WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Positionsschema och schema i fokusveckor

Positionsschemat

kl.     måndag       tisdag          onsdag         torsdag       fredag      
8.20-9.30      1A        6A         6B          1B       6B
9.40-10.50      2A        4B         5B          3B       5B
10.50-11.45    lunch     lunch      lunch     lunch    lunch
11.45-12.55      3A        3B         3A          4A        4B
13.10-14.20      4A        2B         1A          5A        2B
14.35-15.45      5A        1B         2A         6A  

Dagens andra lektionspass börjar kl. 9.40 för de lektioner som är inplacerade på schemat för nybörjare och abiturienter. Det andra lektionspasset börjar kl. 9.55 för lektioner som på kursbrickan finns i mitten.
Grupphandledningstid, obligatorisk kl. 12.50 - 13.05 på tisdagar. Det tredje lektionspasset (position 3) börjar på tisdagar kl. 11.35.

Fokusveckans schema

Fokusvecka i period 1, 3 och 5

kl.     Dag 1    Dag 2    Dag 3    Dag 4    Dag 5    Dag 6
8.20-9.30      1A      2A      3A      4A      5A       6A
9.40-10.50      1A      2A      3A        4A      5A      6A
10.50-11.30     lunch    lunch    lunch    lunch    lunch    lunch
11.30-12.40      2B     3B      4B      5B     6B     1B
12.50-14.00      2B     3B      4B      5B     6B     1B

 

Fokusvecka i period 2, 4 och 6

kl.     Dag 1     Dag 2     Dag 3     Dag 4     Dag 5     Dag 6
8.20-9.30      1B      2B      3B      4B       5B      6B
9.40-10.50      1B      2B      3B      4B      5B      6B
10.50-11.30     lunch     lunch     lunch     lunch    lunch     lunch
11.30-12.40      2A      3A      4A      5A      6A      1A
12.50-14.00      2A      3A      4A      5A      6A      1A
WidgetAreaBottom