WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Parkskolan

Parkskolan har fått sitt namn av Skolträdgården och Skolparken som är ungefär lika gamla som skolan. Skolträdgården grundades i början av 1900-talet i nära anknytning till dåvarande Realläroverket i Jakobstad, som grundades år 1904. En del av skolans undervisning har enligt tradition getts i Skolträdgården. Skolträdgården är en av världens nordligaste botaniska trädgårdar och har klassificerats som en kulturmiljö av nationell betydelse. Tack vare Schaumanska kommissionen kan Jakobstads gymnasium erbjuda speciella kurser inom Parkskolan.

Parkskolans kurser har anknytning till natur, miljövård och områdesplanering och är kurser utöver den nationella läroplanen. Kurser i företagsamhet kompletterar urvalet av kurser i Parkskolan. 

Kurser inom Parkskolan

Ärftlighet, Bi06
Kursens målsättning är att lära ut grundprinciperna för ärftlighet och kunna tillämpa dem i genetiska uppgifter, samt att repetera och förbereda sig inför studentexamen.

Nationalparker, Bi07
Kursens målsättning är att skapa positiva naturupplevelser och stärka självkänslan. Vi planerar och genomför en naturvandringmed övernattning i en av Finlands nationalparker, t.ex. tre dagars vandring i Kuusamo (Karhunkierros).

Medicin och biovetenskaper - läkarens och forskarens vardag, Bi08
Kunskaperna i människans biologi fördjupas. Intervjuer med läkare och andra yrkesgrupper inom sjukvården och forskningen. 

Laborationskurs i biologi och psykologi, Äö02
Kursens målsättning är att skapa en förståelse för hur man utför empirisk forskning. Kursen bygger på ämnes- överskridande kunskaper i biologi och psykologi och är en laborationskurs. Exempel på temaområden som behandlas är endorfiners påverkan på människan, olika örters påverkan, samt hur din prestationsförmåga ändras under sänkta syreförhållanden. I samband med kursen kan en exkursion ordnas, t.ex. till Karolinska institutet i Stockholm.

Projektkurs i biologi och psykologi, Äö03

Ekotänk och design, Äö07
Miljötänk och cirkulär ekonomi, ekologiska projekt i närmiljön, miljövänliga lösningar. 

GIS i praktiken och repetition, Ge05
Hur man kartlägger, analyserar och belyser geografiskt intressanta områden i närmiljön bl.a. med hjälp av GIS.

Kemirepetition, Ke06

Örtnytta, Ke 09
Örtnytta är en kurs, där man lär sig att så, odla, skörda och använda örter och örtkryddor.

Fysikrepetion, Fy08

Omgivning, hälsa och repetition, Hä04
I kursen repeteras och fördjupas valda delar av de nationella kurserna i hälsokunskap. Betoningen ligger på miljön och omgivningen som hälsoresurs och riskfaktor. 

Miljöpsykologi, Ps09

Parkkonst, Ko07

Vi arbetar med olika konstnärliga projekt med växterna i Skolparken som motiv. Exempel på teman: träd, blommor, örter, ogräs… Vi skissar och fotograferar växter, förenklar, stiliserar och skapar mönster. Vi använder olika medium (blyerts, tusch, kol och ipad) och trycker mönster på tyg och olika underlag (tygkassar, disktrasor och t-skjortor) med silkscreentryck.

Ord och bild, Äö01
Kursen innebär ett samarbete mellan modersmål och bildkonst. Här får du vara kreativ i ord och bild. I bildkonsten skissar, tecknar och målar vi i Skolträdgården med olika medier (blyerts, kol, flytande tusch, akvarell och akryl). I modersmål söker vi inspiration i Skolträdgården och laborerar med det språkliga uttrycket genom flödesskrivning, textloggbok, bilddikter, park- och nätpoesi samt andra textgenrer för att uttrycka och förmedla sinnesintryck. I kursen får växelverkan mellan ord och bild, människa och natur växa fram i en kreativ process som får ett visuellt uttryck i form av tryckalster, utställning och bildspel.

Arkitektur och miljö, Äö06

Pengar växer på träd, Sl06
En kreativ och inspirerande kurs i företagsekonomi och marknadsföring. Under kursen gör vi företagsbesök och deltar i mässor,. Deltagarna startar och driver ett eget företag under året. Var företagsam – starta eget och tjäna pengar!

Försäljning, marknadsföring och kommersialisering, Sl08

Den globala handeln, Sl09

 

Kontrollera årets utbud i Kursutbudet!

 

 

 

WidgetAreaBottom