WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Internationella projekt

Jakobstads gymnasium har flera internationella projekt i sin verksamhet. Bland dessa projekt kan nämnas elevutbyte med skolor i både Tyskland och Frankrike, samarbete med Gösta Ekmans laboratorium vid Stockholms Universitet samt aktivt deltagande i projekt inom ramen för det europeiska programmet Erasmus+.

WidgetAreaBottom