WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Team Nord

Team Nord är ett samarbete på gymnasienivå mellan fem gymnasier i norra svenska Österbotten. I nätverket ingår gymnasierna i Jakobstad, Karleby, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre. 

Vissa kurser eller studier som har få deltagare i flera skolor bjuds ut tillsammans. Studierna sker då i huvudsak via It's learning. Att en gång prova på en nätkurs är en bra förberedelse för vidare studier. 

En översikt över kurser/studier som bjuds ut sammanställs varje vår inför kommande läsår. Studiehandledarna har mera information. 

 

 

WidgetAreaBottom