WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Positionsschema och schema i fokusveckor

Positionsschemat

kl.     måndag       tisdag          onsdag         torsdag       fredag      
8.20-9.30 1  6 6 1 6
9.40-10.50 2 4 5 3 5
10.50-11.45  lunch lunch lunch lunch lunch
11.45-12.55  3 3* 3 4 4
13.10-14.20  4 2 1 5 2
14.35-15.45  5 1 2 6  

Dagens andra lektionspass börjar kl. 9.40 för de lektioner som är inplacerade på schemat för nybörjare och abiturienter. Det andra lektionspasset börjar kl. 9.55 för lektioner som på kursbrickan finns i mitten.
*Grupphandledningstid, obligatorisk kl. 12.45 - 13.00 på tisdagar. Det tredje lektionspasset (position 3) börjar på tisdagar kl. 11.30.

 

Fokusveckans schema 2023 - 2024

Fokusvecka i period 1 (18.9 - 25.9)

kl. Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
8.30-11.00 1 2 3 4 5 6
11.00-11.45 lunch lunch lunch lunch lunch lunch
11.45-13.15 2 3 4 5 6 *

 * Provutgivning 1
kl. 11.40 - 12.25 (pos 1), kl. 12.35 - 13.20 (pos 2), kl. 13.30 - 14.15 (pos 3)
** Provutgivning 2
torsdag 5.10: kl. 8.30 - 9.15 (pos 4), kl. 9.25 - 10.10 (pos 5), kl. 10.20 - 11.05 (pos 6)


Fokusvecka i period 2 (7.11 - 14.11)

kl. Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
8.30-11.00 2 3 4 5 6 1
11.00-11.45 lunch lunch lunch lunch lunch lunch
11.45-13.15 3 4 5 6 1 *

 * Provutgivning 1
kl. 11.40 - 12.25 (pos 2), kl. 12.35 - 13.20 (pos 3), kl. 13.30 - 14.15 (pos 4)
** Provutgivning 2
torsdag 23.11: kl. 8.30 - 9.15 (pos 5), kl. 9.25 - 10.10 (pos 6), kl. 10.20 - 11.05 (pos 1)

 

Fokusvecka i period 3 (21.12 + 4.1 - 10.1)

kl. Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
8.30-11.00 3 4 5 6 1 2
11.00-11.45 lunch lunch lunch lunch lunch lunch
11.45-13.15 4 5 6 1 2 *

 * Provutgivning 1
kl. 11.40 - 12.25 (pos 3), kl. 12.35 - 13.20 (pos 4), kl. 13.30 - 14.15 (pos 5)
** Provutgivning 2
torsdag 18.1: kl. 8.30 - 9.15 (pos 6), kl. 9.25 - 10.10 (pos 1), kl. 10.20 - 11.05 (pos 2)

 

Fokusvecka i period 4 (15.2 - 22.2)

kl. Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
8.30-11.00 4 5 6 1 2 3
11.00-11.45 lunch lunch lunch lunch lunch lunch
11.45-13.15 5 6 1 2 3 *

 * Provutgivning 1
kl. 11.40 - 12.25 (pos 4), kl. 12.35 - 13.20 (pos 5), kl. 13.30 - 14.15 (pos 6)
** Provutgivning 2
torsdag 7.3: kl. 8.30 - 9.15 (pos 1), kl. 9.25 - 10.10 (pos 2), kl. 10.20 - 11.05 (pos 3)

 

Fokusvecka i period 5 (8.4 - 15.4)

kl. Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
8.30-11.00 5 6 1 2 3 4
11.00-11.45 lunch lunch lunch lunch lunch lunch
11.45-13.00 6 1 2 3 4 *

 * Provutgivning 1
kl. 11.40 - 12.25 (pos 5), kl. 12.35 - 13.20 (pos 6), kl. 13.30 - 14.15 (pos 1)
** Provutgivning 2
torsdag 25.4: kl. 8.30 - 9.15 (pos 2), kl. 9.25 - 10.10 (pos 3), kl. 10.20 - 11.05 (pos 4)

 

Fokusvecka i period 6 (23.5 - 30.5)

kl. Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
8.30-11.00 6 1 2 3 4 5
11.00-11.45 lunch lunch lunch lunch lunch lunch
11.45-13.15 1 2 3 4 5 *

* Provutgivning 1
kl. 11.40 - 12.25 (pos 6), kl. 12.35 - 13.20 (pos 1), kl. 13.30 - 14.15 (pos 2)
** Provutgivning 2
fredag 31.5: kl. 8.30 - 9.15 (pos 3), kl. 9.25 - 10.10 (pos 4), kl. 10.20 - 11.05 (pos 5)

WidgetAreaBottom