WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studier vid andra skolor

Kurser avlagda vid andra gymnasier godkänns som motsvarande kurser i Jakobstads gymnasium. Kurser som saknas i Jakobstads gymnasiums läroplan kan också godkännas. De antecknas i slutbetyget under punkten Tilläggsuppgifter.  Studier vid andra högskolor, t.ex. Åbo Akademi, godkänns som gymnasiestudier. 

Också om du väljer att resa som utbytesstuderande till ett annat land, kan dina studier  erkännas som gymnasiets kurser på vissa villkor. För att få studierna och kunskaperna godkända som obligatoriska eller fördjupade kurser ska du vara beredd på att visa dina kunskaper i prov. Tillfällen för "Erkännande av kunnande" är samtidigt som det är förnyat förhör och höjningsförhör efter period 2 och 5. 

Diskutera dina planer på förhand med rektor. För att få bästa möjliga nytta av utbytesstudierna utan att avläggandet av gymnasiet eller studentexamen äventyras ska du planera dina utbytesstudier i god tid tillsammans med studiehandledaren och ev. med rektor.

Tillstånd till frånvaro från skolan, också för studier vid annan läroanstalt, ska anhållas med blankett på vanligt sätt. Se Frånvaroprinciper, punkterna 2 -4.

Pietarsaaren lukio har samma periodindelning och positionsschema som Jakobstads gymnasium. Det möjligt att ta enskilda kurser i lukio. Anmälan till kurser vid lukio görs via studiehandledarna vid JG. Om du går en kurs i lukio, kan du välja att antingen få kursen bedömd med siffervitsord (obligatoriska och nationella fördjupade kurser) eller att få den som en tillämpad kurs i finska, som då bedöms med anteckning om avlagd kurs (A).

WidgetAreaBottom