WidgetAreaTop
WidgetAreaRight

Studerandevård

Läs- och skrivsvårigheter i gymnasiet

Kontakta skolans speciallärare om du har läs- och skrivsvårigheter. I gymnasiet gör specialläraren läs- och skrivtest med alla ettor. Intyg över läs- och skrivsvårigheter utfärdat i gymnasiet ger dig möjlighet att ansöka om  specialarrangemang i gymnasiet och studentexamen. I gymnasieundervisningen har du möjlighet att få stödåtgärder t.ex. i form av längre provtid eller lektionsanteckningar i förväg. Specialläraren ger vid behov individuell handledning i studieteknik. Du kan också välja en kurs i studieteknik, SH3.

WidgetAreaBottom