WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Internationella projekt

I Jakobstads gymnasium har vi en lång tradition av internationellt samarbete. Vi strävar efter att så många som möjligt ur vår organisation deltar i olika former av internationell verksamhet.

Jakobstads gymnasium är en ackrediterad Erasmus+ skola. Inom ramen för Erasmus+ erbjuder vi våra studerande möjlighet att delta i olika projekt:

- Vi genomför årligen utbyten och projekt för alla där fokus ligger på digitalisering, cirkulärt förhållningssätt och kulturell kompetens som ett samarbete med flera olika Erasmus+ skolor i Europa.

- Vi genomför bilaterala språkutbyten vartannat år till Frankrike och vartannat år till Tyskland för våra studerande som läser tyska och franska.

- Våra lärare deltar årligen i fortbildning och jobbskuggning i Europa.

För närvarande samarbetar vi med följande länder: Tyskland (Lippstadt och Butzbach), Frankrike (Chaumont), Nederländerna (Uden), Sverige (Uppsala, Stockholm) och Polen (Krakow).

Utöver Erasmus+ programmet erbjuder skolan sina studerande i franska att under en hösttermin delta i ett tre veckor långt utbyte i södra Frankrike organiserat av Institut Français i Helsingfors. De studerande som läser tyska har möjlighet att delta i ett sammanlagt två veckor långt sommarutbyte som ordnas av Staden Jakobstad i stadens vänort Bünde i Tyskland.

WidgetAreaBottom