               Ma8 Kort. Boken utkommer i september 2019.

MaB09                Repetition. Som lärobok använder vi ett kompendium med gamla studentuppgifter. Kompendiet köper man via skolan.

Lång matematik

MaA02              Ma2 Lång - Polynomfunktioner och polynomekvationer (Schildts &
                           Söderströms förlag).

MaA03              Ma3 Lång - Geometri (Schildts & Söderströms förlag).

MaA04              Ma4 Lång - Vektorer (Schildts & Söderströms förlag).

MaA05              Ma5 Lång - Analytisk geometri (Schildts & Söderströms förlag).

MaA06              Ma6 Lång - Derivatan (Schildts &
                            Söderströms förlag).

MaA07              Ma7 Lång - Trigonometriska funktioner. (Schildts &
                            Söderströms förlag).

MaA08              Ma8 Lång - Rot och logaritmfunktioner (Schildts & 
                            Söderströms förlag).

MaA09              Kompendium som delas ut i början av kursen.

MaA10              Ma10 Lång - Sannolikhetslära.  (Schildts &  Söderströms förlag).

MaA11              Kompendium som delas ut i början av kursen.

MaA12               Ma12 Lång - Algoritmer i matematiken (Schildts &
                           Söderströms förlag).

MaA13               Ma13 Lång 

MaA14                Repetitions- och kompletteringskurs inför studentskrivningarna. Ingen lärobok.

Fysik

Fy 01                  Fy 1 Fysik som naturvetenskap. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 02                  Fy 2 Värme. Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 03                  Fy 3 Elektricitet Lehto m.fl., Schildts & Söderströms

Fy 04                  Fy 4 Kraft och rörelse Lehto m.fl., Schildt & Söderströms

Fy 05                  Fy 5 Periodisk rörelse och vågor Lehto m.fl., Schildt & Söderströms

Fy 06                  Fy 6 Elektromagnetism Lehto m.fl., Schildt & Söderströms

Fy 07                  Fy 7 Materia och strålning Lehto m.fl., Schildt & Söderströms

Kemi

Ke 01                 Mol 1 (Otava), MAOLs tabeller (Otava), licens för räknare

Ke 02 - 05         Mol 2 - 5 (Otava), MAOLs tabeller (Otava), licens för räknare

Biologi

Bi 01                  Korall 1: Livet och evolutionen. Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen. (Otava)

Bi 02                  Korall 2: Ekologi och miljö (Otava)

Bi 03                  Korall 3: Cellen och ärftligheten (Otava)

Bi 04                  Korall 4: Människans biologi (Otava)

Bi 05                  Korall 5: Biologins tillämpningar (Otava)

Bi 06                  Meddelas senare

Bi 08                  Läromedel från tidigare kurser, främst Korall 4: Människans biologi. (Otava)

Geografi

Ge 01                 Zenit 1. En värld i förändring. (Otava)

Ge 02                 Zenit 2. Den blå planeten (Otava)

Ge 03                 Zenit 3. En gemensam värld (Otava)

Ge 04                 Zenit 4. Geomedia – undersök, delta och påverka (Otava)

Musik

Mu 01 - 08        Meddelas senare

Bildkonst

Ko01 – Ko13     Ingen kursbok, material köps enligt lärarens anvisningar.

Gymnastik

Gy22 (idrottslinjen)            Mål i mun - Idrott och ätstörningar (Atlet Diet, von Hoffsten & van der Ster)

Studiehandledning

Sh01 – 03          Ingen lärobok, egen dator behövs.

Temastudier

Ts02                   Lärarens material. Egen dator behövs. 

 

 

 

WidgetAreaBottom