WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studier vid andra skolor

Studier avlagda vid andra gymnasier godkänns som motsvarande studier i Jakobstads gymnasium. Studier som saknas i Jakobstads gymnasiums läroplan kan också godkännas. De antecknas i slutbetyget under punkten Tilläggsuppgifter.  Studier vid andra högskolor, t.ex. Åbo Akademi, godkänns som gymnasiestudier. 

Också om du väljer att resa som utbytesstuderande till ett annat land, kan dina studier erkännas som gymnasiets studier på vissa villkor. För att få studierna och kunskaperna godkända som obligatoriska eller valfria nationella studieavsnitt ska du vara beredd på att visa dina kunskaper i prov. Tillfällen för "Erkännande av kunnande" är samtidigt som det är förnyat förhör och höjningsförhör efter period 2 och 5. 

Diskutera dina planer på förhand med rektor. För att få bästa möjliga nytta av utbytesstudierna utan att avläggandet av gymnasiet eller studentexamen äventyras ska du planera dina utbytesstudier i god tid tillsammans med studiehandledaren och ev. med rektor.

Tillstånd till frånvaro från skolan, också för studier vid annan läroanstalt, ska anhållas med blankett på vanligt sätt. Se Frånvaroprinciper, punkterna 2 -4.

Pietarsaaren lukio har samma periodindelning och positionsschema som Jakobstads gymnasium. Det möjligt att läsa enskilda studieavsnitt i lukio. Anmälan till studieavsnitten vid lukio görs via studiehandledarna vid JG. Om du går ett studieavsnitt i lukio, kan du välja att antingen få studieavsnittet bedömd med siffervitsord (obligatoriska och valfria nationella studieavsnitt) eller att få den som ett lokalt studieavsnitt i finska, som då bedöms med anteckning om avlagt studieavsnitt (A).

WidgetAreaBottom